Octubre 2022
A FINALS D'ABRIL VA ENTRAR EN VIGOR EL NOU REGLAMENT D'USOS LINGÜÍSTICS DE LA UIB

A FINALS D'ABRIL VA ENTRAR EN VIGOR EL NOU REGLAMENT D'USOS LINGÜÍSTICS DE LA UIB

El Pla de llengües 2017-2020 desenvoluparà el nou reglament, que va ser aprovat pel Consell de Govern del dia 21 de març

El Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears va publicar el divendres 27 d'abril el nou Reglament d'usos lingüístics de la UIB, que substitueix el Reglament d'ús intern i normalització de la llengua catalana a la Universitat de les Illes Balears, en vigor des del 16 de febrer de 1988.

Trenta anys després, el nou Reglament recull les aportacions del Pla general de normalització lingüística de les Illes Balears (2009) i del Consell Social de la Llengua Catalana. Tal com s'indica al Preàmbul del text, «es fa necessari aprovar un reglament d’usos lingüístics prenent en consideració, en primer lloc, la situació de doble oficialitat lingüística vigent a les Illes Balears; en segon lloc, la necessitat que la UIB col·labori en la millora de la situació del català, especialment pel que fa al seu ús social; i en tercer lloc, el creixent multilingüisme, tan present a la nostra societat i, més específicament, en el món universitari».

A la mateixa reunió en què es va aprovar el Reglament, el dia 10 d'octubre de 2017, la Comissió de Política Lingüística va aprovar també el Pla de llengües de la UIB (2017-2020), que aplega les mesures que es portaran a terme en aquest trienni per tal de desenvolupar-lo.

Agrupades en tres grans blocs (La llengua a la UIB, La docència i la recerca i La mobilitat i l'acolliment), el Pla proposa la realització de diverses accions encaminades a la consecució de dos grans objectius: la normalització de la llengua catalana en tots els àmbits de la Universitat i la promoció del multilingüisme entre la comunitat universitària. Per la seva transversalitat, la implementació del Pla implicarà la participació de molts departaments i serveis universitaris. 

Publicitat
../ad-20/