Octubre 2020
Publicitat
../ad-63/

IMPORTANT RECOLLIDA DE PLÀSTICS I ALTRES RESIDUS DEL LITORAL DE LES ILLES BALEARS DURANT L'ESTIU

Recollint les deixalles i acabant amb els plàstics d'un sol ús es contribueix a preservar el nostre paradís natural

per CMAT/E.H./A.T.El servei de neteja del litoral va recollir prop de 15 tones de residus el mes de juliol (quasi la meitat plàstics)

El servei de neteja del litoral de les Illes Balears va retirar durant el mes de juliol 14.985,94 kg de residus, la qual cosa suposa, de mitjana, 483,42 kg diaris. Per illes, a Mallorca se n’han recollit 10.406,13 kg; a Menorca, 2.497,30 kg; a Eivissa, 1.688,10 kg i a Formentera, 394,40 kg.

Gairebé la meitat d’aquests residus, concretament el 49,66 % del total, han estat plàstics. Així, s’han recollit 7.442,15 kg d’aquest material, mentre que les fustes han comportat un 20,13 %, seguides de la vegetació amb un 14,67 %, residus orgànics (9,01 %), altres (6,33 %) i olis (0,20 %).

Aquest servei, que presta l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) i que és únic a la Mediterrània, compta amb trenta embarcacions que treballen al semilitoral i arran de platja: l’illa de Mallorca disposa de catorze vaixells, Menorca i Eivissa de set i Formentera de dos. Totes les embarcacions estan propulsades amb gas propà GLP i càrrega solar.

 El mes d'agost es varen recollir 13 tones de residus (un 57% eren plàstics)

També aquest Servei del Govern de les Illes Balears va retirar, durant el mes d’agost, un total de 13.445,90 kg de residus a les quatre illes, que es tradueixen en 351,18 kg de mitjana al dia. Així, a Mallorca s’han recollit 8.099,65 kg; a Eivissa, 2.904,45 kg; a Menorca, 2.220,63 kg, i a Formentera, 221,77 kg.

La recollida de residus al litoral és un servei pioner a la Mediterrània que presta l’Agència de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) i que disposa de trenta embarcacions, distribuïdes per illes de la manera següent: catorze vaixells a Mallorca, set a Eivissa, set més a Menorca i dos a Formentera. Aquestes embarcacions funcionen amb gas propà GLP i càrrega solar.

Del total de residus recollits, un 56,98 % —és a dir, 7.662,12 kg— són plàstics. Les altres dues matèries predominants sobre el conjunt recollit són la fusta, que constitueix un 12,90 % del total recollit (1.734,08 kg), i la vegetació, que suposa un 12,72 % de la recollida global, la qual cosa es tradueix en 1.709,69 kg recollits. També s’han arreplegat 1.612,50 kg (un 11,99 % del total) d’orgànic i 727,52 kg (5,41 %) d’altres residus.
Publicitat