Desembre 2019
Publicitat
Canvis en les dinàmiques de treball en equip en una unitat d'hospitalització, a través d'una recerca acció participativa

Canvis en les dinàmiques de treball en equip en una unitat d'hospitalització, a través d'una recerca acció participativa

Aquest és el títol de la tesi doctoral de Rosa Miró defensada a la Universitat de les Illes Balears. La seva línia de recerca està relacionada amb la pràctica col·laborativa dels equips de salut i la investigació qualitativa com a eina de canvi de les dinàmiques participatives en el sistema de salut.

Per LES TESIS DOCTORALS DE LA UIB (13)
Amb l'objectiu de transformar les dinàmiques de treball en equip actuals d'una unitat d'hospitalització mèdica, d'un hospital públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la nova doctora per la UIB, Rosa Miró Bonet, planteja aquest projecte d'investigació d'acció participativa (IAP) en 6 fases de desenvolupament, que involucra en un procés de transformació al seu equip de professionals de la salut.

Així ens comença a ressenyar la seva investigació: "L'atenció a la salut de la població és una realitat complexa, que sotmet als professionals que l'atenen a una tensió constant. Han d'estar preparats per fer front als reptes actuals i futurs que plantegen les necessitats canviants dels pacients, que requereixen abordatges des de coneixements i experiències diferents, de professionals que es comuniquin de forma efectiva, evitant duplicació d'esforços, recursos i errors clínics. En definitiva, requereix una atenció interprofessional construïda des de la col·laboració, el diàleg entre experts i la presa de decisions democràtiques en els processos de salut".

Amb l'objectiu que hem expressat al principi, considera que:  "les troballes del projecte mostren que existeixen factors presents en els professionals, en l'equip, en la dinàmica de la unitat i, en el funcionament de l'organització, que condicionen el tipus de col·laboració interprofessional.

Aquests factors generen conflictes de diferent ontologia (econòmica o distributiva, cultural o de reconeixement i, política o de representació) que sostenen un model de participació desigual en la presa de decisions que no respon a la pràctica col·laborativa interprofessional definida com ho fa l'evidència.

Canviar les dinàmiques de treball en equip, i la mateixa concepció d'aquest, és possible, però requereix una (re) construcció de la identitat col·lectiva, a partir de la suma de les identitats individuals, sent capaces de (re) conèixer i respectar als altres com a subjectes de l'escenari clínic en el qual s'han de prendre decisions per consens, fruit de l'intercanvi d'opinions entre experts que assumeixen les seves responsabilitats en el procés de la salut de la població.

Donar visibilitat als elements presents al context, l'organització i els mateixos professionals resulta essencial per poder canviar la forma de fer les coses. Quan un equip de professionals aconsegueix reconèixer-se com a actors del mateix escenari, deixen de tenir por a perdre i a assumir poder, i són capaços d'oferir una millor atenció des de la col·laboració interprofessional que doni una resposta més segura i de millor qualitat als problemes de salut de la població. 

Aconseguir un model d'atenció a la salut sostingut en la col·laboració interprofessional en el qual els subjectes no comptin amb limitacions que dificultin la seva interacció igualitària, requereix activar estratègies dissenyades a partir de la micro política dels equips i les organitzacions, que identifiquin i propugnin el reconeixement, visibilitat, valor i respecte de les diferències professionals para (re) construir de manera coherent contextos clínics i professionals justs socialment."
universitat
../ad-40/
Publicitat
../ad-20/