Juliol 2020
Publicitat
../ad-63/
EL PORT-UIB INICIARÀ LES NOVES ACTIVITATS PER CONÈIXER LA UIB...

EL PORT-UIB INICIARÀ LES NOVES ACTIVITATS PER CONÈIXER LA UIB...

...DESPRÉS D'HAVER SUPERAT LES 64.000 PERSONES QUE VAREN ASSISTIR AL CURS ANTERIOR

Per CAMÍ CAP A LA UNIVERSITAT
Després de l'èxit que suposa haver arribat a més de 64.000 persones, segons dades facilitades pel PORT-UIB (això és, el Programa d'orientació i transició a la Universitat format pel Vicerectorat d'Estudiants de la UIB i la Conselleria d'Educació i Universitat), que varen assistir el curs passat a les activitats organitzades per aquest Programa, volem difondre en les pròximes setmanes les noves activitats de l'oferta unificada (2018-2019) que proposen amb la denominació "Seràs UIB".

Aquestes activitats van adreçades a estudiants d'infantil, primària, ESO, batxillerat, FP i més grans de 25, 40 i 45 anys, a més de pares i mares i societat en general, sempre amb l'objectiu, entre d'altres, de promocionar els estudis universitaris, facilitar la comunicació i transició cap a la Universitat de les Illes Balears.

Les activitats del programa, que anirem ampliant, les ha distribuïdes el PORT-UIB en quatre apartats:


1. La UIB et visita. Els professors i el personal tècnic es desplacen als centres educatius per informar i orientar sobre els estudis superiors i facilitar el procés de transició a la Universitat. Així mateix, la UIB serà present en diferents fires d’ensenyament que s’organitzin en el marc de les Illes Balears.


2.  Vine a la UIB. Obrim de pinte en ample la Universitat per donar a conèixer l’oferta dels estudis de grau, les instal·lacions…


3. Participa amb la UIB. Convocam proves, premis i concursos amb la finalitat de difondre la importància dels estudis superiors.


4. La universitat dels nins i de les nines. Oferim activitats destinades als estudiants d'infantil i primària, per tal de motivar-los des de ben petits a seguir la formació acadèmica i transmetre’ls l’atractiu i la importància de formar-se i cursar estudis superiors.

Com hem dit, als posteriors articles anirem ampliant cada un d'aquests apartats amb les múltiples activitats, i ara aprofitarem per explicar algunes coses més per si algú encara no el coneixia: 

El PortUIB és un programa que es va iniciar l'any 2003 amb el nom de Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (ara PortUIB i abans conegut com a POTU), que depèn d’una Comissió Mixta Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears, formada per persones d’ambdues institucions. Funcionalment depèn del Vicerectorat d'Estudiants de la UIB, i els seus tècnics són professors de secundària adscrits en comissió de serveis a la Direcció General d’Universitats. Un professor de la UIB exerceix les funcions de coordinador del programa. La durada del programa és indefinida (anual) i l'àmbit territorial d'actuació són les Illes Balears.

Els objectius inicials, segons especifiquen a la seva pàgina web de la UIB, eren principalment:

* La millora de la comunicació i la col·laboració entre l’educació secundària i la Universitat.

*La promoció dels estudis superiors entre l’alumnat d’educació secundària de les Illes Balears.

I la facilitació dels processos de transició entre els dos nivells educatius (educació secundària i Universitat).


Fetes les presentacions SEGUIREM informant en les pròximes setmanes... Bon estiu!

 
universitat
../ad-40/
Publicitat
../ad-20/