Novembre 2019
Publicitat
L'IMPACTE DE LA DIETA EN LA SALUT: VIUS AMB ELS EFECTES NOCIUS DELS ALIMENTS GRASSOS!

L'IMPACTE DE LA DIETA EN LA SALUT: VIUS AMB ELS EFECTES NOCIUS DELS ALIMENTS GRASSOS!

La tesi doctoral de Margalida Cifre investiga sobre un enfocament emergent que utilitza les cèl·lules sanguínies com una eina in vivo i in vitro per avaluar l'impacte dels aliments en la salut

Per LES TESIS DOCTORALS DE LA UIB (3)
Ara que la nutrició i els bons hàbits alimentaris preocupen cada cop més dins la societat actual, la comunitat científica ens adverteix de la importància de la prevenció com a estratègia fonamental i la conscienciació de la població sobre els efectes nocius del consum d'aliments grassos.

Aquest és el cas de la tesi doctoral de Margalida Cifre, defensada a la Universitat de les Illes Balears (UIB), que s'ha centrat en la identificació de marcadors primerencs dels efectes de l'alimentació sobre la salut.


Amb el títol:  An emerging approach using blood cells as an in vivo and in vitro tool to assess the impact of food on health (això ésUn enfocament emergent que utilitza les cèl·lules sanguínies com una eina in vivo i in vitro per avaluar l'impacte dels aliments en la salut). D'aquesta manera la recerca duta a terme per Margalida Cifre, alerta "sobre el seguiment de dietes amb elevada proporció de greix, ja que causen efectes nocius sobre la salut fins i tot en absència d'obesitat". Es considera que "Les dietes desequilibrades, com poden ser dietes amb una elevada proporció d'aliments grassos, especialment greix animal, estan augmentant en la nostra societat, la qual cosa s'associa no només al desenvolupament d'obesitat en molts de casos, sinó també a l'aparició del fenotip «fals prim». Els falsos prims, malgrat no presentar sobrepès ni obesitat, sí que mostren complicacions metabòliques i riscs de salut com si estiguessin obesos. S'estima que aquesta condició, coneguda també com a «obesitat normopès», pot suposar un greu problema de salut pública, ja que es dóna amb una freqüència cada vegada més gran, i els individus que la pateixen aparenten tenir bona salut pel fet d'estar prims, per la qual cosa no són fàcilment diagnosticats".


 Aquesta tesi doctoral estableix per primera vegada  que "hi ha una relació entre el fenotip «fals prim» i un cert grau de deterioració cognitiva, que podria ser predecessora del desenvolupament de demències com la malaltia d'Alzheimer. S'ha vist que aquest declivi cognitiu pot ser monitoritzat precoçment, des de fases molt primerenques, mitjançant anàlisis d'expressió gènica en cèl·lules sanguínies. Encara que aquests estudis s'han dut a terme amb models animals (rosegadors), s'ha aconseguit identificar marcadors primerencs de risc de deterioració cognitiva en sang que el grup de recerca considera que podran ser validats en humans amb l'objectiu d'engegar estratègies de prevenció".

Així, "la importància d'aquests estudis deriva de la falta de tractaments efectius per a les malalties neurodegeneratives una vegada ja han aparegut"

I és en aquest context, on les estratègies de prevenció resulten fonamentals "i no solament haurien d'incloure la identificació de biomarcadors primerencs de risc de malalties sinó també conscienciar la població sobre els efectes nocius del consum d'aliments grassos, que no solament afecten el funcionament del metabolisme sinó també la salut cerebral".

La tesi s'ha realitzat en el marc de l'activitat investigadora del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB, que pertany al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició (CIBEROBN), i ha estat dirigida per la doctora Paula Oliver i el doctor Andreu Palou.

universitat
../ad-40/
Publicitat