Desembre 2019
Publicitat
Trajectòries complexes d'ansietat en l'adolescència: cap al descobriment de nous marcadors per a la detecció primerenca i el seu tractament

Trajectòries complexes d'ansietat en l'adolescència: cap al descobriment de nous marcadors per a la detecció primerenca i el seu tractament

Aquesta tesi doctoral d'Alejandro de la Torre Luque va ser publicada al mes de gener d'aquest any. Els marcadors de l'ansietat en l'adolescència són el centre de la investigació

Per LES TESIS DOCTORALS DE LA UIB (1)

Els trastorns d'ansietat formen part de les patologies que es manifesten per una angoixa que sol acompanyar a moltes malalties, en particular a certes neurosis i que no permet l'assossec dels malalts. Aquest tipus de trastorns és freqüent durant l'adolescència (joves que es mostren socialment inhibits amb adults, problemes de pànic i agorafòbia que comencen en l'adolescència). Alejandro de la Torre és un dels investigadors que amb la seva tesi doctoral ha volgut fer una aportació important detectant "nous marcadors per a la seva detecció primerenca i el seu tractament".

La tesi doctoral està composta per cinc estudis que tenen com a objectiu obtenir evidències des de diferents sistemes humans (subjectiu i cardíac). Aquestes són les línies: "El primer estudi és una metanàlisi dels marcadors no lineals (entropia, dimensió fractal, etc.) i la seva relació amb els trastorns emocionals. El segon estudi explora la trajectòria de símptomes d’ansietat al llarg de tres anys acadèmics d’educació secundària. Al tercer estudi s’avalua el funcionament del sistema cardíac d’adolescents en risc de trastorns d’ansietat en un dia normal de classe. El quart estudi investiga la resposta cardíaca en condicions d’estrès. Com a objectiu secundari, el cinquè estudi estudia l’efecte d’un programa preventiu (el programa SUPER-Ad) per reduir la simptomatologia ansiosa".

La identificació de diversos marcadors que caracteritzen adolescents amb problemes d'ansietat, són de les principals troballes d'aquesta tesi:  "el sistema cardíac dels adolescents amb risc de trastorns mostrava menys dimensió fractal (la dimensió d’expansió d’un sistema fisiològic) en condicions naturals i més entropia mostral (un marcador de la quantitat de nova informació produïda per un sistema fisiològic amb el pas del temps) quan s’enfrontaven a una situació d’estrès.  A més, el programa SUPER-Ad es va mostrar efectiu per detenir la trajectòria natural creixent de simptomatologia ansiosa".


Alejandro  de la Torre presenta, com a conclusions, una "evidència sòlida de la rellevància de diferents marcadors en adolescents amb problemes d’ansietat".

A més a més inclou un programa preventiu per reduir l’ansietat amb suport empíric. D’aquesta tesi es deriven algunes implicacions pràctiques per promoure un desenvolupament socioemocional més saludable en l’adolescència.

La tesi doctoral d'Alejandro de la Torre Luque opta a una menció internacional. Ha estat dirigida pel doctor F. Xavier Bornas, del Departament de Psicologia i es va publicar el 25 de gener a la Universitat de les Iles Balears.

universitat
../ad-40/
Publicitat
../ad-20/