Desembre 2019
Publicitat
L'ECONOMIA POLÍTICA GLOBAL: UN SISTEMA INESTABLE, INJUST I EN CRISI

L'ECONOMIA POLÍTICA GLOBAL: UN SISTEMA INESTABLE, INJUST I EN CRISI

La tesi doctoral d'Antoni Llabrés analitza el pensament polític i econòmic del premi Nobel d'Economia (2001), Joseph Stiglitz

Per LES TESIS DOCTORALS DE LA UIB (5)
El títol exacte de la tesi d'Antoni Llabrés Ramon, defensada a la Universitat de les Illes Balears i publicada el 22 de març d'enguany és: "L'economia política global segons la perspectiva de Joseph Stiglitz. Un sistema inestable, injust i en crisi". Un títol que resumeix molt ajustadament la recerca del nou doctor.

Joseph Eugene Stiglitz (Gary, Indiana, Estats Units, 1943), guanyador del premi Nobel d'Economia l'any 2001, assessor del govern de Clinton (1993-1997) i vicepresident del Banc Mundial (1997-2001), ara conegut per la seva visió crítica de la globalització descontrolada, crític del neoliberalisme i d'organismes internacionals com l'FMI (Fons Monetari Internacional) i el Banc Mundial (que va conèixer de primera mà quan va treballar allà). Considerat generalment un economista de la Nova Economia Keynesiana, ara treballa de professor de la Universitat de Columbia.

Com hem dit, sobre el pensament i ideari de Stiglitz, una de les figures més rellevants de l'àmbit de la ciència econòmica actual, ha realitzat Antoni Llabres la seva recerca. A partir de l'estudi i l'anàlisi de les seves obres més destacades, l'investigador ha pogut exposar la base del pensament de Stiglitz: les seves teories, les influències que altres autors i altres teories han exercit sobre el seu pensament, les seves contribucions originals, i la seva visió sobre la política i l'economia global actual.

En la seva recerca, l'investigador relaciona el pensament econòmic i polític de Joseph Stiglitz "amb la seva visió sobre l’actual procés de globalització mundial i la interpretació que fa de les nombroses crisis que s'han produït els darrers anys, la manera com les institucions globals han actuat i per què han actuat de la manera com ho han fet, com s'ha gestionat el desenvolupament dels països subdesenvolupats, com s'ha produït la desigualtat actual, etc.".

D'aquesta manera, es destaquen "tant els moments en què aquesta interpretació es fa seguint el seu aparell teòric, com també es destaquen els moments en què l'economista nord-americà s'escapa del seu aparell teòric i va més enllà per explicar els esdeveniments del nostre món. Així, s'ha explicat fins a quin punt és fidel a les seves teories a l’hora d'interpretar el món, i per què a vegades també se n'allunya".

La tesi conclou que Stiglitz "teòricament es troba dins el paradigma nou keynesià en macroeconomia, i en microeconomia se'l pot considerar un economista de la informació". També que "als seus escrits menys teòrics, en aquells en què parla sobre com funciona el món des d'una òptica social i política, les seves teories són insuficients per analitzar la realitat, per la qual cosa hauria d'ampliar-les per donar cabuda a conceptes que tanmateix empra, com el de classe social, el de poder, interessos o ideologia".
universitat
../ad-40/
Publicitat
../ad-20/