Juny 2020
Publicitat
+ FEMINISMES QUE MAI

+ FEMINISMES QUE MAI

A LA XVIII UNIVERSITAT D'ESTIU D'ESTUDIS DE GÈNERE

Per E.H./A.T.

Alguns dels esdeveniments polítics, econòmics i socials actuals preocupen molt, no només per les seves conseqüències més immediates sinó perquè posen en risc els avanços en matèria de drets humans i llibertats. Però, enfront d'aquesta situació, les dones i els feminismes estan rearticulant-se i oposant resistència: en són un exemple les marxes del 7N a Espanya, Ni Una Menos a Llatinoamèrica, o la Women's March impulsada des dels EUA. Revisarem aquestes noves propostes del moviment feminista.

Destinataris

Estudiants de grau i màster de diferents disciplines i totes les persones interessades en temes de gènere, igualtat i evolució de la societat.

Dates

De l’11 al 14 de juliol de 2017


Objectius

Alguns dels esdeveniments polítics, econòmics i socials que es van succeint ens omplen de preocupació, no només per les seves conseqüències més immediates sinó perquè, a mitjà i llarg termini, posen en risc els avanços en matèria de drets humans i llibertats. Però, enfront d'aquesta preocupant situació, les dones i els feminismes estan rearticulant-se i oposant resistència. Bon exemple d'això són les marxes del 7-N a Espanya, Ni Una Menos a Llatinoamèrica o la Women's March impulsada des dels EUA. Dedicam aquest curs a revisar aquestes noves propostes del moviment feminista.

Continguts

Dimarts, 11 de juliol

16 h. Lliurament de material

16.30 h. Inauguració del curs a càrrec de:

-      Hble. Sra. Pilar Costa, consellera de Presidència del Govern de les Illes Balears.

-      Magfc. Sr. rector de la Universitat de les Illes Balears.

-      Sra. Rosa Cursach, directora de l’Institut Balear de la Dona.

-      Sra. Esperança Bosch, codirectora de la XVIII Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere.

17-18.30 h. Conferència inaugural: «Política feminista, política per a la igualtat: reptes del feminisme en les polítiques d'igualtat» a càrrec de Marisa Soleto Ávila. Llicenciada en Dret. Experta en polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats. Directora de la Fundación Mujeres des de 2001. Participa habitualment en iniciatives de formació en matèria d'igualtat, tant en àmbits professionals com universitaris, així com en l'elaboració de materials sobre integració de la igualtat d'oportunitats i perspectiva de gènere en les polítiques públiques, com ara: Manual de referencia sobre igualdad de oportunidades para responsables de la gestión de fondos europeos (Instituto de la Mujer, 2003), Guía para la elaboración de informes de impacto de género en la legislación de acuerdo con la Ley 30/2003 (Instituto de la Mujer, 2006), o Buenas prácticas de las Administraciones Públicas en materia de Mainstreaming de Género (Instituto de la Mujer, 2007). Igualment, ha participat com a experta en diferents grups de treball com: el Comitè de Coordinació de la Xarxa de Dones Africanes i Espanyoles per un Món Millor (2007-2010), o l'Observatori Estatal contra la Violència de Gènere (des de 2006), entre altres.

Presentació: Esperança Bosch, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

18.30-20.30 h. Taula rodona: «Feminisme als partits polítics?»

Presentació: Victòria A. Ferrer, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Hi participaran:

— Sílvia Cano Juan. PSIB-PSOE. Secretària general de la Federació de Socialistes de Mallorca.

— Rosa Cursach Salas. Membre del Consell Polític de Més per Mallorca.

— Isabel Llinàs Warthmann. Representant del Partit Popular.

— Nina Parrón. Representant de Podem.

Dimecres, 12 de juliol

10-11.45 h. Conferència: «Les dificultats judicials en la lluita contra la violència de gènere», a càrrec de Joaquim Bosch Grau. Llicenciat en Dret (Universitat de València). Especialista en Dret Civil Català i en Dret Civil Valencià. Va ser professor al Departament de Filosofia del Dret de la Universitat de València i, durant aquesta etapa, va ser també vicerector d'Estudiants de la Universitat de València i tinent de batlle de l'Ajuntament de Cullera. Des de 2005 és magistrat al Jutjat d'Instrucció Número 1 de Montcada (València). Ha estat portaveu nacional (2012-2016) i és membre de Jutges per a la Democràcia.

Presentació: Esperança Bosch, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

11.45-12.15 h. Pausa i cafè.

12.15-14 h. Conferència «D'epistemologies de la ignorància a epistemologies de la resistència: els feminismes transformen la psicologia», a càrrec de Dau García Dauder. Docent de Psicologia Social a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid. Va realitzar el 2003 la tesi doctoral sobre les pioneres psicòlogues i les relacions entre la Psicologia i el feminisme. Fruit d'això és el llibre Psicología y Feminismo (Narcea, 2005) i posteriors articles sobre pioneres científiques socials oblidades. Ha participat en diversos projectes de recerca sobre Ciència, Tecnologia i Gènere, en concret, sobre la regulació psicomèdica dels cossos sexuats i les violències dels dualismes. Ha coeditatEl eje del mal es heterosexual. Figuraciones, movimientos y prácticas feministas queer (Traficantes de Sueños, 2005) i ha participat en els llibres Cartografías del cuerpo (Cátedra, 2014), Cuerpos y diferencias (Plaza y Valdés, 2016), Territorios de alteridad y salud mental colectiva (UOC, 2016), i Las ‘mentiras’ científicas sobre las mujeres(Los Libros de la Catarata, 2017).

Presentació: Victòria A. Ferrer, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

14-16 h. Dinar

16-20 h.

Taller 1: «Neomasclismes als mitjans de comunicació i tecnologies: negació de les violències masclistes».

Coordinació: Virginia Ferreiro, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Objectiu: En aquest taller treballarem el concepte i algunes manifestacions del neomasclisme, partint de la base de les violències simbòliques. Exemplificarem aquest tipus de discurs en mitjans de comunicació i mostrarem la classificació de categories que hem fet servir al nostre estudi en l'àmbit de les tecnologies amb exemples reals.

Hi participarà:

Nieves Prado Soto, pedagoga social i experta en xarxes socials i violència de gènere. És professora del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Membre del grup de recerca consolidat GREDI-DONA. Entre altres publicacions, és coautora delCuestionario de violencias de género 2.0 (UB, 2015) i participa com a professora en diferents títols de postgrau i en cursos i jornades sobre violència de gènere en adolescents.

Taller 2: «El sistema sexe-gènere en les polítiques públiques: passat, present i futur. Correlació amb el paradigma deficiència-discapacitat».

Coordinació: Enrique Urbano, graduat en Dret i col·laborador de la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere.

Objectiu: Un dels desafiaments de més actualitat a conseqüència d'una sensibilització i visibilització més conscient de la pluralitat d'identitats de gèneres i orientacions sexuals obre un ventall de possibilitats i de noves existències en el pla humà, i també a l'hora d'elaborar i de gestionar polítiques públiques d'acord amb els nous temps. En aquest sentit, reflexionar sobre el sistema sexe-gènere per analitzar-ne el passat, present i futur, esdevé una de les principals claus per aprofundir en diferents opressions i al mateix temps oferir maneres transformadores de crear les relacions interpersonals i humanes. Concretament, tant des de la teoria com des de la pràctica, veurem com aquest paradigma sexe-gènere té el seu equivalent en el sistema deficiència-discapacitat i com podem abordar tot això.

Hi participarà:

M. Soledad Arnau Ripollès, llicenciada en Filosofia (UNED) i amb formació de postgrau en Filosofia per a la Pau, Filosofia Feminista, Bioètica, Sexologia i Filosofia (Mundial) de Vida Independent. Directora de la Universidad Abierta Iberoamericana Manuel Lobato (UAIML-IPADEVI). Presidenta de l'Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente (IPADEVI). Cofundadora i coordinadora de l'Oficina de Vida Independiente (OVI) de la Comunitat de Madrid (2006-2012). Col·laboradora del Centro de Investigación para la Paz (Argentina), del Centro de Estudios sobre Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal i de la Fundació Isonomia per a la Igualtat d'Oportunitats.

Dijous, 13 de juliol

10-11.45 h. Conferència: «És possible ser feminista negra sent acadèmica blanca?», a càrrec de Mercedes Jabardo Velasco. Llicenciada en Filosofia i doctora en Antropologia Social. És professora contractada doctora d'Antropologia Social al Departament de Ciències Socials i Humanes de la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Dirigeix el Master Universitario en Investigación en Nuevas Tendencias en Antropología Social. Escenarios de Riesgo y Estrategias de Postdesarrollo i coordina el Programa de Doctorado en Antropología Aplicada en Contextos de Crisis. Entre les seves publicacions podem destacar: Senegaleses en España. Conexiones, origen y destino(Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales, 2006) i Feminismos negros: una antología (Traficantes de Sueños, 2012).

Presentació: Victòria A. Ferrer, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

11.45-12.15 h. Pausa i cafè.

12.15-14 h. Parlant d’«Amor i sentiments»:

«Sentiments, patriarcat i canvi social», a càrrec de Montserrat Moreno Marimon, doctora en Psicologia i pedagoga, catedràtica emèrita del Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de Barcelona.

«Equitat i vincles amorosos», a càrrec de Genoveva Sastre, doctora en Psicologia, professora emèrita del Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de Barcelona.

Monserrat Moreno Marimon i Genoveva Sastre han realitzat nombroses recerques sobre l'aprenentatge de la resolució de conflictes i les relacions entre els aspectes cognitius i emocionals des d'una perspectiva de gènere. Entre altres, han publicat textos com Descubrimiento y construcción de conocimientos (Gedisa, 1980), Aprendizaje y desarrollo intelectual (Gedisa, 1980, 2009), Cómo construimos universos. Amor, cooperación y conflicto (Gedisa 2010) o Amor y política. La imprescindible sensibilidad de la política (Icaria 2015).

Presentació: Esperança Bosch, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

14-16 h. Dinar

16-20 hores

Taller 3: «Els privilegis masculins».

Coordinació: Miquel Far, professor del Departament de Psicologia de la UIB.

Objectiu: Amb aquest taller tractarem de fer una introducció al discurs crític de la masculinitat i les seves conseqüències a partir de l'experiència personal i col·lectiva de les persones participants, mitjançant dinàmiques (desenvolupades en grups unisexuals i mixtos) que els facin reflexionar sobre els pilars de la masculinitat, els privilegis dels homes, i el preu que paguen per «anar de mascles per la vida».

Hi participarà:

José Ángel Lozoya Gómez, membre fundador del Foro de Hombres por la Igualdad i la Red Hombres por la Igualdad. Va ser un dels impulsors del Centre de Planificació Familiar Los Naranjos, que es va obrir a Sevilla el gener de 1980. Va fundar el primer grup d'homes per la igualtat d'Espanya, el 1985. És autor de nombrosos articles i publicacions en premsa i en revistes especialitzades, i de ponències en cursos i congressos sobre homes i igualtat. Entre altres obres, és compilador de Voces de hombres por la igualdad de género.

Taller 4: «Per unes escoles lliures de violències masclistes».

Coordinació: Capilla Navarro, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Objectiu: Al llarg d'aquest taller es treballarà sobre la conceptualització de les violències masclistes posant l'accent en les formes més comunes que en trobam en l'adolescència i la joventut: violència i ciberviolència de gènere, violència i ciberviolència sexual i LGBTI-fòbia. També tractarem d'aportar estratègies i eines per a la prevenció d'aquestes violències a l’escola.

Hi participarà:

Carmen Ruiz Repullo, doctora en Sociologia (Universitat Pablo de Olavide de Sevilla) i llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia (Universitat de Granada). Experta en Gènere i Igualtat d'Oportunitats. Col·labora, des dels seus inicis el 2005, en la posada en pràctica i avaluació del I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Educación, a Andalusia. També ha treballat com a formadora en gènere i igualtat d'oportunitats per a diferents organismes públics i privats. Entre les seves publicacions es troben: Abre los ojos: el amor no es ciego (Instituto Andaluz de la Mujer, 2009), Voces tras los datos: adolescentes y violencia de género (Instituto Andaluz de la Mujer, 2016), o Escuelas libres de violencias machistas (UIB, 2016). Ha estat guardonada amb el premi a les «Iniciativas que promuevan la educación y el desarrollo de valores para la igualdad» en el marc dels premis Meridiana 2017 de l'Instituto Andaluz de la Mujer.

Divendres, 14 de juliol

10-12 h. Conferència «a quatre mans i dues intel·ligències», a càrrec de:

Leonor Taboada, veterana activista feminista, experta en els drets de salut sexual i reproductiva. Ha participat en campanyes contra la hipermedicalització de les dones. Ha contribuït molt en el moviment associatiu de dones: fundadora i presidenta de l’Asociación de Mujeres para la Salud; fundadora del col·lectiu 4 Pelvis (actual Associació de Dones per la Salut), i cofundadora del Lobby de Dones de Mallorca, del qual va ser la primera presidenta. Actualment és la directora de la revista MySMujeres y Salud, que edita el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris. Ha estat professora de l'Escola per la Igualtat que promou el Consell de Mallorca. Va ser guardonada amb la Medalla d'Honor i Gratitud del Consell de Mallorca el 2010.

Representant de la Lliga Feminista de la UIB.

Presentació: Victòria A. Ferrer, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

12-12.30 h. Pausa i cafè.

12.30-14.30 h. Conferència de clausura: «El feminicidi a Europa en el marc del Conveni d’Istanbul: Informe Espanya 2015», a càrrec de Graciela Atencio, periodista i editora amb experiència en premsa escrita, ràdio i televisió. Els seus treballs en periodisme i activisme de drets humans de les dones s'han dut a terme a Argentina, Mèxic i Espanya. Des de l'any 2010 dirigeix feminicidio.net, portal d'informació i plataforma de cursos en línia sobre violència contra les dones. També coordina el projecte de documentació i recerca del feminicidi a Espanya. És editora i autora de Feminicidio. El asesinato de mujeres por ser mujeres (Los Libros de la Catarata, 2014).

Presentació: Esperança Bosch Fiol, professora del Departament de Psicologia de la UIB.

Publicitat
../ad-20/