Octubre 2022
LES DOBLES TITULACIONS DE MÀSTER: UNA DE LES PRINCIPALS VIES D'INTERNACIONALITZACIÓ A LA UIB

LES DOBLES TITULACIONS DE MÀSTER: UNA DE LES PRINCIPALS VIES D'INTERNACIONALITZACIÓ A LA UIB

La UIB té sis dobles titulacions de màster oficials. Aquests dies s’ha signat un conveni amb la Universitat de L’Aquila (Itàlia) per dur a terme el Màster Universitari en Llengües i Literatura Modernes

Per UIB/E.H.
En les últimes setmanes es va signar un conveni en virtut del qual el Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes passa a oferir-se, a partir del present curs 2018-19, com una doble titulació en cooperació amb la Universitat de L’Aquila (Itàlia). Aquesta cooperació augmenta substancialment l'oferta d'assignatures disponibles per als alumnes que vulguin especialitzar-se en les àrees de lingüística espanyola i anglesa, com també en literatures en llengua anglesa o espanyola.

A l'àrea del postgrau, una doble titulació implica la realització i obtenció simultània d'un programa de màster o doctorat en dues universitats. Les condicions per a l'obtenció d'una doble titulació es regeixen sempre pel que estableix un acord específic signat a aquest efecte.

Els estudis de postgrau en conjunt concentren el major percentatge d'alumnat internacional de la Universitat de les Illes Balears. Les dobles titulacions ofertes per la UIB en cooperació amb universitats d'altres països contribueixen a atreure alumnat estranger a la UIB, però també són un al·licient important perquè l'alumnat de la UIB faci part dels estudis a l'estranger i es beneficiï així d’una oferta acadèmica i de metodologies diferents i complementàries.

Els beneficis són clars: en el cas dels màsters, l'alumnat implicat gaudeix d'una experiència acadèmica més rica, i es beneficia, a més, normalment d'una codirecció del Treball de Fi de Màster. Això implica, a més, un contacte entre el personal docent i investigador de les dues universitats, amb el potencial de col·laboració en l'àmbit de la investigació que això suposa. Finalment, l'alumne rep no un sinó dos títols, i veu així reforçada la seva competitivitat en l'àmbit acadèmic i en el mercat laboral.

Aquesta és la segona possibilitat de doble titulació que ofereix el Màster en Llengües i Literatures Modernes (que des del curs 2016-17 s'ofereix també com a doble titulació en cooperació amb la Universitat Pavol J. Šafárik de Kosice, Eslovàquia; de fet, és la primera doble titulació de màster oferta entre universitats espanyoles i eslovaques). En total, ja són sis les dobles titulacions de màster ofertes per la UIB, que afecten, a més del ja esmentat Màster en Llengües i Literatures Modernes, els màsters universitaris següents: Economia del Turisme: Monitorització i Avaluació (en col·laboració amb la Universitat de l’Algarve); Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió (en col·laboració amb la Universitat de Perpinyà
  • Via Domícia i amb la Universitat Russa de l'Amistat dels Pobles); i Ciència i Tecnologia Química (en col·laboració amb el Centre d'Investigació en Materials Avançats). A més, la UIB ha signat convenis de doble titulació de doctorat per al programa en Ciència i Tecnologia Química (amb el Centre d’Investigació en Materials Avançats i amb la Universitat Autònoma de Nuevo León) i un altre de genèric amb la Universitat Russa de l'Amistat dels Pobles, als quals caldria afegir els cada vegada més nombrosos convenis puntuals de cotutela internacional de tesis doctorals. Tot això és mostra de la ferma aposta per la internacionalització, fruit de la cooperació entre el Centre d'Estudis de Postgrau, l'Escola de Doctorat i la Direcció per a la Promoció de la Internacionalització. 

Publicitat
../ad-20/