Octubre 2022
DADES DEL CURS 2017-2018: 13.500 ALUMNES DE GRAUS I POSTGRAUS OFICIALS

DADES DEL CURS 2017-2018: 13.500 ALUMNES DE GRAUS I POSTGRAUS OFICIALS

La xifra d’alumnes de nou ingrés als estudis de grau s’estabilitza entorn dels 3.500 estudiants. El perfil de l’estudiant de grau és una dona de 23,5 anys, i el de postgrau és una dona de 33,1 anys

Dades generals de l’alumnat del curs 2017-18

L’any acadèmic 2017-18 la Universitat de les Illes Balears té un total de 19.267 estudiants matriculats: 13.565 en estudis oficials (graus i postgraus) i 5.702 en altres estudis (titulacions pròpies de postgrau, convenis de mobilitat, UOM, cursos d’idiomes...).

En total 13.565 alumnes estan matriculats a la UIB en algun títol de grau o postgrau oficial. D’aquests, 11.428 alumnes estan matriculats en graus oficials (10.989 alumnes de grau en centres propis i 439 en centres adscrits) i 2.137 són alumnes de màsters i doctorats oficials.

Dels 5.702 alumnes d’altres estudis, la major part són de la Universitat Oberta per a Majors (2.100) i del Servei d’Activitats Culturals (1.348). 

Perfil de l’alumnat

Pel que fa als estudis oficials, quant al sexe, el perfil majoritari de l’alumnat és femení: un 59,4% de les persones matriculades en qualsevol dels graus de la UIB són dones, i també ho són un 54,3% en els estudis de postgrau.

Quant a l’edat, la mitjana als estudis de grau és de 23,5 anys, i de 33,1 anys en el cas dels estudis de postgrau.

Alumnes de nou ingrés del curs 2017-18

El total d’alumnes que han iniciat estudis oficials de grau i postgrau a la UIB el curs acadèmic 2017-18 és de 4.061, la majoria dels quals estan matriculats en centres propis. Aquesta xifra representa un lleuger increment, del 0,89%, en el total d’alumnes de nou ingrés en relació amb l’any anterior.

3.016 alumnes han iniciat el curs 2017-18 estudis oficials de grau a la Universitat de les Illes Balears (2.854 en centres propis i 162 en centres adscrits) i 1.045 alumnes han iniciat estudis oficials de postgrau.

Quant a estudis de grau, el nombre total d’alumnes matriculats de nou ingrés durant el curs 2017-18 augmenta en 48 persones. S’incrementa en 59 el nombre d’alumnes en centres adscrits, a causa de l’inici aquest curs dels estudis d’Odontologia, mentre davalla en 11 estudiants el nombre d’alumnes de grau que inicien estudis en centres propis.

Aquesta davallada té com a principal motiu l’aplicació aquest curs 2017-18 del pla de millora dels estudis de mestre d’educació infantil i educació primària a la UIB, acordat amb la Conselleria d’Educació i Universitat, que ha suposat una disminució de l’oferta de places de nou ingrés als graus d’Educació Infantil i Educació Primària, en què la matrícula de nou ingrés s’ha reduït en un 10% i en un 21%, respectivament.

Sense aquesta disminució de places, el nombre d’alumnes de nou ingrés als estudis de grau en centres propis augmenta lleugerament.

Els darrers anys, la xifra total d’alumnes de nou ingrés a la UIB s’ha mantingut estable entorn dels 3.000 estudiants.

Nou ingrés per illes

Pel que fa a l’alumnat de nou ingrés per illes, la Seu universitària d’Eivissa i Formentera té un total de 154 nous alumnes, que representen un 6,2% d’augment en relació amb els 145 que varen iniciar el curs l’any passat. A la Seu de Menorca també s’ha produït un increment pel que fa a l’alumnat de nou ingrés, que se situa en 89 persones, un 9,8% més que les 81 que varen començar el curs 2016-17.

Al campus de Palma, el total d’alumnes de nou ingrés matriculats és de 3.809, gairebé un 0,3% més que el curs anterior.

Nou ingrés per branques i estudis

Per branques, augmenten especialment els alumnes de Ciències, un 5,4%, per l’efecte del grau de Física, que és el grau oficial de la UIB en què augmenta més el nombre d’alumnes de nou ingrés aquest curs. L’alumnat de Ciències de la Salut s’incrementa un 5,2%, i el d’Enginyeria i Arquitectura, un 4,1%.

Els estudis en què s’incrementa el nombre de matrícules de nou ingrés són: grau de Física (17), Psicologia (15) i Medicina (10), mentre que els estudis en què baixa la matrícula són: Educació Primària (-67) i Educació Infantil (-13). La UIB ofereix enguany un estudi nou: el grau d’Odontologia, amb 33 estudiants aquest primer curs.

Taxa d’adequació a la UIB

La taxa d’adequació, definida com la relació percentual entre la matrícula de nou ingrés en primera i segona opció i la matrícula de nou ingrés, se situa a la UIB en el 96,04%.

Alumnes per tipus d’accés

El gruix de l’alumnat de nou ingrés del curs 2017-18 ha accedit a la UIB a través de les proves d'accés a la Universitat (72,37%). El segon tipus d’accés en importància creixent és la formació professional, que representa un 12,36%, seguit pel col·lectiu de més grans de 25 anys, que són un 4,24% dels alumnes de nou ingrés.

Estudiants de les Illes Balears en altres centres universitaris i viceversa

Els alumnes que han fet la prova de batxillerat per a l'accés a la Universitat (PBAU) a les Illes Balears i es matriculen en una altra universitat han estat aquest curs un total de 1.175, que suposen una disminució respecte a l’any anterior, en què la xifra va ser de 1.449.

El 59,01% (695 estudiants) van a estudis de grau no oferts a la UIB: Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (46), Periodisme (35), Comunicació Audiovisual (28), Publicitat i Relacions Públiques (24), Farmàcia (23), Belles Arts (24) o Veterinària (22), entre d’altres.

Dels 480 (40,99%) alumnes amb PBAU realitzada a les Illes Balears que estudien fora estudis que sí que ofereix la UIB, la majoria fan estudis amb una alta taxa d’ocupació a la UIB, com és el cas dels graus de Medicina (53), Dret (51), Administració i Direcció d’Empresa (43), Infermeria (34) o Psicologia (30).

Per altra banda, són 101 els alumnes que han fet les PAU en altres universitats i venen a estudiar a la UIB, sobretot els graus de Medicina (19) i Física (11). I la seva procedència és diversa, tot i que destaquen la UNED, la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de València.

Postgrau i doctorat

La xifra d’estudiants matriculats als estudis de postgrau i doctorat el curs 2017-18 és de 2.137.

1.303 estudiants fan algun dels màsters oficials, i 834 s’han inscrit en algun programa de doctorat.

L’any 2017 s’han llegit 101 tesis doctorals i 700 treballs de final de màster.

Alumnes matriculats a les seus d’Eivissa i Formentera i de Menorca

El nombre total d’alumnes matriculats als estudis oficials de grau i postgrau a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera és de 785: 267 a Menorca (-2,20%) i 518 a Eivissa i Formentera (-7,99%). S’ha de tenir en compte la reducció de places ofertes al grau d’Educació Primària.

A la Seu de Menorca tenim 238 alumnes matriculats als estudis de grau, i 325 als estudis de grau a la Seu d’Eivissa i Formentera.

A Eivissa, a més, comptam amb l’adscripció de l’Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa, amb 160 matriculats.

Pel que fa a postgraus, s’imparteix el Màster en Formació del Professorat, que a la Seu de Menorca té 29 alumnes, i a la Seu d’Eivissa i Formentera, 33 alumnes. En total són 62 estudiants. 

Publicitat
../ad-20/