Desembre 2021

CAP AL MERCAT ÚNIC DIGITAL A LA UNIÓ EUROPEA

Els ciutadans europeus podran gaudir dels continguts de plataformes digitals quan viatgin per la UE

Per CE/EH/AT

A  partir del proper 1 d'abril els ciutadans europeus podran accedir als continguts online que hagin comprat a casa des de qualsevol país de la UE. Després de l'eliminació de les tarifes de roaming, el juny del 2017, aquest és un altre gran pas cap a la construcció d'un autèntic Mercat únic digital.

Andrus Ansip, vicepresident de la Comissió Europea; Mariya Gabriel, comissària d'Economia i Societats Digitals; Ivaylo Moskovski, ministre búlgar de Tecnologies de la Informació i Comunicacions; i els eurodiputats Pavel Svoboda Jean-Marie Cavada, afirmen: "Els ciutadans europeus són l'element central de les nostres iniciatives digitals. A partir de l'1 d'abril, viatgin on viatgin de la UE, ja no es perdran les seves pel·lícules, sèries o retransmissions esportives preferides, ni els jocs o llibres electrònics als quals s'hagin subscrit a casa. La normativa s'aplicarà als serveis de pagament, però els proveïdors de continguts gratuïts podran adherir-s'hi. També es beneficiaran de les noves normes els proveïdors de continguts online ja que no hauran d'adquirir llicències per als territoris on viatgin els seus subscriptors.
 
Quin és l'objectiu d'aquest Reglament?
L'objectiu d'aquest Reglament és garantir que els europeus que hagin contractat en el seu estat membre abonaments a pel·lícules, programes esportius, música, llibres electrònics o jocs en línia puguin accedir-hi també quan viatgin o es desplacin per tot el territori de la UE. El Reglament entrarà en vigor l'1 d'abril del 2018 a tots els estats membres de la UE.

A qui beneficia la nova normativa?
  • Als consumidors que resideixen a la UE: la nova normativa els permet mirar pel·lícules o retransmissions esportives, escoltar música, descarregar-se llibres electrònics o jugar a jocs en línia quan passin un temps en un altre país de la UE.
  • Als proveïdors de continguts en línia: la nova normativa els permet oferir als seus abonats la portabilitat transfronterera de continguts en línia sense haver d'adquirir llicències a d'altres territoris on els abonats s'estiguin temporalment.
Els interessos dels titulars de drets resten protegits per evitar abusos.

Oferiran els proveïdors el mateix servei viatgi on viatgi l'abonat? Com funcionaran els serveis de vídeo a la carta, com ara Netflix, que opera a més d'un estat membre de la UE?
Sí, els proveïdors de continguts en línia de pagament, com ara pel·lícules o música en línia o serveis de reproducció en temps real (streaming) hauran de facilitar als seus abonats el mateix servei es trobin on es trobin dins de la UE. El servei prestat ha de ser exactament igual a d'altres estats membres que en l'estat de residència. Per exemple, en el cas de Netflix, si us trobeu temporalment a l'estranger, haureu de poder accedir a qualsevol lloc de la UE al mateix catàleg que si fóssiu en el vostre país.
La nova normativa no impedeix que els proveïdors de serveis ofereixin més productes als seus abonats quan estiguin a l'estranger, com ara l'accés al contingut disponible en el país en què estiguin viatjant. Si el proveïdor de serveis vol donar accés a continguts locals a més de l'accés als continguts contractats que els imposa el Reglament, això dependrà únicament de la voluntat del proveïdor.

Hi ha cap límit de temps? Què passa si una persona viu en un estat membre i va a treballar cada dia a un altre?
El Reglament contempla situacions en què els abonats es troben temporalment fora del seu estat membre. El Reglament no estableix cap límit de temps, però sí que inclou casos en què l'abonat es trobi en un estat membre diferent del de residència, com ara vacances o viatges de negocis.

La nova normativa no estableix cap límit a la portabilitat sempre que l'usuari resideixi en un altre estat membre. Els proveïdors de serveis han d'informar els seus abonats de les condicions de les seves ofertes de portabilitat. Per exemple, si residiu a Bèlgica i hi esteu abonats a un servei de música, tindreu accés a la mateixa selecció de música a la resta d'estats membres que si fóssiu a Bèlgica.

La portabilitat dels continguts en línia sempre estarà disponible si us desplaceu cada dia des de Bèlgica a d'altres estats membres, com ara França o Luxemburg.

Com comprovaran els proveïdors de serveis de continguts la residència dels abonats?
El proveïdor de serveis haurà de comprovar quin és el país de residència dels seus abonats. Això es farà en el moment de la celebració o de la renovació del contracte.

Els proveïdors de serveis disposaran de diversos mitjans per comprovar el país de residència de l'abonat. La llista d'aquests mitjans és una llista tancada que estableix el Reglament per restringir cap ingerència en la vida privada dels consumidors. Entre els mitjans de comprovació s'hi inclouen, per exemple, les dades de pagament, el pagament de la taxa dels serveis de radiodifusió on n'hi hagi, un contracte de connexió telefònica o d'Internet, una direcció IP o un document que certifiqui el domicili de l'abonat. El proveïdor de serveis podrà demanar com a màxim un parell dels mitjans de comprovació que figuren a la llista. Qualsevol ús de les dades personals dels abonats haurà de fer-se respectant la normativa de protecció de dades de la UE.

El Reglament també s'aplicarà als serveis en línia gratuïts?
Els proveïdors de continguts en línia que siguin gratuïts podran decidir si volen beneficiar-se d'aquesta nova normativa. Si decideixen permetre'n la portabilitat d'acord amb el Reglament, se'ls hi aplicaran les mateixes normes que s'apliquen als serveis de pagament. Això vol dir que, per poder accedir als continguts quan es trobin temporalment a l'estranger, els abonats hauran d'iniciar la sessió i els proveïdors de serveis verificar l'estat membre de residència de l'abonat.

Com pot saber un consumidor a quins serveis en línia gratuïts pot accedir?
Si els proveïdors de continguts en línia gratuïts decideixin complir la nova normativa sobre portabilitat, estan obligats a informar els seus abonats de la seva decisió abans de prestar el servei. Aquesta informació podrà anunciar-se, per exemple, en els webs dels proveïdors de serveis.

Puc accedir als canals públics de radiodifusió? Puc mirar la BBC, Arte o altres serveis?
Els serveis de continguts en línia que abasta el present Reglament també podran incloure els serveis oferts pels ens públics de radiodifusió. Perquè un determinat ens de radiodifusió pugui entrar en l'àmbit d'aplicació del Reglament, caldrà que escompleixn les següents condicions:
  • que els consumidors puguin accedir a aquests serveis a diversos dispositius i no només a una infraestructura concreta;
  • que els programes de televisió siguin oferts als abonats l'estat membre de residència dels quals hagi estat comprovat pel proveïdor de serveis;
  • i que els continguts en línia siguin prestats mitjançant pagament d'una quota o que el proveïdor hagi decidit voluntàriament complir la nova normativa sobre portabilitat.
Puc mirar pel·lícules en línia en els canals de radiodifusió d'altres estats membres, com ara pel·lícules de la televisió espanyola o estoniana a Bèlgica?
Si a un ens de radiodifusió televisiva de continguts en línia del vostre estat membre de residència se li aplica la normativa sobre portabilitat, podreu mirar el mateix contingut quan sigueu temporalment en un altre estat membre.
Per contra, no s'aplica la nova normativa sobre portabilitat a l'accés a continguts d'un altre estat membre diferent de l'estat membre de residència. Tot i així, els consumidors podrien escoltar o mirar alguns programes de ràdio i televisió si prospera la proposta de reglament sobre transmissions en línia i retransmissions de programes de ràdio i televisió dels ens de radiodifusió. Això permetria a radiodifusors i productors donar accés transfronterer a més programes (vegeu la fitxa informativa).

Podria donar-nos alguns exemples de problemes que el Reglament soluciona?
Sovint, la gent que viatja o passa un temps en altre estat membre de la UE s'hi troba amb diverses restriccions, com ara no poder accedir als continguts en línia o tenir-hi un accés limitat. Hi ha molta gent, especialment quan es desplaça poc temps a un altre estat membre, que pensa que no surt a compte haver de contractar un servei local o que es troba que no té accés a les seves pel·lícules o sèries favorites o que només hi té accés en una llengua estrangera.
  • Un abonat que tingui contractat un compte nòrdic d'HBO (Home Box Office) i vulgui mirar una pel·lícula estant de vacances a Itàlia, per exemple, rebrà un missatge dient que el servei «només està disponible a Suècia, Noruega, Dinamarca i Finlàndia».
  • Un usuari francès del servei de pel·lícules i sèries MyTF1 no podrà llogar cap pel·lícula nova si marxa de viatge de negocis al Regne Unit.
Per exemple, els usuaris només podrien visualitzar els continguts que ja s'haguessin descarregat en el seu dispositiu portàtil.
  • Els usuaris del servei belga de pel·lícules Universciné han de pensar a descarregar-se les pel·lícules que hagin llogat abans de marxar de viatge a un altre estat membre de la UE, és a dir, que no poden fer servir la reproducció en temps real (streaming) fora de Bèlgica ni descarregar-se cap pel·lícula fora d'aquest país.
Aquestes qüestions seran resoltes per la nova normativa sobre portabilitat. Pel que fa a la portabilitat dels abonaments a serveis de música en línia, com ara Spotify o Deezer, o a llibres electrònics, sembla que les restriccions són menys nombroses tot i que no es podria descartar cap restricció en el futur i per això la normativa també és important per a aquesta mena de serveis.

La nova normativa inclou la portabilitat dels abonaments a retransmissions esportives?
Sí, es podrà accedir a diversos serveis de continguts esportius en línia. Aquí s'inclouen els continguts de pagament, com ara els serveis de reproducció en temps real (streaming) que ofereix Zattoo a Alemanya, o les retransmissions esportives incloses en el paquet global de serveis en línia contractat, com ara Sky Go, o els serveis de retransmissió en línia que hagi previst un organitzador esportiu especialment per cada cas.

El proveïdor de serveis podrà cobrar la portabilitat?
No, d'acord amb la nova normativa, no es podrà cobrar cap càrrec addicional pels serveis de continguts en línia per gaudir de la portabilitat transfronterera de continguts.

Què diu la nova normativa si un proveïdor de serveis comença a restringir la música, les pel·lícules o els jocs en línia fora de l'estat membre de residència?
Els abonats que hagin contractat serveis de continguts en línia gratuïts o de pagament gaudiran del mateix accés a aquests serveis quan viatgin fora del seu país de residència. Això vol dir que hi podreu accedir en un altre estat membre igual que a casa: us oferiran el mateix contingut en el mateix nombre de dispositius i amb la mateixa gamma de serveis.

El Reglament prohibeix qualsevol restricció d'accés als serveis contractats quan us desplaceu a un altre estat membre. Això vol dir que el proveïdor de serveis no pot restringir de cap de les maneres l'accés als catàlegs de música, pel·lícules o sèries de televisió disponibles quan viatgeu a un altre estat membre.

Estaran els principals proveïdors de continguts en línia tècnicament preparats per complir el nou Reglament a partir de l'1 d'abril?
La Comissió ha mantingut un contacte molt estret amb els principals proveïdors de continguts en línia, com ara les plataformes de televisió, pel·lícules, música, esports, etc., i n'ha rebut comentaris molt positius que demostren que la nova normativa sobre portabilitat s'està desplegant sense problemes i respectant els terminis. Si els proveïdors de serveis han ensopegat amb cap problema, ens han comunicat que s'estaven corregint. La Comissió ha seguit molt de prop el procés i pensa continuar fent-ho en el futur.

El Reglament és vinculant per als serveis de pagament. Els proveïdors de contingut lliure poden triar complir la nova normativa o no, però no hi estan obligats. Alguns proveïdors de serveis ja han anunciat que ho faran (YLE a Finlàndia, RTBF a Bèlgica) i la Comissió espera que s'hi sumin més proveïdors.
 
Publicitat