Octubre 2022
EL II PLA D'IGUALTAT DE LA UIB PROMOURÀ LES DONES EN LA RECERCA

EL II PLA D'IGUALTAT DE LA UIB PROMOURÀ LES DONES EN LA RECERCA

L’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes (OIO) de la UIB fa balanç de la implantació del I Pla d'Igualtat

El Pla d’igualtat de la UIB de l’any 2015 és part d’un procés que va començar l’any 2004 amb la creació de l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes (OIO). De llavors ençà una de les prioritats de l’OIO és la realització del Pla d'Igualtat, un procés que culmina amb la presentació de l’informe de seguiment del I Pla d’igualtat de la UIB.

Entre les conclusions de l’informe destaquen prioritzar, en properes actuacions, aspectes laborals i d’investigació, amb la implicació d'altres serveis i unitats, per tal d’implementar algunes mesures més concretes, amb l’ajut i la coordinació de l’OIO. Com a conseqüència dels punts febles, el pla preveu la promoció necessària de la presència de dones en la investigació; la creació d’un protocol per a la incorporació del llenguatge inclusiu de gènere en català; la formació de l’alumnat en igualtat de gènere; i la coordinació i centralització de totes les polítiques i accions d’igualtat de gènere que es duguin a terme a la UIB i tinguin a veure amb els objectius inclosos al Pla d’igualtat.

L’informe d’avaluació valora com a punts forts del Pla la implementació del Protocol per a prevenció i actuació en casos d’assetjament sexual, per raó de sexe o per motiu de l’orientació sexual; la col·laboració i el treball en xarxa amb les unitats d’igualtat d’altres universitats; la feina als instituts per combatre els estereotips de gènere en l’elecció dels estudis, gràcies a la realització de tallers contra estereotips de gènere; la consolidació dels estudis de gènere a l’oferta d’estudis de postgrau; o el foment d’una cultura d’igualtat a la UIB.

L’OIO destaca la importància de la col·laboració amb el Consell Social i amb l’IBdona, entitats amb les quals es duen a terme activitats dirigides als instituts: «Jo també puc fer-ho. Nines i ciència», i els tallers contra els estereotips de gènere, que es fan des de 2016. 

Una vegada aprovat l’informe sobre l’avaluació del I Pla d’igualtat de la UIB per la Comissió Paritària, s’inicia el procés d’elaboració del II Pla d’igualtat de la UIB.

Nova etapa

Els objectius que es veuen ara com a prioritaris amb vista a iniciar el II Pla d’igualtat de la UIB són:

1. Treballar en la inclusió de formació específica en igualtat de gènere i oportunitats entre l’alumnat.

2. Fer formació en igualtat de gènere amb PAS i PDI.

3. Donar a conèixer el II Pla d’igualtat, perquè sigui una eina eficaç i pròpia.

4. Implementar mesures referents a la investigació per millorar la visibilització de la feina de les dones en general.

5. Introduir el llenguatge inclusiu a la UIB, amb la creació d’un protocol específic.

6. Fer una campanya, de caràcter continu durant els propers tres anys, de tolerància 0 amb l’assetjament sexual, de sexe o per l’orientació sexual. 

Publicitat
../ad-20/