Agost 2020
Publicitat
../ad-63/
LA ORIENTACIÓ SEXUAL DE LES PERSONES

LA ORIENTACIÓ SEXUAL DE LES PERSONES

Per SEXCONSULTA/ Equip H. A/T
Si la sexualitat és la forma en què cadascú viu el seu propi sexe aquesta vivència anirà lligada a quin sigui el nostre objecte de desig, així tindrem diferents alternatives:
HETEROSEXUALITAT (dona-home/ home-dona) -HOMOSEXUALITAT (home-home/ dona-dona) -BISEXUALITAT (dona-dona/ dona-home/ home-dona/ home-home). Qualsevol d'aquestes tendències no es refereix exclusivament a l'àmbit sexual, és també una qüestió afectiva, de sentiments i de comportaments. Coneguem-les de més a prop.

PER QUÈ EXISTEIXEN DIFERENTS ORIENTACIONS SEXUALS?

Es parla de models multidisciplinaris, això vol dir que no es produeix una sola causa que motivi un efecte, per exemple: "som heterosexual perquè els meus pares ho són i m'han educat perquè ho sigui", sinó que hi intervenen múltiples raons explicatives ubicades en un model bio-psico-social:
BIO per la part biològica, química, anatòmica, genètica, hereditària... de la qual tots estem conformats. PSICO pel component emocional i significat que atribuïm a les nostres vivències tant internes com externes. SOCIAL pel bagatge cultural, antropològic... regit per normes, tradicions, raons morals... del lloc on vivim. Les tres amb les seves particulars diferències i similituds conformen un TOT que és l'ésser humà, i una part important de l'individu és la vivència de la seva sexualitat. 

DE L'ACCEPTACIÓ AL REBUIG... El model HETEROSEXUAL és el més acceptat en l'àmbit social, mentre que l'HOMOSEXUAL especialment i també el BISEXUAL són fins aleshores i malauradament víctimes de malentesos, estigma social i discriminació, tot i que afortunadament en el nostre dia a dia anem superant aquestes barreres que ens dificulten veure persones en comptes de veure sexes o tendències. No ens són estranyes queixes, comentaris, denúncies per fer referència a gais o lesbianes, amb certa violència i discriminació, ni la utilització de termes com:
  • pervertits/es - degenerats/es - viciosos/es - anormals - malalts/es mentals Aquestes etiquetes manifesten una actitud negativa que fa sentir malament a persones que tinguin aquesta tendència i a vegades ocultin la seva orientació per POR, i amb la vivència que estan fent alguna cosa malament. 

L'orientació sexual és INVOLUNTÀRIA, MALGRAT HOM DESCOBREIX LA SEVA ORIENTACIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA SEVA VIDA, la majoria ho fa en l'adolescència o fins i tot abans. No és un una sensació que aparegui de sobte, sinó que és un procés seqüencial amb diferents etapes, encara que cada persona és diferent i hi podrà haver diferències en el seu reconeixement d'una persona a una altra. 1. El/la jove se sent diferent. 2. El/la jove se sorprèn davant aquest sentiment. 3. Presa de contacte social. 4. Acceptació. HOMOFÒBIA És la conducta de condemna i rebuig envers l'homosexualitat. Es tracta d'una por irracional a l'homosexualitat. Es pot manifestar a través d'acudits de gais i lesbianes, d'emprar termes despectius com "marieta", "bollera", en l'àmbit institucional, social, a través de la violència... D'aquesta manera es confirma que existeix la possibilitat de rebuig si hom comparteix la seva homosexualitat públicament. 

SER GAI O LESBIANA NO SIGNIFICA: - Tenir un aspecte físic més femení o més masculí. - L'ambient on es mouen: n'hi ha que prefereixen anar a àmbits freqüentats per homosexuals, i d'altres, lluny d'ells. - Ser amanerats (no és exclusiu de l'orientació lèsbica o gai). - Anar vestits amb un estil determinat, ni portar collars, ni arracades, ni pírcings... - Pertànyer a una classe social o tenir una professió específica. - Les parelles homosexuals no es reparteixen rols masculins ni femenins: cada parella és diferent i, per tant, no és necessari assumir la distribució de papers a representar. - Tenen més possibilitats de contreure Sida/Vih o d'altres malalties: no són un col·lectiu de risc, sinó que parlem que TOTES les persones que no fan sexe segur tenen LES MATEIXES possibilitats d'infectar-se o tenir un embaràs no desitjat. - Estar malalt: cap entitat científica ho considera així. - No ser legal; està defensat en la Constitució, concretament a l'article 14, on es reconeix el dret a no ser discriminat per cap circumstància personal. EN LA NOSTRA SOCIETAT ELS HETEROSEXUALS NO NECESSITEN COMPARTIR LA SEVA ORIENTACIÓ PEL SIMPLE FET QUE JA ES PRESSUPOSA. PER AL COL·LECTIU HOMOSEXUAL POT SER UNA DECISIÓ DIFÍCIL, COMPLEXA, QUE FACI RESPECTE I POR DEL REBUIG I DE LA RESPOSTA DELS ALTRES. DE VEGADES, AQUESTA POR REQUEREIX AJUT PROFESSIONAL, NOSALTRES RECOMANAM NO VIURE-HO SOL/A EN CAS DE PRESENTAR MALESTAR I DUBTES, EXISTEIXEN RECURSOS, LLOCS I PROFESSIONALS EXPERTS AMB QUI PODER COMPARTIR LES NOSTRES EXPERIÈNCIES I QUE ENS PODRAN AJUDAR.
Publicitat
../ad-68/