Octubre 2022

A FAVOR D'UN MILLOR LLOC DE TREBALL

Per Tecnonews / AMIC / E.H.A/T
El model d'espai de treball tradicional cada vegada està més obsolet, ja que els professionals d'avui dia busquen espais moderns capaços d'inspirar. Segons un estudi de Spaces, la nova oferta internacional d'espais de treball que promou una comunitat dinàmica per a emprenedors i empreses, a 9 de cada 10 espanyols els agradaria treballar en un espai completament equipat, modern i en interacció amb altres professionals i tendències. De fet, per a gairebé la meitat dels enquestats (48,4%), aquest tipus d'espais suposaria un impuls per ser més creatiu i productiu.
 
L'estudi de Spaces, realitzat entre una mostra de més de 1.000 espanyols majors de 18 anys, també revela que només 2 de cada 5 espanyols creuen que el seu espai de treball actual és estimulant i els ajuda a fomentar la seva creativitat. Per contra, el 27% dels enquestats creu que l'entorn de treball en què exerceix la seva tasca és molt avorrit i limita la seva capacitat creativa.
 
A l'hora d'esmentar quines són les característiques que hauria de tenir un espai de treball inspirador, la major part dels enquestats (41,4%) va comentar que li agradaria comptar amb vistes inspiradores a l'exterior. La segona característica més desitjada (38%) ha estat que l'espai comptés amb els últims avenços en tecnologia, mentre que el 32,3% dels enquestats va assenyalar que li agradaria treballar en un espai obert compartit amb altres professionals.
 
Segons Philippe Jiménez, Country Manager de Spaces a Espanya: "Els temps han canviat i amb ells la forma de treballar. Per maximitzar la productivitat dels professionals espanyols, cal que comptin amb un espai en el qual se sentin totalment còmodes, amb els últims avenços i en contacte amb altres professionals, cosa que els ajuda a fomentar la seva creativitat i el seu esperit innovador, fent que donin el millor de si mateixos".
 
Per maximitzar la creativitat de professionals i emprenedors, Spaces oferirà en els propers mesos àrees de treball dinàmiques, amb bany propi a Madrid i Barcelona. A més, la xarxa de centres de Spaces introdueix una cultura que va més enllà de la logística de negoci per construir una comunitat de persones amb interessos comuns i d'esperit emprenedor.

cuidat-problemes-dels-joves
../ad-37/
Publicitat