Maig 2020
Publicitat
MILS I MILS D'ESTUDIANTS HAN FET AQUESTS DIES LA  SELECTIVITAT

MILS I MILS D'ESTUDIANTS HAN FET AQUESTS DIES LA SELECTIVITAT

Quasi 4.000 s'han examinat a les Illes Balears

Per CAMÍ DE LA UNIVERSITAT

Les proves es varen fer els dies 6,7 i 8 de juny. La "selectivitat" és el nom popular de les proves de batxillerat per l'accés a la Universitat (PBAU). 

S’hi havien matriculat 3.993 estudiants de centres de totes les Illes Balears.

Els exàmens es varen dur a terme al campus de la UIB, als edificis G. M. de Jovellanos i Guillem Cifre de Colonya; a Inca a l’IES Pau Casesnoves; a Manacor a l’IES Mossèn Alcover; a Menorca a l’IES Josep Miquel Guàrdia; a Eivissa a l’IES Santa Maria d’Eivissa; i a Formentera a l'IES Marc Ferrer de Sant Francesc.

Dades generals per illes:

  • Alumnes matriculats a Mallorca: 3.219 (80,6%)
  • Alumnes matriculats a Menorca: 340 (8,5%)
  • Alumnes matriculats a Eivissa: 419 (10,5%)
  • Alumnes matriculats a Formentera: 15 (0,4%)

En total, 3.993 alumnes s'examinaren de les proves de batxillerat per a l’accés a la Universitat a les Illes Balears, dels quals 2.394 (60%) eres dones. Les proves varen tenir lloc els dies 6, 7, i de juny de 2017.

De què s’examinaren

  • Dimarts, dia 6, els estudiants varen fer les proves de Llengua Castellana i Literatura II, Primera Llengua Estrangera II, Arts Escèniques / Economia de l’Empresa / Química, i Disseny / Grec II.
  • Dimecres, dia 7, els estudiants varen fer les proves de Llengua Catalana i Literatura II, Llatí II / Matemàtiques II, Història de l’Art / Biologia, i Cultura Audiovisual II / Dibuix Tècnic II.
  • Dijous, dia 8, els estudiants varen fer les proves d’Història d’Espanya, Fonaments de l’Art II / Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Física / Història de la Filosofia, i Geografia / Geologia.
universitat
../ad-40/
Publicitat