Octubre 2020
Publicitat
../ad-63/
PER UNA EDUCACIÓ INNOVADORA, INTEGRADORA I BASADA EN ELS VALORS

PER UNA EDUCACIÓ INNOVADORA, INTEGRADORA I BASADA EN ELS VALORS

Arran de la cimera sobre educació celebrada a Göteborg, la Comissió Europea ha aprovat, fa uns dies, un seguit de propostes per millorar les competències clau i les competències digitals dels ciutadans europeus, promoure els nostres valors comuns i explicar als alumnes com funciona la Unió Europea.

Per CE/AMIC/E.H. A/T
Aquestes propostes són la conseqüència lògica dels debats mantinguts a la cimera sobre educació, formació i cultura celebrada a Göteborg el mes de novembre del 2017 pels caps d’estat i de govern. L’objectiu d’aquestes propostes és reduir les desigualtats socioeconòmiques mantenint alhora una competitivitat que ens permeti aconseguir una Europa més unida, més forta i més democràtica.                                         
Totes aquestes propostes també es presentaran a la primera cimera europea sobre educació que el comissari Navracsics presidirà el 25 de gener a Brussel·les. El títol de la cimera serà el següent: «Establiment de les basses de l’espai europeu d’educació: per una educació innovadora, integradora i basada en els valors».

Les tres propostes de la Comissió són les següents:
  1. Recomanació del Consell sobre les competències clau en matèria d’aprenentatge permanent: partint de la recomanació sobre les competències clau adoptada el 2006, la proposta que avui presentem inclou actualitzacions importants arran de la ràpida evolució que han conegut darrerament l’ensenyament i la formació. L’objectiu és millorar l’adquisició de competències clau a totes les edats i tot al llarg de la vida i oferir orientació als estats membres sobre la manera d’aconseguir-ho. Fem un èmfasi especial en el foment de la mentalitat emprenedora i innovadora per desfermar tot el potencial, la creativitat i la iniciativa personal. A més, la Comissió recomana mesures per fomentar les competències en l’àmbit de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques i engrescar més joves a fer una carrera en algun d’aquests camps. Les propostes que avui presentem han d’entendre’s com a una part de la resposta per millorar amb urgència els sistemes educatius europeus per tal de fer front a tots els reptes que s’esmenten en l’últim informe PISA. En general, les mesures ajudaran els estats membres a preparar millor els estudiants perquè puguin integrar-se en uns mercats laborals molt canviants i esdevenir ciutadans actius en una societat cada vegada més global, informatitzada, mòbil i diversa.
  2. Pla d’acció d’educació digital que descriu la manera en què la UE pot ajudar la gent, els centres d’ensenyament i els sistemes educatius a adaptar-se millor a la vida i a la feina en una època de progressos informàtics molt ràpids mitjançant:
  • un millor ús de la informàtica en l’ensenyament i l’aprenentatge;
  • l’adquisició de competències informàtiques i d’aptituds necessàries per viure i treballar en l’era de la transformació digital
  • i la millora dels sistemes educatius aprofundint l’anàlisi de les dades i les previsions.
Les propostes de la Comissió inclouen donar suport a les escoles que tinguin connexions de banda ampla d’alta velocitat, establir una nova eina d’autoavaluació dels centres escolars sobre l’ús de les tecnologies en l’ensenyament i la formació i dur a terme una campanya de conscienciació pública sobre la seguretat a Internet, l’alfabetització mediàtica i la ciberhigiene.

3. Recomanació del Consell sobre els valors comuns, l’educació inclusiva i la dimensió europea en l’ensenyament: amb aquesta iniciativa proposem diverses maneres de fer que l’educació ajudi els joves a entendre la importància d’assumir els valors comuns establerts a l’article 2 del Tractat de la Unió Europea. L’objectiu és millorar la cohesió social i contribuir a lluitar contra l’auge del populisme, la xenofòbia, el nacionalisme i la difusió de notícies falses. L’objectiu també és promoure una educació inclusiva de qualitat i incloure-hi la dimensió europea en l’ensenyament perquè els alumnes adquireixin coneixements sobre la diversitat i el patrimoni comú d’Europa i sàpiguen com funciona la Unió. Per atènyer tots aquests objectius, la Comissió prendrà mesures per millorar els intercanvis virtuals entre centres d’ensenyament mitjançant la xarxa d’agermanament electrònic (eTwinning) que tant d’èxit està tenint i el foment de la mobilitat mitjançant el programa Erasmus +.

Rerefons
Els caps d’estat i de govern van parlar informalment sobre educació i formació a la cimera social de Göteborg del mes de novembre del 2017 sobre la base de la comunicació de la Comissió Europea titulada «Enfortiment de la identitat europea a través de l’educació i la cultura». Aquestes converses van donar lloc a les conclusions del Consell Europeu el 14 de desembre del 2017, en les quals es demana als estats membres, al Consell i a la Comissió que tirin endavant l’agenda de Göteborg. D’altra banda, hem anunciat la revisió de la recomanació del Consell sobre les competències clau de l’aprenentatge tot al llarg de la vida mitjançant l’aprovació el mes de juny del 2016 de la nova agenda de competències per Europa. Per elaborar la seva proposta, la Comissió va dur a terme el 2017 una consulta pública i una conferència amb les parts interessades.

La proposta de recomanació del Consell sobre la promoció dels valors comuns, l’educació inclusiva i la dimensió europea de l’ensenyament es basa en la Declaració de París sobre la promoció de la ciudadania i dels valors comuns de llibertat tolerància i no discriminació mitjançat l'educació provada a la reunió informal dels ministres europeus d’Educació celebrada el 17 de març del 2015. La proposta de recomanació ja va ser anunciada el 14 de juny del 2016 a la comunicació de la Comissió sobre el suport a la prevenció de la radicalització que duu a l'extremisme violent. Per orientar la seva proposta, la Comissió va dur a terme el 2017 una consulta pública.
 
universitat
../ad-40/
Publicitat
../ad-68/
../ad-20/