Juliol 2020
Publicitat
../ad-63/
LES DONES D'ENTRE 25 I 34 ANYS SÓN LES MÉS ACTIVES DIGITALMENT

LES DONES D'ENTRE 25 I 34 ANYS SÓN LES MÉS ACTIVES DIGITALMENT

Per Tecnonews / AMIC / E.H./A./T.
El telèfon intel·ligent s'ha convertit en un complement indispensable que cada vegada té una penetració més gran en la societat amb prop del 90% entre els espanyols. Augmenta el nombre d'usuaris que l'utilitzen al mateix temps que s'incrementa el nombre d'hores que passem amb el mòbil a les nostres mans.

Els usuaris més actius digitalment són dones d'entre 24 i 35 anys i utilitzen el telèfon intel·ligent fins a dues hores i mitja al dia. Així ho revela un estudi d'audiències realitzat per Smartme Analytics, empresa especialitzada en el mesurament real del comportament d'audiències i de l'acompliment mobile. Segons les dades extretes, el nombre d'hores que passen davant del mòbil suposa un augment del 22,7% sobre la mitjana general i es compleix la tònica habitual amb increments anuals.

Destaca l'ús del telèfon intel·ligent que aquest sector de la població realitza en xarxes socials, especialment a Youtube i Instagram, mitjans de comunicació o apps com Shazam o 21 Buttons. I si atenem a les audiències més digitals en termes generals, augmenta l'ús d'aplicacions de tot tipus amb una mitjana de fins a 48 apps diferents utilitzades. I són H&M, McDonald's i Amazon les que majors pujades registren amb un increment de fins al 73% en aquest sector.

L'estudi, realitzat amb sistemes de mesurament d'audiències digitals, ha permès obtenir dades precises que recullen l'ús real i no el que la persona recorda o creu haver fet, com passa amb les enquestes. "Treballar amb ID's reals enlloc de galetes afegeix precisió per centrar el mesurament de l'audiència en les persones i no només en els continguts que consumeixen", assenyala Lola Chicón, Data Analyst.

Publicitat
../ad-20/