Desembre 2019
Publicitat
Tallers de gènere per combatre estereotips entre els estudiants de secundària de les Illes Balears

Tallers de gènere per combatre estereotips entre els estudiants de secundària de les Illes Balears

Hi han participat més de 3.000 estudiants entre onze i divuit anys. L’Oficina d'Igualtat d'Oportunitats (OIO) i el Consell Social els han impulsat amb èxit i es repetiran el curs que ve

Per CUIDA'T/E.H./A.TURMEDA
L’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats de la Universitat de les Illes Balears (OIO), a iniciativa i amb el suport i finançament del Consell Social de la UIB, ha dut a terme aquest curs 2016-17 tallers educatius per combatre els estereotips de gènere en vint-i-dos centres de Mallorca, impartits pel tècnic expert en gènere Enrique Urbano. També s’han visitat les illes de Menorca i d’Eivissa, per tal d’organitzar els tallers als centres d’aquestes illes el proper curs.

Arran de l’èxit dels tallers, molts de centres visitats han sol·licitat la possibilitat de col·laborar de manera periòdica al llarg del curs acadèmic, la qual cosa suposaria assegurar una intervenció, per exemple, cada trimestre.

El projecte s’ha dut a terme dins el segon i el tercer trimestre de l’any acadèmic, al llarg de quatre mesos lectius. La resta de temps que el projecte ha estat vigent, dos mesos, es va dedicar a l’elaboració dels materials i a mantenir els contactes pertinents.

Descripció de les activitats

Des l’OIO s’han proposat tallers que fomenten la participació i el treball en grups petits, per tal d’afavorir les relaciones interpersonals de l’alumnat participant. A l’hora de dur a terme els materials dels tallers, s’han tingut en compte diversos factors per tal de fer les activitats atractives per a tot l’alumnat de secundària, tenint en compte raons d’actualitat, comunicació i dinamisme a l’aula. S’han valorat també criteris de foment del respecte entre els companys, iniciatives que afavoreixin el diàleg i crear espais saludables de debat sobre els estereotips de gènere, per tal de visibilitzar-los i tenir cura que no es reprodueixin en els comportaments futurs.

També s’han fet dinàmiques de grup, que són processos d’interacció entre persones mitjançant situacions fictícies, plantejades amb objectius concrets. En aquest procés es mostra la conducta global i les variacions de la conducta individual dels membres sota la influència del grup. L'objectiu de les dinàmiques és l’aprenentatge, teòric i pràctic, mitjançant l’experiència vivencial participativa; és a dir, a partir del que l’alumnat sent i viu. Aquest tipus de plantejament permet arribar a relacions humanes més profundes i possibilita el desenvolupament, per mitjà de la lliure expressió, de les actituds personals i de cara als altres, ja que permet parlar de tabús, deixa al marge els mecanismes de defensa de les persones envers les altres i possibilita alliberar-se de la màscara social, dels protocols, així com de la comunicació interessada.

El contingut teòric es basa en conceptes clau per poder desenvolupar la dinàmica projectats mitjançant suport audiovisual. Qüestions com les diferències entre sexe i gènere, què són els estereotips, les seves característiques i orígens, i què podem fer per combatre’ls, són algunes claus sobre les quals es treballa amb l’alumnat.

Els centres educatius visitats

En total s’han visitat vint-i-dos centres educatius (públics, privats, concertats i de formació professional) i s’han fet quaranta-set reunions periòdiques, ja siguin informatives o per fixar el calendari de les activitats a Santanyí, Artà, Manacor, Andratx, Palma, Marratxí, Santa Maria, Inca, sa Pobla i Son Servera. S’han dut a terme cent vuitanta tallers en els quals han participat més de 3.000 persones entre 11 i 18 anys.

Conclusions

Com a conclusió cal dir que la majoria de centres demanen repetir l’activitat el proper curs. A més, el taller ha estat recomanat per les persones responsables d’un centre a d’altres, i això ha permès seguir ampliant l’àmbit d’actuació. Des de la UIB es valora de manera molt positiva la implementació d’aquest projecte als centres de les Illes Balears.

Un dels reptes més importants ara és la visita a centres de Menorca, Eivissa i Formentera, aspecte clau per consolidar i dotar d’estabilitat el projecte. La intenció és equiparar la feina feta a l’illa de Mallorca amb les altres illes, i poder fer una valoració de la situació a totes les Balears.

D’altra banda, des de l’OIO s’han plantejat tallers per a l’alumnat de primària, conscients de la importància que té tractar aquests temes en aquesta franja d’edat. 
Publicitat
../ad-20/