Desembre 2019
Publicitat
MATEMÀTIQUES PER ESTUDIAR L'EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES, tesi doctoral

MATEMÀTIQUES PER ESTUDIAR L'EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES, tesi doctoral

Una tesi doctoral ha desenvolupat un model per descriure la història evolutiva d'un grup d'espècies quan s'hi produeixen transferències laterals de gens, l'autor és Joan Carles Pons Mayol de la UIB.

Per ACCIÓ TURMEDA: LES TESIS DOCTORALS DE LA UIB (1)

La filogenètica és l'estudi de les històries evolutives i les relacions entre espècies, i en particular la seva reconstrucció a partir de dades biològiques. Basant-se en la teoria de Darwin, la qual defensa que totes les espècies han evolucionat d'un ancestre comú, les històries evolutives s'han representat emprant arbres. Ara bé, quan ocorren processos evolutius com ara hibridacions i transferències laterals de gens (LGT, per les seves sigles en anglès), és més precís modelar les històries evolutives emprant xarxes filogenètiques.

En la tesi doctoral de Joan Carles Pons Mayol, defensada a la Universitat de les Illes Balears i dirigida pel doctor Gabriel Cardona, del Departament de Ciències Matemàtiques i informàtica, es desenvolupa un nou model per a xarxes filogenètiques que modelen històries evolutives amb transferències laterals de gens i es fa palès el rol asimètric de les espècies que hi intervenen: les xarxes LGT. El model considera un arbre principal, que representa la línia principal d'evolució de les espècies considerades, i un conjunt d'arcs que modelen les LGT. Les xarxes LGT generalitzen altres models dissenyats amb un propòsit similar.

També es presenten algorismes polinòmics per reconstruir les xarxes LGT a partir de conjunts induïts d'arbres i de xarxes bàsiques de només tres fulles.  Finalment, s'estén el marc del problema de reconciliació entre arbres de gens i arbres d'espècies emprant les xarxes LGT com a filogènia d'espècies. Es considera un escenari evolutiu amb: LGT, només a través dels arcs secundaris, duplicacions i pèrdues de gens, i es presenten algorismes ràpids per obtenir la reconciliació menys costosa entre un arbre de gens i una xarxa LGT.

Fitxa de la tesi doctoral

  • TítolReconstruction Problems for LGT Networks
  • Autor: Joan Carles Pons Mayol
  • Programa de doctorat: Matemàtiques
  • Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  • Director: Gabriel Cardona Juanals 


universitat
../ad-40/
Publicitat