Desembre 2019
Publicitat
RECERCA PER CONTROLAR L'OBESITAT I ALTERACIONS ASSOCIADES

RECERCA PER CONTROLAR L'OBESITAT I ALTERACIONS ASSOCIADES

La tesi doctoral d'Alberto Ángel Martín estudia el cinamaldehid i l'eugenol com a composts potencialment bioactius en aquest control

Per LES TESIS DOCTORALS DE LA UIB (4)
Un tribunal d'experts europeus en Nutrigenòmica, va atorgar, el passat estiu, la màxima qualificació (Excel·lent Cum Laude) a la tesi doctoral del professor Alberto Ángel Martín, adscrit a l'Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga (Colòmbia), qui es trobava aquí en comissió d'estudis.

La tesi doctoral del professor Ángel ha estat desenvolupada sota la direcció dels científics Andreu Palou Oliver i Juana Sánchez Roig en el Laboratori de Biologia Molecular Nutrició i Biotecnologia (LBNB) de la Universitat de les Illes Balears, pertanyent al Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn) i l'Agencia Estatal de Investigación, MINECO/FEDER, EU, España.

La recerca titulada: Study of cinnamaldehyde and eugenol as potentially bioactive compounds in the control ofobesity and associated disorders, ha caracteritzat els mecanismes moleculars que expliquen els efectes del cinamaldehid i l'eugenol, dues biomolècules funcionals potencialment bioactives en el control de l'obesitat i les seves comorbiditats (en medicina, la comorbiditat és la presència d'una o més malalties o trastorns que es mostren de forma concomitant o concurrent amb una malaltia o trastorn primaris; en el sentit comptable del terme, una comorbiditat és cada trastorn o malaltia addicional. El trastorn addicional pot ser un trastorn del comportament o mental).

El cinamaldehid, és un compost aromàtic que dóna el sabor i l'olor típics de la canyella, i l'eugenol és el compost responsable de l'aroma del clau d'espècia. Aquestes dues espècies s'han utilitzat tradicionalment en la indústria alimentària i posseeixen propietats antioxidants, antiinflamatòries i/o antidiabètiques ben conegudes.

El nou doctor per la UIB ens explica que:

"El primer objectiu de la tesi ha estat caracteritzar in vitro l'efecte de l'eugenol i el cinamaldehid en l'expressió de gens clau implicats en el metabolisme lipídic de l'adipòcit madur i durant l'adipogènesi. Els resultats de la recerca indiquen que els compostos bioactius afecten l'expressió de gens clau implicats en el metabolisme lipídic en adipòcits madurs, però no afecten el procés de diferenciació".

I afegeix: 

"El segon objectiu ha estat estudiar en rates Wistar mascle adultes la capacitat d'aquests bicompostos per a contrarestar el desenvolupament d'obesitat davant una dieta "obesogénica". Per a això, es va estudiar in vivo l'efecte de l'administració oral dels compostos a rates alimentades amb una dieta "obesogénica" rica en greixos i sucres simples".


Per últim, el doctor Alberto Ángel Martín ens assenyala que:

"Com a novetat, els resultats d'aquesta tesi destaquen que l'administració d'aquestes biomolècules pot prevenir, almenys en part, l'increment en el pes corporal en animals alimentats amb una dieta "obesogénica". Així, aquests compostos emergeixen com a possibles complements en el control de l'obesitat i les seves alteracions associades".
universitat
../ad-40/
Publicitat
../ad-20/