Octubre 2022

DISSENY, UNA PROFESSIÓ DE FUTUR

Per Redacció / AMIC /Equip H i A/T

Els ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny comprenen els estudis relacionats amb les arts aplicades, els oficis artístics, el disseny en les diverses modalitats i la conservació i la restauració de béns culturals. Si vols cursar formació especialitzada en disseny, has de saber que els estudis s’estructuren en els nivells educatius següents:

• Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i de disseny: els estudiants poden accedir a diversos cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Per accedir als cicles formatius cal tenir el títol de batxillerat i l’ESO en el cas de voler cursar un grau mitjà, i superar una prova específica per demostrar les aptituds artístiques. Les persones titulades en FP d’un cicle de la mateixa família, l’alumnat de batxillerat artístic, els llicenciats en belles arts, arquitectes, etc. estan exempts de fer aquesta prova.

• Ensenyaments artístics superiors: per accedir als títols superiors de disseny o graus tens tres opcions:

  • La primera és disposar del títol de batxillerat i superar unes proves específiques d’accés.

    - La segona opció va dirigida als tècnics superiors en Arts plàstiques i disseny o algun dels títols equivalents.

    - La tercera opció va dirigida a les persones majors de 19 anys que no tinguin el títol de batxillerat.
     


cuidat-problemes-dels-joves
../ad-37/
Publicitat
../ad-20/