Desembre 2019
Publicitat
EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS, PALMA DE MALLORCA. UNA INSTITUCIÓN SANITARIA IMPRESCINDIBLE

EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS, PALMA DE MALLORCA. UNA INSTITUCIÓN SANITARIA IMPRESCINDIBLE

Aquest és el títol de la tesi doctoral de Joaquín Boronat Rom, presentada el passat mes de juny a la Universitat de les Illes Balears, una investigació en profunditat sobre aquesta institució sanitària

Per LES TESIS DOCTORALS DE LA UIB (10)
El metge-traumatòleg (i ara doctor per la UIB) Joaquín Boronat comença aquesta ressenya de la seva tesi doctoral amb les següents REFLEXIONS PRÈVIES:

"En el nostre ambient  balear sanitari, social, acadèmic és realment interessant l'estudi d'un Hospital com el de Sant Joan de Déu de Palma de Mallorca, pertanyent a l'Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu? Que ens aporta el coneixement de la història hospitalària, de la seva gènesi,  dels valors socials i humans que conté i expandeix, de la seva evolució i incardinació dins de la societat balear?

A totes aquestes preguntes intento donar resposta mitjançant una reflexió d'àmbit general i amb un traçat descriptiu que narra la microhistòria del centre.

En un resum molt sintètic, recordem que l'Orde Hospitalària (O.H.) neix a Granada al segle XVI, concretament en  1539, i en l'actualitat està estesa per 55 països en els 5 continents i amb un creixement continu. En ple segle XXI destaca la seva implantació a la Xina. Es tracta de la més gran organització internacional sense ànim de lucre.

Entre els seus recursos materials   compta amb 454 instal·lacions sanitàries a tot el món. Està regida per 1.061 Germans Hospitalaris de l'Orde de Sant Joan de Déu, que es recolzen en 45.000 professionals laics, 8.000 voluntaris i 300.000 benefactors/donants.

Com a mostra d'activitat destaquen: 20.000.000 d'assistències anuals, de les quals 10.000.000 són sanitàries. Això representa una mitjana de 54.000 assistències diàries en tot l'orbe. Té instal·lades 33.600 llits, de les quals 14.203 són de tipus hospitalari. Realitzen als seus hospitals 220.330 intervencions quirúrgiques anuals.

Tota aquesta enorme i globalitzada construcció de solidaritat humana no s'edifica sense l'existència d'uns valors que conformen i sustenten la dimensió global de l'O. H. Aquests valors els podem resumir-los en: permanència històrica de l'O.H. al llarg de 6 segles; importància dels valors humans  d'hospitalitat i acolliment; identificació cristiana; convivència en la multiculturalitat i interreligiosa; universalitat d'acció i foment en el seu si dels valors de: implicació, eficiència, fidelitat i prelació de la dignitat personal."

IDEES-FORÇA

"L'Hospital de Sant Joan de Déu de Palma (d'ara endavant HSJD), a més de la seva comesa específica que es detalla en la tesi,  participa d'aquests valors, la qual cosa incrementa el valor i interès del seu coneixement.

En unes idees-força resumiré les realitats històriques que he intentat aportar i ressaltar:

1.
  • El HSJD de Palma està incardinat dins de l'orde hospitalària, que com hem apuntat és un "constructo" que destaca per ser la més gran organització internacional  de cooperació sense ànim de lucre.

2.- El HSJD opera sota l'esperit i el carisma de Sant Joan de Déu: acollir i atendre a persones malaltes i/o necessitades, amb l'estil propi de Sant Joan de Déu.

3.- El HSJD constitueix  una aportació d'hospitalitat imprescindible en la societat balear.

4.-. El HSJD manté una perllongada presència que ha anat evolucionant amb el temps i les necessitats de la població".


Com a INTRODUCCIÓ, així s'explica el nou doctor:

"La tesi consisteix en un treball de recerca històrica sobre l'Hospital de Sant Joan de Déu (HSJD) de Palma de Mallorca, en els seus inicis Sanatori Infantil de Sant Joan de Déu, abastant un període que comença en 1952, data de l'aparició de la Comunitat "juandediana" a Palma, passant per la inauguració del centre en 1955 i una crònica temporal i detallada del centre hospitalari que finalitzo en 2015.

He intentat plasmar la realitat amb la qual l'Ordre Hospitalària (O.H.) ha desenvolupat la seva comesa al llarg d'aquest espai de 60 anys; promovent i dirigint una institució sanitària amb l'esperit i el carisma de Sant Joan de Déu, aportant un valor d'hospitalitat a la societat balear i adaptant-se a les necessitats sanitàries que a cada moment demandava la societat civil d'aquesta Comunitat":

D'aquesta manera resum el CONTINGUT DE LA RECERCA:

"L'esquema recull en un primer bloc els capítols corresponents a: les circumstàncies inicials de la donació d'un llegat a l'O.H. per part del pròcer mallorquí Don Ramón Vallespir; la realització del projecte d'implantació del sanatori; l'elecció física del lloc de construcció del centre sanitari; el naixement de la primera comunitat d'hospitalaris; l'estudi del marc sanitari general existent en l'època a Mallorca, així com un estudi especial de la repercussió de la poliomielitis sobre la societat balear.

Un segon grup de capítols són els dedicats a: el primitiu Sanatori Infantil de Sant Joan de Déu (anys 1955-1974); el canvi cap a un Hospital d'Adults (anys 1975-1997); la conversió del centre en un Hospital geriàtric (anys 1998-2006) i finalment la fase actual, des de 2007 a 2015, en la qual el HSJD evoluciona cap a una dedicació especialitzada en la promoció de l'autonomia de la persona.

Incloc en el meu treball uns capítols complementaris, que aporten aspectes relacionals i propis de la iniciativa "juandediana" com són: la creació de les Escoles d'Ajudant Tècnic Sanitari (ATS) i de Fisioteràpia; les relacions amb la societat mallorquina i balear així com l'obra benèfica dels santjoanistes; les relacions i acords amb altres institucions sanitàries balears externes a l'O. H.  (Seguretat Social, Mútua Balear, Hospital Militar), amb la Universitat de les Illes Balears i amb el Cos de Bombers de Palma de Mallorca.

En un bloc final tracto aspectes que afecten el futur del HSJD i les conclusions del meu treball de tesi. En els Apèndixs 1 i 2, presento l'evolució posterior experimentada per la sanitat de Mallorca i les tècniques quirúrgiques aplicades durant el recorregut assistencial estudiat".

Per acabar la ressenya de la tesi doctoral, Joaquin Boronat ens exposa les seves CONCLUSIONS:

"L'Hospital de Sant Joan de Déu ha destacat per ser pioner en la lluita contra la poliomielitis, a oferir cirurgia de l'adult i suport sociosanitari, a introduir la geriatria a Mallorca i a orientar la seva acció a la promoció de l'autonomia personal".

universitat
../ad-40/
Publicitat
../ad-20/