Desembre 2019
Publicitat
PER QUÈ EMPRENDRE ÉS UNA BONA OPCIÓ PROFESSIONAL PER A LA DONA

PER QUÈ EMPRENDRE ÉS UNA BONA OPCIÓ PROFESSIONAL PER A LA DONA

Per Tecnonews / AMIC / E.H./A./T.
Segons dades publicades i recollides per Judit Català, emprenedora i formadora en línia, la bretxa entre homes i dones pel que fa a salut, educació, política i economia es refereix, s'ha vist ampliada per primera vegada des de 2006. Aquestes diferències no impedeixen que el 57,4% les dones considerin que emprendre és una bona opció professional.

Sostre de vidre i conciliació familiar. Dos desafiaments en la carrera professional de la dona
Les estadístiques mostren que les dones a Espanya estan més formades que els homes però pateixen més atur o no aconsegueixen escalar en el seu lloc laboral, a això se li coneix com a sostre de vidre. Es tracta d'un sostre que limita les seves carreres i els impedeix seguir avançant.

Per això, segons explica Judit Català, l'emprenedoria fa que la dona pugui demostrar el que val per si mateixa i que rebi un sou d'acord sense que vingui imposat o bé sigui menor al que hauria de ser. "Mai he vist que un client no volgués treballar amb mi pel fet de ser dona o que no acceptés un pressupost de la meva empresa o intentés rebaixar per ser dona. No obstant això, sí que he pogut veure com moltes dones al meu voltant que treballen per compte d'altri veuen ascendir als seus companys homes mentre elles segueixen amb el seu sostre de vidre i amb un sou inferior".

I és que Català considera que, si s'escau l'emprenedoria ha estat una bona elecció, ja que rep un sou per la qual cosa és capaç de generar i no pel que altres vulguin pagar-li. És per això anima a més dones a emprendre.

Un altre dels reptes que han obstaculitzat el creixement de la dona dins de l'empresa és la conciliació amb la vida familiar. I és que la maternitat o la distribució de les tasques domèstiques són factors que sens dubte perjudiquen la seva participació en el mercat laboral. I és que segons altres dades recollides, el 90% de les excedències per cura de fills que es van donar al nostre país fins a setembre de 2017 les havien sol·licitat dones".

Segons opina Català, "el fet de ser el teu propi cap et dóna la llibertat de tenir un horari totalment flexible. Això no vol dir que es treballi menys, ja que en algunes ocasions l'emprenedoria porta a treballar més hores, però decidint, això sí, quan i com fer-ho. Els avantatges d'emprendre sent dona són moltíssims, tant de bo tot aquest moviment feminista tan fort que ha sorgit en els últims anys serveixi per donar poder a la dona i que moltes es decideixin a fer-ho".

Publicitat