Desembre 2019
Publicitat
ELS PERILLS DE LES DIETES DESEQUILIBRADES

ELS PERILLS DE LES DIETES DESEQUILIBRADES

La tesi doctoral de Rubén Díaz Rúa investiga diversos marcadors moleculars d'efectes nocius causats per la ingesta de dietes hiperproteïques i hiperlipídiques

Per LES TESI DOCTORALS DE LA UIB (4)

La tesi doctoral de Rubén Díaz Rúa, defensada a la Universitat de les Illes Balears (UIB), s'ha centrat en la identificació de marcadors primerencs d'efectes nocius per a la salut deguts a la ingesta de dietes desequilibrades (riques en greixos o proteïnes). La tesi s'ha realitzat en el marc de l'activitat investigadora del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB, que pertany al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició (CIBEROBN), i ha estat dirigida per la doctora Paula Oliver i el doctor Andreu Palou.

El consum de dietes desequilibrades ha augmentat en la nostra societat, sovint associat a modes o recomanacions sense fonament científic, la qual cosa és un problema, perquè aquests patrons d'alimentació alterats van lligats a una sèrie d'efectes adversos, especialment a mitjà i llarg termini. D'una banda, hi ha la tendència a reduir la quantitat de carbohidrats en la dieta, augmentant la proporció de proteïnes per reduir o mantenir el pes corporal; es tracta de les conegudes dietes hiperproteïques. D'altra banda, augmenta el consum d'aliments grassos, la qual cosa va lligada no solament a un major grau d'obesitat sinó també al fenotip conegut com a fals prim. Aquest fenotip apareix quan es consumeixen dietes riques en greix però sense superar els requeriments calòrics de l'individu, i és també conegut com a obesitat normopès, ja que els individus pateixen complicacions metabòliques associades a l'obesitat sense ser obesos.

Les recerques dutes a terme pel grup de la UIB han posat de manifest que la ingesta crònica d'aquestes dietes desequilibrades, tant les hiperproteïques com les hiperlipídiques, incrementa el risc de sofrir problemes de salut. De manera destacable, s'ha identificat que tots dos tipus de dietes desequilibrades produeixen alteracions metabòliques que afavoreixen la deposició de greix en el fetge (esteatosi hepàtica), la qual cosa és un factor de risc per al desenvolupament de la denominada síndrome metabòlica, que generalment precedeix la diabetis, i per a malalties hepàtiques. Aquesta major deposició de greix s'observa àdhuc en absència d'increment en els nivells de marcadors clàssics com puguin ser els triglicèrids o el colesterol sanguini i, en el cas dels falsos prims, també en absència de sobrepès o obesitat, la qual cosa mostra la necessitat d'identificar altres marcadors primerencs de risc. Els estudis de la UIB s'han dut a terme amb models animals (rosegadors) a causa dels problemes ètics d'administrar dietes desequilibrades a llarg termini a humans, i han permès identificar uns marcadors primerencs de risc metabòlic en sang, que podran ser fàcilment testats en humans, i que permeten la detecció precoç de desequilibris alimentaris que estarien associats a futures alteracions en l'estat de salut.

universitat
../ad-40/
Publicitat
../ad-20/