Gener 2021
Publicitat
../ad-71/

REBEL·LIA, GENIALITAT, POESIA: BOB DYLAN NOBEL DE LITERATURA

Aquí teniu una petita selecció d'alguns dels seus millors textos...

  • Masters of War (Els mestres de la guerra) 1963


You that build the big guns

You that build the death planes

You that build all the bombs

You that hide behind walls

You that hide behind desks

I just want you to know

I can see through your masks


TRADUÏM:  


Vostès, que fabriquen les grans armes

Vostès, que construeixen els avions de la mort

Vostès, que construeixen totes les bombes

Vostès, que s'amaguen darrere dels murs

Vostès, que s'amaguen darrere dels escriptoris

Només vull que sàpiguen

Que puc veure'ls a través de les seves màscares


  • A hard rain's a gonna fall (Una dura pluja caurà) 1963


I saw a newborn baby with wild wolves all around it

I saw a highway of diamonds with nobody on it

I saw a black branch with blood that kept drippin'

I saw a room full of men with their hammers a-bleedin'

I saw a white ladder all covered with water

I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken 

I saw guns and sharp swords in the hands of young children

And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard

It's a hard rain's a-gonna fall.


TRADUÏM:


Vaig veure a un nounat envoltat de llops salvatges

Vaig veure una autopista de diamants que ningú usava

Vaig veure una branca negra degotant sang fresca

Vaig veure una habitació plena d'homes els martells dels quals sagnaven

Vaig veure una escala blanca coberta d'aigua

Vaig veure deu mil oradors de llengües trencades

Vaig veure pistoles i espases en mans de nens petits


I és dura, dura, dura

Molt dura la pluja que caurà.  • Like a Rolling Stone (Com una pedra que roda) 1965 


Ah you never turned around to see the frowns

On the jugglers and the clowns when they all did tricks for you

You never understood that it ain't no good

You shouldn't let other people get your kicks for you

(…)

How does it feel, ah how does it feel?

To be on your own, with no direction home

Like a complete unknown, like a rolling stoneTRADUÏM:


Mai et vares girar a observar les celles frunzides

dels malabaristes i pallassos que feien trucs per a tu

 Mai vares entendre que no està bé

deixar que una altra gent rebi els cops que són per a tu.

(…)

Com se sent? Com se sent?

Estar completament tot sol, sense saber el camí a casa

Ser un complet desconegut, com a una pedra que roda. It's alright Ma (Està tot bé, Ma) 1965


That he not busy being born is busy dying

TRADUÏM

Aquell que no està ocupat naixent, està ocupat morint. Chimes of Freedom (Repicades de llibertat) 1964


Far between sundown's finish and midnight's broken toll

We ducked inside the doorways, thunder went crashing

As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds

Seeming to be the chimes of freedom flashing.


TRADUÏM


Lluny entre la fi de la posta del sol i el fallit repicar de mitjanit

Ens capbussem dins dels portals, el tro va anar a estavellar-se

Com a majestuoses campanes de pestells que copegen les ombres en els sons

Que fan l'efecte de ser repicades de llibertat intermitent. Blowing in the wind (Flotant en el vent) 1963


How many roads must a man walk down

Before you call him a man

How many seas must a white dove sail

Before she sleeps in the sand

How many times must the cannonballs fly

Before they are forever banned

The answer, my friend, is blowing in the wind

The answer is blowing in the windTRADUÏM:


Quants camins ha de recórrer un home

abans que el puguis anomenar "home"

Quants mars ha de solcar una blanca coloma,

abans de dormir a l'arena.

Quantes vegades han de volar les bales de canó,

abans de ser prohibides per a sempre.


La resposta, amic meu, està flotant (xiulant) en el vent,

la resposta està flotant en el vent.

Publicitat
../ad-20/