Agost 2022

LA NOVA RESERVA MARINA DE SA DRAGONERA AMPLIA LA PROTECCIÓ DE L'ENTORN MARÍ SINGULAR DE LES ILLES BALEARS

En el seu interior destaquen les prades de posidònia oceànica, esculls i coves submergides, on conviuen poblacions amb gran potencial de recuperació, com l'anfós, el cap-roig o les morenes.

Per E.H./A.T./M.A.P.A.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació d'Espanya ha publicat aquests dies en el Boletín Oficial del Estado, l'ordre per la qual s'estableix la reserva marina d'interès pesquer de Sa Dragonera i es defineixen la seva delimitació, zones i usos. Aquesta nova reserva compta amb una superfície de 457 hectàrees al costat de l'illa de Mallorca, de les quals 82 seran de reserva integral (sense usos permesos excepte el seguiment científic degudament autoritzat).

La protecció dels recursos marins en aquesta zona del Mediterrani és fruit de l'estreta col·laboració entre el ministeri i la comunitat autònoma de les Illes Balears, materialitzat en un conveni relatiu a la gestió compartida de la reserva marina de Llevant de Mallorca – Cala Rajada, i que s'amplia ara per a incloure en el seu àmbit d'aplicació la reserva marina de Sa Dragonera.

Amb aquesta nova incorporació s'amplia a 12 el nombre d'espais protegits que componen la Xarxa de Reserves Marines d'Interès Pesquer d'Espanya, 9 en el Mediterrani i 3 a Canàries.

Les reserves marines ofereixen protecció a més de 103.000 hectàrees, de les quals una mica més del 10% són zones de protecció integral. Cinc d'aquestes reserves són gestionades en exclusiva pel Ministeri, perquè es troben en zones on solament hi ha aigües exteriors (Masia Blanca, Illes Columbretes, Cabo de Gata – Níjar, Isla de Alborán i Isla de la Palma), mentre que les altres set són de gestió compartida amb les comunitats autònomes ja que existeixen aigües exteriors i interiors (Llevant de Mallorca – Cala Rajada, Sa Dragonera, Isla de Tabarca, Cabo de Palos – Islas Hormigas, Cabo Tiñoso, Isla Graciosa – Islotes del norte de Lanzarote i Punta de la Restinga – Mar de las Calmas). 


RESERVA MARINA DE SA DRAGONERA

La reserva marina de Sa Dragonera es caracteritza pel seu perfil abrupte i fons rocosos, on les diferents espècies troben zones de protecció i abric. En el seu interior destaquen les prades de posidònia oceànica, esculls i coves submergides, on conviuen poblacions amb gran potencial de recuperació, com l'anfós, el cap-roig, les morenes, escorballs, sards, cànteres, orades, déntols, agulles, etcètera 

Així mateix, la nova reserva contribuirà a la protecció dels ocells marins de la Zona d'Especial Interès per als Ocells (ZEPA), com el virot i la gavina corsa, completant d'aquesta manera la protecció i recuperació de l'hàbitat marí al voltant de les Illes Balears.

La zonificació contempla una reserva integral, on només s'autoritzen treballs científics degudament justificats i una zona d'usos restringits amb punts per al busseig d'esbarjo. Per l'exterior d'aquestes dues zones es permetrà la pesca professional artesana (de palangre, de potera per a calamars i curricà de superfície) i d'esbarjo (curricà de superfície i volantí).

La regulació de les activitats pesqueres (professionals i recreatives) en aigües exteriors s'harmonitza amb les ja existents per a aigües interiors. Mentrestant, per a les immersions de busseig d'esbarjo s'ha establert una regulació adequada quant a punts i contingents d'immersió, en consens amb el sector perquè la seva pràctica sigui compatible amb l'objectiu de protecció.

El conveni amb la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la col·laboració en la gestió de reserves marines que acaba de ser renovat, amb la inclusió de la Reserva Marina de Sa Dragonera, permet optimitzar les accions a realitzar de manera conjunta. Aquestes actuacions inclouen la vigilància i control d'activitats, l'operativitat dels serveis, la conservació dels mitjans tècnics i la informació i divulgació sobre les reserves marines.

D'aquesta manera, totes dues administracions disposaran d'embarcacions i mitjans tècnics específics, així com les instal·lacions per als serveis, i es coordinaran les relacions institucionals amb les administracions insulars i locals.
Publicitat