Agost 2020
Publicitat
../ad-63/
GÈNERE I QÜESTIONS SOBRE LA DONA SOTA LES ADMINISTRACIONS AMERICANES EN EL PERÍODE 1970-2015

GÈNERE I QÜESTIONS SOBRE LA DONA SOTA LES ADMINISTRACIONS AMERICANES EN EL PERÍODE 1970-2015

Aquest és el títol de la tesi doctoral de Kamal Ahmad Hasan Alzghoul, presentada el passat mes de juliol a la Universitat de les Illes Balears

Per LES TESIS DOCTORALS DE LA UIB (11)

El nou doctor, Kamal Ahmad Hasan Alzghoul, ens explica així L'OBJECTIU DE LA SEVA TESI:

"L'objectiu principal d'aquesta tesi és analitzar l'impacte de canviar la política de les Administracions nord-americanes sobre el gènere i els qüestions sobre les dones als Estats Units durant el període (1970-2015) per avaluar els compliments de les Administracions presidencials dels EE.UU.

Així, relacionam les qüestions de les dones  i avaluam el paper de les dones en:

1. La representació de les dones dins del sistema polític.

2. L'assoliment de les dones a l'educació.

3. L'ocupació  de dones dins de la força de treball nord-americà.

4. Violència contra les dones"

Del punt de partida o HIPÒTESI DE LA RECERCA, assenyala:

"Atès que les qüestions de gènere i de dones van ser recolzades per la política interna de les administracions nord-americanes durant el període 1970-2015, però aquest cas té limitacions, perquè, en algunes circumstàncies, els drets de les dones s'han vist afectats per la transició de poder entre les Administracions nord-americanes en la història a causa del canvi en la política domèstica".

Llavors per esbrinar la hipòtesi, la recerca estudia la representació de les dones durant la història contemporània dels Estats Units en el període d'estudi marcat per esbrinar el següent:

1) Els impactes de canviar la política domèstica de les Administracions nord-americanes sobre la representació de les dones dins del sistema polític.

2) Els impactes de la política domèstica sobre l'assoliment de la dona a l'educació.

3) Els impactes de la política domèstica sobre l'ocupació de les dones dins de la força de treball nord-americà.

4) Els impactes de la política domèstica sobre la protecció de les dones contra la violència.

S'han utilitzat qüestionaris i entrevistes per substituir l'estudi des de lluny  amb la finalitat de fer analisi independent.

Així la tesi inclou 8 entrevistes amb directors de centres nord-americans i ciutadans nord-americans de diferents estats, també inclou 50 qüestionaris: 20 qüestionaris van ser distribuïts a professors i estudiants nord-americans, es van distribuir 10 qüestionaris a nord-americans que viuen a Jordània i es van distribuir 20 qüestionaris a nord-americans que viuen a Palma (Mallorca). A més d'això, els mapes, taules, gràfics, figures i diagrames van ser preparats per l'autor d'aquesta tesi i amb molts detalls sobre la situació de les dones a Estats Units.

Amb tot això, kamal arriba a la CONCLUSIÓ següent:

"Com hem dit, l'objectiu d'aquesta tesi va ser conèixer l'impacte del canvi en les Administracions nord-americanes sobre qüestions de gènere i de dones durant el període 1970-2015. Aquests impactes es van descobrir en diferents dominis relacionats amb qüestions de la dona, com la representació política de les dones, l'assoliment de les dones a l'educació, les dones en la força de treball nord-americà i la violència contra les dones. La informació recopilada indica que el Partit Demòcrata  havia manejat millor les qüestions de dones que el Partit Republicà.

Durant les últimes quatre dècades, la política domèstica fluctuant va crear una diferència en drets sense superposició dels problemes de les dones entre les Administracions nord-americanes. La fragmentació dels problemes de les dones es va produir com a resultat del canvi de la política del partit governant. De totes maneres, en proporcionar una comprensió integral de les situacions reals de les dones durant el període (1970-2015), podem aplanar el camí per a un estudi futur i perquè els polítics introdueixin el tema per ser acceptat a l'àmbit de la discusió política.

Les principals dades recopilades de tots els mètodes van confirmar els impactes del canvi de l'Administració nord-americana en els assumptes de les dones en diferents camps. Manejar les qüestions de les dones es diferencia d'un president al seu successor, i el programa de dones de forma discontinua va ser influenciat per agendes canviants cada vegada que succeïa la transició del poder.

La cultura nord-americana sobre l'estereotip de les dones i la seva capacitat va participar en el retir de dones per ocupar llocs d'alt rang. A més d'això, la relació desequilibrada entre el treball i la família, així com la falta d'independència després de 1999 va fer que les dones es van sorprendre i es van retirar de ser empresàries a causa de la gran responsabilitat de la seva família.

L'educació de les dones després de 1970 va contribuir al fet que les dones obtinguessin alts títols professionals, però després de 1999 es van retirar a causa de la vella idea sobre la capacitat de les dones que diu que les dones no podien arriscar-se per defensar la seguretat nacional i fer treballs polítics.

  El sentir de les dones difereix d'un estat a un altre i factors demogràfics entre el nord i el sud dels Estats Units, i també falta de coordinació entre els estats per implementar lleis havia reduït el nombre de dones explotadores dels programes introduïts pel govern.

Les dones dins de la força de treball es van trobar treballant en ocupacions tradicionals en educació en lloc d'ocupacions educatives STEM(ciència, tecnologia, enginyeria , i matemàtiques) perquè no podien coordinar entre el treball i la família, així que van tornar després del 2000 per treballar en professions d'ensenyament, agricultura i fabriques en els ports amb la finalitat d'estalviar temps per als seus fills (els ocupadors preferien dones sense fills).

La violència domèstica contra les dones també va contribuir al gènere de les qüestions de la dona i alguns dels crims encara no inclouen avaluacions com el tràfic de dones, els crims d'assetjament i les seves arrels.

Per a estudis futurs, buscant sobre el rol de les organitzacions civils en la millora del sector públic, especialment en 15 estats que no pertanyen a ERA (l'esmena dels drets d'igualtat entre dona i home)  tals com Arizona, Geòrgia, Illinois, Alabama, Mississippi, Louisiana, Nevada, Florida, Carolina del Nord, Arkansas, Oklahoma, Sud Carolina, Utah, Virginia i Missouri això pot encoratjar a aquests estats al fet que signin ERA (l'esmena dels drets iguals ).

El pitjor moment per a les dones nord-americana era quan van posposar ERA l'esmena dels drets iguals durant molts termes de la presidència , i el millor moment va ser sota l'Administració del president Obama perquè va fer molts programes per recolzar les dones però sense promulgar lleis per protegir a les dones.

La tesi esmenta el paper indirecte del President Richard Nixon  (1969-1974) a presentar l'esmena dels drets iguals entre homes i dones mentre els seus comentaris van ser contra les dones. No obstant això, la tesi ha estudiat tots els papers i fets per presidents cap al gènere i les qüestions de les dones.

Eventualment,  no hem de negar el paper i els programes que les administracions nord-americanes han fet per ajudar a les dones en el camp de l'educació i en el camp de la protecció de les dones però en aquest tesi intentem a recolzar en construcció dels drets civils per millorar la situació un pas mes avanci.   Mentre les dones van lluitar molts anys en les últimes quatre dècades, aquesta tesi dóna indicis que s'han de fer molts desafiaments pel bé d'aconseguir justícia en la comunitat nord-americana tant per a dones com per a homes. Si les dones aconsegueixen els seus drets civils, això pot contribuir a millorar a tot l'ésser humà per avançar en la construcció de la justícia social".
universitat
../ad-40/
Publicitat
../ad-68/
../ad-20/