Octubre 2022
ARES FERNÁNDEZ LOMBARDO, president del Consell d'Estudiants de la UIB

ARES FERNÁNDEZ LOMBARDO, president del Consell d'Estudiants de la UIB

Ares Fernández Lombardo té 21 anys i és llonguet (Palma) de naixement. Estudiant de quart curs de Dret, començà aquests estudis convençut que li donaria les eines necessàries per entendre i transformar la societat on vivim. És President del Consell d’Estudiants de la UIB des de març del 2015, rere les eleccions del desembre del 2014, on fou candidat per l’associació d’estudiants progressistes Idees. Defensa un model d’educació i d’universitat pública, gratuïta, laica i de qualitat. Pel que fa a les seves aficions, es considera melòman i seguidor de tota la literatura de Tolkien, a més d’apassionar-lo la política. Avui, exerceix el seu càrrec en funcions i rere les eleccions del passat 15 de desembre al Consell d’Estudiants, deixarà la representació de l’òrgan estudiantil a partir del mes de març.

Per LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS MÉS A PROP (E.H./A.T.)

P: Com us ha anat fins ara i quins eren els objectius proposats?

R: Fa any i mig ens marcàrem tres grans eixos de treball elementals.

Per una part havíem de mantenir una posició clara respecte a la situació política i social de l’educació i la universitat. Sense mitges tintes, hem defensat la universitat pública amb tot el que significa: ens hem manifestat en contra de la pujada de taxes i les retallades en educació, hem rebutjat la política restrictiva de beques del govern central, i per descomptat, hem dit no a una reforma del sistema universitari com és el 3+2, que ha nascut sense diàleg ni consens i que aconsegueix encara més un accés elitista a la universitat. 

Per altra banda, el Consell d’Estudiants havia de començar a recuperar el pes institucional que ha de tenir com a màxim òrgan de representació dels estudiants universitaris. La comunicació i feina conjunta amb el Rectorat ha estat constant. Hi ha hagut ocasions en les quals no s’ha consultat amb el Consell d’Estudiants mesures com, per exemple, el nou i polèmic reglament d’ús dels aparells electrònics a l’aula. Això ens demostra que no tot està fet i que queda molt camí per recórrer. Ho diguérem fa dos anys, ho tornam a repetir: els òrgans de govern de la UIB han de comptar amb el Consell d’Estudiants per prendre les decisions que ens afecten com a col·lectiu primordial i majoritari a la comunitat universitària. A més, també hem recuperat la nostra presència als mitjans de comunicació i davant la resta d’institucions públiques. Hem mantingut reunions i hem estat consultats pel Govern de les Illes Balears o l’Ajuntament de Palma per diversos assumptes, com ara els pressupost de la UIB, l’elaboració del decret de preus públics (aconseguint un major fraccionament del pagament de la matrícula) o la millora del transport públic. I per últim, havíem de donar impuls al coneixement per part de l’estudiantat del mateix Consell d’Estudiants, a més d’incentivar la participació en la vida universitària, en les eleccions i en l’associacionisme. Durant aquest temps, hem donat suport a la constitució de noves entitats que han començat a sumar-se a fer feina i col·laborar per dinamitzar la vida universitària de la UIB (com ara la Lliga Feminista UIB o el Club d’Empresa). Fa uns dies que celebrarem les eleccions al Claustre i al Consell d’Estudiants de la UIB. La participació va ser semblant a la de la resta d’anys (al voltant del 8-10%). Segueix sent una participació molt baixa. Així i tot, s’ha aconseguit presentar moltes més candidatures, el que ha suposat que només tres estudis quedin sense representació. Fa només dos anys aquesta xifra era molt més alta. És essencial tenir representants a tots els estudis; com podem establir un canal de comunicació amb els i les companyes d’un determinat estudi si no tenen un o una representant?

 P: Quines activitats en concret heu realitzat i quines teniu previstes?

R: Com hem dit, per dur a terme tots els objectius que ens marcàrem, havíem de ser, sobretot, útils. Hem volgut potenciar la vida universitària realitzant diverses campanyes de caràcter solidari i cultural com ara el concert solidari de desembre del 2015 o les campanyes pel dia de Sant Jordi. A més hem invertit part del nostre pressupost en millorar les infraestructures del campus per donar una empenta a la dinamització del campus (noves taules de pícnic i zones d’esbarjo i esport). La realitat social i política no ens és aliena. És per això que decidirem organitzar un debat polític amb nou candidats i candidates per a les eleccions autonòmiques a la nostra comunitat, on debatérem sobre universitat i ocupació juvenil. En aquest sentit, organitzarem dos debats relatius al decret 3+2 i sobre la llei contra la LGTBIfòbia amb l’associació BenAmics. La relació amb les associacions que fan feina a la UIB ha estat constant, per això hem col·laborat i donat suport a l’organització del Congrés d’Estudiants de Psicologia, a les I Jornades de Treball Social, a més de diferents activitats per la dinamització de la joventut amb el servei de l’Ajuntament de Palma; DINAMO. Tot això sempre enllaçat amb les fires d’associacions setmanes de benvinguda que organitzam regularment. Tal vegada l’acció cooperativa més important amb el teixit associatiu de la UIB va ser la realització de la Primera Finifetsa, esdeveniment festiu que organitzarem al mes de juny i on aconseguirem citar a més de 5.000 jovesCom ja hem comentat abans, actualment estem en funcions, i per tant, només continuam amb els projectes ja aprovats per acabar d’executar-los fins a la convocatòria del pròxim Plenari constitutiu. Un d’aquests projectes es tracta de materialitzar la iniciativa del Consell d’Estudiants de la UIB d’impulsar la col·laboració entre els diferents Consells d’Estudiants de les universitats G9 (xarxa on s’agrupen les comunitats autònomes amb una sola universitat).

P: Quines diferències hi ha entre el vostre model i el dels que hi havia abans?

R: Crec que hem construït una bona base d’un projecte participatiu per tots i totes les estudiants de la nostra universitat. Tal vegada la paraula més adient per caracteritzar-nos seria transparència. En primer lloc hem obert la participació a tots i totes les estudiants de la UIB, no només als membres del Plenari. Això ha estat possible fent públiques les convocatòries de les sessions plenàries on tothom pot assistir i dir la seva. A més, la nostra tresoreria és pública i està a l’abast de tothom que la vulgui consultar.

Com ja hem dit, la col·laboració amb les associacions estudiantils de la UIB ha estat essencial. Però no només ens hem volgut aturar aquí: la universitat no és aliena a la societat. I per tant, nosaltres, com a representants dels estudiants universitaris tampoc ho hem de ser. És per això que hem volgut establir llaços de comunicació i feina amb les institucions públiques i entitats privades, com ara BenAmics o DINAMO. Un repte que teníem com a Consell d’Estudiants era acabar amb l’aïllament que sofrim com a UIB amb la resta de les universitats de l’Estat. Per aquest motiu decidírem donar una passa i ingressar a CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas) on hem establert connexió i relació amb moltes altres universitats espanyoles amb les quals podem cooperar en molts d’aspectes i necessitats comunes.

P: Creus que els estudiants hauríeu de participar més en la vida universitària?

R: Sí, la vida universitària és vital pel desenvolupament d’una experiència plena al teu recorregut en els estudis superiors. Per a la majoria dels i les estudiants, el campus és un lloc on vens a fer classe i després tornes a casa. Els temps que passam a la universitat ha de servir per formar-nos, però també per créixer i enriquir-nos com a persones. Per això la UIB s’ha de convertir en quelcom més que un institut. S’ha de convertir en el que veritablement ha de ser; el bressol del coneixement, la cultura, el dinamisme i el debat i contraposició d’idees.

P: Però la realitat és que l’estudiant hi participa poc, què es podria fer per animar els estudiants a participar més en la vida social, cultural, universitària...?

R: Canviar els hàbits de tantes persones és molt complicat. La primera passa és escoltar a l'estudiant. Tots i totes tenim les nostres aficions i inquietuds. Per tant, com a institució hem de fer una reflexió important: què és el que interessa i pot crear interès dins l’estudiantat? Una vegada feta aquesta reflexió, podrem actuar de manera eficient. Això significa que hem d’incentivar projectes de diversa índole, però sobretot es tracta d’empoderar l’estudiantat perquè elles i ells mateixos puguin desenvolupar un teixit real de vida universitària.

P: Has viscut aquest temps amb més pressió com a universitari?

R: Sí, és inevitable. La representació estudiantil és altruista i s’han d’invertir moltes hores de feina i d’il·lusió per defensar els drets de tots i totes les teves companyes amb l’objectiu de transformar la teva universitat i sobretot per defensar la Universitat Pública davant l’atac que hem sofert durant els darrers anys. De vedades es presenten situacions difícils on has de prendre decisions complicades que no són senzilles d’explicar. Sempre hem de tenir una actitud de diàleg bidireccional i d’escolta activa. A més no és una tasca gens fàcil compaginar-ho amb la teva formació universitària i amb la teva vida laboral i familiar. Així i tot, veure que les hores de feina invertides i tot l’esforç té els seus fruits pels i per les estudiants de la UIB i et provoca una gran sensació de satisfacció.

P: Rere les eleccions de dia 15 de desembre, quina és la següent passa?

R: El següent pas per encetar la nova legislatura al Consell d’Estudiants és la convocatòria del Plenari Constituent, on es reuneixen totes i tots els representants escollits el passat dia 15 de desembre. Aquesta convocatòria tendrà lloc a finals del mes de febrer, pel fet que no podem realitzar el Plenari en període d’exàmens. En aquest Plenari s’elegirà a la nova o nou President del Consell d’Estudiants, juntament amb la resta de la Comissió Permanent. Anim a tots i totes les estudiants de la UIB que estiguin pendents de les nostres socials perquè puguin acompanyar-nos al desenvolupament del Plenari!

Vull aprofitar per agrair a totes i tots els companys que decidiren presentar-se a les eleccions i convertir-se en portaveus del col·lectiu més important de la UIB. Coratge i molta sort!

El nostre contacte i xarxes socials són:

Correu electrònic: consell.estudiants@uib.cat

Facebook: Consell d’Estudiants UIB

Twitter: @CdEstudiants 

Publicitat