Juliol 2020
Publicitat
../ad-63/

AMB EL COMENÇAMENT DEL CURS ESCOLAR, TAMBÉ PODEM COMENÇAR A MILLORAR LA NOSTRA EDUCACIÓ AMBIENTAL: ACTIVITATS 2019/2020

Per E.H./A.T./C.M.A.T (IBANAT)


El Servei d'Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori ofereix, un any més, la GUIA D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL (2019/2020), on, presenta activitats i recursos d'educació ambiental que ofereixen diverses institucions i entitats de les Illes Balears.


Segons s'explica:  La Guia de recursos i activitats d'educació ambiental per al curs 2019-2020 s'elabora amb l'objectiu de donar suport als centres educatius i altres col·lectius interessats en la programació d'activitats ambientals. En aquesta guia podeu trobar l'oferta de diferents administracions i entitats. Totes les activitats són GRATUÏTES, tot i que no inclouen el transport quan duen implicat un desplaçament.

En els pròxims articles anirem exposant i difonent algunes d'aquestes activitats educatives que s'ofereixen. Començarem per les que es proposen als ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE MALLORCA I EL PARC NACIONAL DE CABRERA, oferides per l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), organisme de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.


PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

Les marines del migjorn mallorquí conformen un paisatge representatiu del litoral balear, on es troben, en un territori reduït, ambients diversos com estanys, platges, garrigues, rotes, penya-segats i tenasses, de biodiversitats ben diferents i de gran interès.

Juntament amb els valors naturals, els vessants històric i social d’aquests paisatges són molt rellevants, atès que són l’escenari on s’han succeït activitats humanes com la pesca, l’agricultura, el contraban i, més recentment, el turisme i la mateixa conservació de l’àrea. Algunes d’aquestes activitats han deixat interessants testimoniatges en l’arquitectura popular, com ara els escars, les barraques de roter, les cisternes o les parets seques.

Mondragó i els seus voltants constitueixen un dels millors i més ben conservats exemples d’aquest tipus d’ambients. En una àrea reduïda es concentren valors naturals i culturals de gran nivell, una ocupació humana harmoniosa, una tradició literària remarcable i un paradigma dels esforços per conservar el patrimoni de les Illes Balears.

AQUESTES SÓN LES ACTIVITATS I A QUI S'OFEREIXEN:


*Descobrir Mondragó amb na Monda

A na Monda, la nostra tortuga amiga, li agrada caminar per
Mondragó i sap moltes històries d’aquest lloc. Na Monda ens
mostrarà els camps de conreu, la garriga, la platja...

Objectius:

–Conèixer el mosaic de paisatges del Parc
(camps de conreu, garriga i platja).
–Conèixer els problemes que pateixen les
tortugues (incendis i extracció del medi).
–Desenvolupar hàbits d’autonomia personal.
–Promoure actituds i comportaments
favorables al medi.
–Fomentar l’atenció a través dels sentits.

Nivell educatiu: infantil.
Capacitat: 50 infants.
Lloc de trobada: centre d’informació.
Horari: entre les 9.30 h i les 13.30 h.
Durada: dues hores.
Observacions: dificultat baixa


*Ornaments nadalencs amb motius de la natura 


Taller de postals o mòbils amb dibuixos d’animals, plantes i elements etnològics del Parc Natural de Mondragó.


 Objectius:


–Valorar el patrimoni del Parc introduint-lo

en la decoració, les felicitacions i els ornaments.

–Gaudir de la bellesa de la natura.


Nivell educatiu: infantil.

Capacitat: un grup classe.

Lloc: centre educatiu.

Horari: entre les 9 i les 13.30 h.

Durada: d’una a dues hores.*Descobrim s’Amarador

 

És un itinerari amb el qual farem una volta per la zona de s’Amarador, descobrint oficis antics, la fauna i la flora del Parc.


 Objectius:


–Mostrar els testimonis d’alguns oficis

antics ja perduts.

–Conèixer la flora i la fauna de s’Amarador.

–Veure els paisatges del Parc.


Nivell educatiu: primer i segon de primària.

Capacitat: 50 alumnes.

Horari: de les 9 fins a les 14 h.

Durada: unes dues hores.

Lloc de trobada: aparcament de

s’Amarador.

Observacions: no presenta cap dificultat.*Paisatge de marina 


Aquest itinerari permet descobrir la gran diversitat

d’elements naturals i humans que configuren Mondragó.

Durant el recorregut podrem interpretar els elements més rellevants de la geologia, la flora i la fauna, i també la petjada humana sobre l’entorn.


Objectius:


–Afavorir actituds positives cap a la

conservació dels espais naturals.

–Millorar els coneixements sobre les

marines.

–Ajudar a entendre els problemes associats

a aquest medi.


Nivell educatiu: primària, secundària,

batxillerat, cicles formatius, adults i grups

organitzats.


Capacitat: 50 persones.

Lloc de trobada: centre d’informació.

Horari: entre les 9 i les 14 h.

Durada: tres hores.

Observacions: no presenta cap dificultat;

l’itinerari fa prop de 2 km.*Un mosaic d’ambients


Amb aquest itinerari fem un repàs als ambients que trobam a la zona de s'Amarador, passant pels camps de reguiu, de secà, els ambients més ombrívols amb alzinar, les garrigues i ambients costaners del parc.


Objectius:


–Descobrir els valors paisatgístics, naturals i

patrimonials del Parc Natural de Mondragó.

–Valorar la influència humana sobre aquesta

zona al llarg del temps.

–Valorar la diversitat d’espècies i ambients

del Parc.

–Entendre la importància de la seva

conservació.


Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària,

secundària, batxillerat, cicles formatius,

adults i grups organitzats.

Capacitat: 50 persones.

Lloc de trobada: Aparcament de

s’Amarador.

Horari: entre les 9 i les 14 h.

Durada: tres hores.

Observacions: no presenta cap dificultat;

l’itinerari fa prop de 2 km.
*Taller de torró d'ametla (taller de sostenibilitat)


Presentam als alumnes la varietat de plantes autòctones conrades des de fa segles a Mallorca, centrant-nos en l'ametler, i l'aprofitament tradicional de l'ametlla per fer torró. 


Objectius:


–Divulgar l’agricultura tradicional, i en

concret els cultius de secà.

–Difondre els valors etnoculturals dels

ametlers i dels seus productes derivats.Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària.

Capacitat: un grup/classe (25 alumnes).

Lloc: centre educatiu.

Horari: entre les 9 i les 14 h.

Durada: tres hores.

Observacions: disponible els mesos de

novembre i desembre.*Els fòssils ens expliquen el passat (taller)


Taller que consta d'una manualitat i un itinerari pel Parc Natural de Mondragó per conèixer els fòssils i el seu significat.


Objectius:


–Afavorir l'adquisició de coneixements relacionats amb la geologia i la geomorfologia del Parc Natural.

–Fomentar actituds de respecte i conservació envers els espais naturals i els elements que l'integren.


Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària.

Capacitat: un grup/classe (45 alumnes).

Lloc de trobada: centre d'informació.

Horari: entre les 9 i les 14 h.

Durada: tres hores.*La petjada històrica


Aquest itinerari interior posa l’èmfasi en el patrimoni cultural del Parc. Veurem barraques de roters, sínies, sitges, forns de calç... i parlarem de la toponímia, la pesca, el contraban, etc.


 Objectius:


–Donar a conèixer el patrimoni etnològic del

Parc Natural de Mondragó.

–Apropar el Parc Natural de Mondragó a la

població.

–Promoure actituds i comportaments

favorables a la conservació dels espais

naturals.


Nivell educatiu: 5è i 6è de primària i 1r i 2n de secundària.

Capacitat: 50 persones.

Lloc de trobada: aparcament de s’Amarador.

Horari: entre les 9 i les 14 h. 

Durada: tres hores.


*Investigam la biodiversitat 


Taller en què treballam el concepte de diversitat biològica de manera pràctica aprofitant el mosaic d’ambients del Parc Natural de Mondragó i tècniques científiques de camp.


Objectius:


–Treballar el concepte de biodiversitat.

–Investigar diferents ambients presents al Parc: garriga, zones humides, platja-duna, etc.

–Gaudir de l’espai.


Nivell educatiu: secundària.

Capacitat: 30 persones.

Lloc de trobada: centre d’informació.

Horari: entre les 9 i les 14 h.

Durada: tres hores.


*El litoral de Mondragó

 

Coneixerem el mosaic del litoral del migjorn mallorquí a

partir de les característiques geològiques, biològiques i

geogràfiques, i de l’activitat humana en aquesta zona.


Objectius:


–Conèixer l’origen geològic de les marines

del migjorn mallorquí.

–Entendre l’origen de la morfologia d’aquest

litoral.

–Conèixer la importància de la flora i la

fauna del litoral.

–Veure l’acció de l’activitat humana al litoral.


Nivell educatiu: secundària, batxillerat,

cicles formatius, adults i grups organitzats.

Capacitat: 50 persones.

Lloc de trobada: centre d’informació.

Horari: entre les 9 i les 14 h.

Durada: tres hores.CONTACTE PER A INFORMACIÓ I RESERVES DE TOTES LES ACTIVITATS: 

Oficina del Parc, tel: 971 17 60 65

Publicitat