Desembre 2022
SEGONS UN ESTUDI DE L'IMEDEA (CSIC-UIB): LA PERSONALITAT DETERMINA L'ESTIL DE VIDA DELS ANIMALS

SEGONS UN ESTUDI DE L'IMEDEA (CSIC-UIB): LA PERSONALITAT DETERMINA L'ESTIL DE VIDA DELS ANIMALS

Un equip multidisciplinari de l'IMEDEA (CSIC-UIB) publica a la revista Ecology Letters un estudi sobre els mecanismes que expliquen la diversitat en el comportament animal dins una mateixa espècie

Per UIB/E.H. Font: IMEDEA (CSIC-UIB)
Sí, pot sonar estrany, però els animals tenen personalitat. En una mateixa espècie no tots els animals es comporten igual, fins i tot els peixos. Igual com s'observa entre les persones, cada animal, cada individu, és únic en el seu comportament. Així, en una mateixa espècie, hi ha individus més actius, intrèpids, agressius, exploradors o socials que altres. Però, no només això, sinó que, a més, la personalitat fa un paper fonamental en els oceans i boscs, en la dinàmica dels peixos que menjam i dels animals que caçam, en la invasió d'espècies exòtiques, i en la supervivència o el risc d'extinció d'espècies animals. A la terra i la mar, la personalitat animal influeix en tots els àmbits de la vida animal. Per exemple, créixer ràpidament i morir jove és una circumstància que ocorre en els individus més atrevits. Aquest descobriment pot tenir implicacions molt importants també per a la vida de les persones.

No obstant això, encara hi ha una gran pregunta sense resoldre per a l'ecologia del segle XXI: Quin és l'origen de la personalitat en els animals? Com afecten el comportament i la personalitat la vida de l'animal? Un equip multidisciplinari de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) ha fet una gran passa per trobar la resposta a aquest gran enigma. La personalitat animal està íntimament lligada a la seva forma de vida. I la clau és a l'energia. Aquest descobriment s’ha plasmat en una nova teoria anomenada «teoria bioenergètica del comportament», que serà publicada en una de les revistes científiques més prestigioses en el camp de l'ecologia, Ecology Letters. La teoria bioenergètica del comportament obre nous horitzons per entendre el funcionament de la vida. Com assenyalen els doctors Miquel Palmer (director del treball), Salvador Balle i Alberto Álvarez (físics de l'IMEDEA), «aquesta teoria descriu com es distribueix l'energia a l'interior del cos per poder créixer i mantenir tota l'estructura de l'organisme, madurar i tenir descendència, i es basa en principis fisicoquímics bastant complexos».

Com es relaciona personalitat i energia exactament? Andrea Campos-Candela, primera autora d'aquest treball i estudiant de doctorat, explica que: «hi ha un comportament molt interessant i important per entendre l'ecologia de la personalitat animal que està determinat per la manera en què els animals es mouen a l'espai. Els animals no es mouen a l'atzar ni ocupen espais infinits, sinó que es mouen dins uns límits determinats que podríem considerar “la seva llar”. Per la seva personalitat, hi ha animals que s'allunyen més de les seves “llars” que altres, i això té conseqüències molt importants en la vida de l'organisme». L'animal que s'allunya més de «la seva llar» tindrà oportunitat de trobar més aliment, tenir més energia, créixer ràpidament i reproduir-se més. Tot això està determinat per la manera com l'energia que els animals obtenen del menjar es distribueix per tot l'organisme.

La teoria bioenergètica del comportament fa una gran passa endavant per entendre els trets de la personalitat animal. No obstant això, encara queden reptes per afrontar; com afirma el doctor Josep Alós, «cal sortir més al camp i explorar el fons del mar per conèixer millor el paper que fa la personalitat al medi natural. Els peixos que ens menjam són els més atrevits, quan bussejam veiem els peixos més exploradors, o els nostres animals de companyia són els més dòcils, per esmentar-ne alguns exemples».

Igualment, aquesta nova teoria ajudarà a dissenyar futurs plans de gestió dels recursos naturals que siguin més integradors i reeixits, i permetrà explorar preguntes tan rellevants i necessàries com: Què passaria al fons del mar si es pescassin tots els peixos més agressius o exploradors? Quines conseqüències tindria per a la supervivència d'una espècie la desaparició de la diversitat de comportament? Quins trets del comportament podrien donar més avantatge a un individu en un escenari de canvi climàtic? És important protegir la diversitat de comportament dins una espècie? Quines conseqüències podria tenir un pla de gestió ambiental que no consideri la diversitat de comportament d'una determinada població? Entendre quin és l'origen de la personalitat animal és, per tant, una cosa que afecta tota la societat. Ara sabem que l'energia que els animals obtenen del menjar i la manera com aquesta energia es distribueix per l'organisme tenen un paper fonamental en interacció amb la personalitat en tots els àmbits de la vida animal.

Referència bibliogràfica

Campos-Candela, Andrea; Palmer, Miquel; Balle, Salvador; Álvarez, Alberto and Alós, Josep. 2018. «A mechanistic framework of personality-dependent movement behaviour based on dynamic energy budgets». Ecology Letters. doi.org/10.1111/ele.13187.

Publicitat
../ad-20/