Octubre 2022
LA UIB COL·LABORA PER DONAR A CONÈIXER DADES SOBRE LA QUALITAT DE L'AIRE AL PORT DE PALMA

LA UIB COL·LABORA PER DONAR A CONÈIXER DADES SOBRE LA QUALITAT DE L'AIRE AL PORT DE PALMA

LA Universitat participa amb l'Autoritat Portuària de Balears per donar a conèixer en temps real les dades recollides per una xarxa de 113 sensors

Per UIB/E.H.
La Universitat de les Illes Balears col·labora amb l'Autoritat Portuària de Balears (APB) en el llançament d'una nova eina que permetrà als ciutadans conèixer la qualitat de l'aire al port de Palma en temps real. És un projecte pioner, atès que el port de Palma és el primer que disposa d'una xarxa de monitoratge tan extensa —amb 113 sensors— per mesurar la qualitat de l'aire, que ofereix cada hora les dades actualitzades.

Les dades es publiquen al portal <www.portsdebalears.com>, a l'apartat Qualitat de l'aire.

La UIB col·labora des de l'any 2016 amb l'APB en el desenvolupament d'aquest projecte, i s'ha encarregat de definir les ubicacions i les característiques de les estacions. El juliol de 2017 es va posar en marxa la prova pilot al port de Palma de l’SmartSensPort-Palma, quan es varen adquirir un total de set estacions per mesurar la qualitat de l'aire. Cadascuna d'aquestes set estacions disposa de nanosensors que mesuren CO (monòxid de carboni), NO2 (diòxid de nitrogen), O3 (ozó), PM10 (partícules sòlides o líquides de pols) i SO2 (diòxid de sofre), i es disposa així d’un total de 113 sensors al port de Palma que reporten dades cada deu minuts.

Aquest quadre de comandament s'actualitza vuit vegades al dia i recull el valor mitjà horari de les set estacions seguint el mateix criteri que estableix el Govern balear per a les estacions de referència a la comunitat autònoma.

Després de diversos mesos de recollida de dades i d'anàlisi a càrrec d'un equip multidisciplinari d'investigadors de la UIB, el passat mes de juliol es varen presentar les primeres conclusions del projecte SmartSensPort-Palma, que varen determinar que no hi ha una correlació clara entre totes les activitats del port i els nivells de contaminació que s’hi detecten.

D'aquesta presentació va sortir el compromís de l'APB de continuar amb el monitoratge de l'aire del port de Palma i de fer públiques les dades, i alhora estendre l'eina a la resta de ports d'interès general de les Balears que gestiona. Està previst que el 2019 s'instal·li el mateix de sistema de nanosensors als ports d'Alcúdia, Eivissa, la Savina i Maó. 

Publicitat
../ad-20/