Juliol 2020
Publicitat
../ad-63/
LA IGUALTAT SALARIAL ENTRE HOMES I DONES A EUROPA

LA IGUALTAT SALARIAL ENTRE HOMES I DONES A EUROPA

A Europa les dones guanyen un 16,2 % menys que els homes. Una bretxa salarial injusta, pendent de solucionar

Per E.H/A.T./C.E.
Fa uns dies, el vicepresident primer, Frans Timmermans, i les comissàries Marianne Thyssen i Věra Jourová de la Unió Europea, varen fer unes interessants declaracions sobre la igualtat salarial d'homes i dones  i les accions per combatre la bretxa salarial existent:

«Les dones i els homes són iguals davant la llei. Aquest és un dels valors fundacionals de la UE. Però les dones encara treballen un parell de mesos l'any sense cobrar en comparació amb els seus col·legues masculins. Aquesta és una situació que no podem acceptar.

A Europa les dones guanyen un 16,2 % menys que els homes. Aquesta bretxa salarial no només és injusta per una qüestió de principis, sinó també per raons pràctiques. Posa les dones en una situació precària pel que fa a les seves carreres professionals i encara més un cop jubilades perquè la diferència de la pensió que cobren en comparació amb la dels homes és d'un 36,6 %.

Tot i que no hi ha cap solució màgica per posar terme a aquesta desigualtat, sí que hi ha maneres d'introduir canvis concrets en la societat. La Comissió Europea ha posat un bon nombre de propostes damunt la taula per resoldre aquest problema tant a la feina, com a casa. És urgent que el Parlament Europeu i el Consell aprovin aquestes propostes perquè puguem obtenir resultats concrets millorant, per exemple, el dret dels progenitors i dels cuidadors que treballen a demanar un permís per ocupar-se de les seves famílies.

Les dades publicades per l'Eurobaròmetre demostren com n'és d'important l'aprovació de la legislació sobre la conciliació familiar que proposa la Comissió Europea. L'any passat només un de cada tres europeus no va poder gaudir d'una llicència familiar i només quatre de cada deu homes va poder o voler beneficiar-se d'un permís parental. Això no és just ni sostenible».


REREFONS

Els factors que hi ha darrere la bretxa salarial són molt nombrosos: sovint les dones treballen a mitja jornada, han de fer front al sostre de vidre a les empreses, treballen en sectors més mal pagats i, a més, han d'assumir la responsabilitat d'ocupar-se de la família. Una manera de reduir la influència d'aquests factors és millorar la conciliació familiar, una fita que es podria aconseguir aprovant la proposta de directiva feta per la Comissió Europea.

D'acord amb el Pilar europeu de drets socials la Comissió Europea ha pres la iniciativa de permetre que progenitors i cuidadors que treballin puguin progressar en les seves carreres professionals alhora que s'ocupen de les seves famílies. La proposta de la Comissió sobre la conciliació familiar inclou el dret dels pares a agafar-se com a mínim deu dies de permís prop del naixement d'un fill. Els permisos parentals remunerats esdevindrien un dret intransferible d'homes i dones; això representaria un gran incentiu perquè els homes fessin ús d'aquesta possibilitat sense que haguessin de demanar a les dones que interrompessin les seves carreres durant un llarg període de temps mentre ells tornaven de seguida a la feina. En última instància, això incrementarà la participació de les dones en el mercat de treball. Les negociacions amb el Parlament Europeu i amb el Consell van per bon camí i és possible que a final d'any s'hagi assolit un acord. La Comissió Europea insta tots els partits a fer tots els possibles per arribar a un compromís ambiciós.

Les dades que avui publica l'Eurobaròmetre indiquen la importància d'enllestir aquesta normativa. A més, l'any passat la Comissió Europea ja va presentar un pla d'acció per combatre la bretxa salarial per abordar tots els factors que contribueixen a perpetuar aquesta desigualtat.

Eurobaròmetre sobre la conciliació laboral

Per celebrar el Dia europeu de la igualtat salarial, la Comissió Europea va publicar les dades de l'Eurobaròmetre sobre les necessitats dels europeus en matèria de conciliació laboral: dades, infografies i fitxes nacionals.

Pla d'acció per combatre la bretxa salarial

La Comissió Europea ha engegat un pla d'acció per combatre la bretxa salarial entre homes i dones durant el període 2018-2019. Aquest pla dóna prioritat a vuit sectors clau. Fins ara s'han destinat 3,3 milions d'euros a finançar projectes que combaten els estereotips pel que fa a l'orientació i les tries professionals. Aquestes pròximes setmanes la Comissió Europea publicarà la convocatòria d'una consulta pública per comprovar si s'estan aplicant a la pràctica les normatives de la UE sobre igualtat salarial i mirar d'aplegar idees sobre la millor manera d'assolir els nostres objectius. La Comissió Europea també farà una sèrie de recomanacions a cada estat membre i un seguiment de la bretxa salarial en el marc del Semestre europeu.

La Comissió Europea ha engegat una avaluació de la Directiva relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en afers de contractació i ocupació. L'avaluació es basarà, entre altres coses, en les negociacions amb els interessats i, especialment, amb els interlocutors socials i els estats membres.
 


Publicitat
../ad-20/