Agost 2022

LA SERRA DE TRAMUNTANA (7): ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 2020-2021 ALS ESPAIS PROTEGITS DE MALLORCA

El Servei d'Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori ofereix, un any més, la GUIA D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL (2020/2021), on, presenta activitats i recursos d'educació ambiental que ofereixen diverses institucions i entitats de les Illes Balears.

Segons s'explica:  La Guia de recursos i activitats d'educació ambiental per al curs 2021-2020 s'elabora amb l'objectiu de donar suport als centres educatius i altres col·lectius interessats en la programació d'activitats ambientals. En aquesta guia podeu trobar l'oferta de diferents administracions i entitats. Totes les activitats són GRATUÏTES, tot i que no inclouen el transport quan duen implicat un desplaçament.

A la Serra de Tramuntana teniu una bona oferta d'activitats d'educació ambiental (més d'una trentena)

EL PARATGE NATURAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

El Paratge Natural de la Serra de Tramuntana és un dels espais protegits més grans de les Illes Balears, i també el que conté una concentració més gran de valors excepcionals.

S’hi troben les altituds més importants de tot l’arxipèlag, la qual cosa origina una gran varietat de condicions climàtiques. Les seves formacions d’origen càrstic (canons, rasclers, dolines, cavitats subterrànies, etc.) són d’unes dimensions considerables.

La vegetació és un extens mosaic de grans boscs d’alzines o de pins, extenses carritxeres i, a les zones més altes, la garriga de muntanya, on viuen moltes plantes endèmiques. La fauna inclou espècies representatives i amenaçades, com el ferreret o el voltor negre.

L’ocupació humana, amb restes testimonials molt antigues i aprofitaments tradicionals ben adaptats al medi, ha influït de manera evident en el paisatge.


ACTIVITATS QUE S'OFEREIXEN 

*Centre d’Educació Ambiental de Binifaldó
El Centre d’Educació Ambiental de Binifaldó, situat al peu del puig Tomir, en el cor del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, ofereix activitats educatives i estades gratuïtes als centres educatius de les Illes Balears.
Itineraris:
–Itinerari interpretatiu a la cometa dels Morts.
–Itinerari interpretatiu als Pixarells.
–Itinerari interpretatiu a la bassa de Binifaldó.
–El camí Vell de Pollença.
–La volta a la moleta de Binifaldó.
–Visita al Centre d’Interpretació i d'Informació de la Serra Tramuntana.
–Taller d’alimentació saludable.
Nivell educatiu: infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
Capacitat: 30 alumnes.
Lloc: Centre d’Educació Ambiental de Binifaldó (Escorca)
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: estades i activitats gratuïtes.

*Anem a la muntanya
L’àrea recreativa dels Fornassos, al peu de la serra de
Tramuntana, és l’entorn on s’esdevé aquesta activitat. El
descobriment del paisatge, del bosc i del poble de muntanya són els punts d’interès d’aquest itinerari.
Objectius:
–Identificar el bosc i el poble com a elements que integren el paisatge de muntanya.
–Establir relacions entre els diversos components del paisatge: plantes, animals i persones.
–Despertar l’interès i la curiositat.
–Promoure actituds de respecte envers la conservació del medi.
Nivell educatiu: infantil, 1r i 2n de primària.
Capacitat: 60 alumnes.
Lloc: aparcament del centre etnològic de Caimari.
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima.

*Conta-contes
Aquesta activitat vol ser una eina didàctica per apropar els infants a un millor coneixement del medi natural i dels
elements que formen part del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
Objectius:
– Formar actituds positives envers la natura.
– Acostar els infants, a través d’un conte, al coneixement de la serra de Tramuntana.
– Convidar els infants a participar en el medi natural i a gaudir-ne.
Nivell educatiu: infantil, 1r a 4t de primària.
Capacitat: un grup/classe.
Lloc: centre educatiu (online).
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Durada: una hora.

*La vall de Sant Miquel i les fonts Ufanes
Les fonts Ufanes foren declarades monument natural l’any 2001. Situades prop de l’oratori de Sant Miquel de Campanet, a la finca pública de Gabellí Petit, constitueixen un fenomen hidrogeològic excepcional i de gran bellesa.
Objectius:
–Comprendre formes de vida del passat llunyà i recent, i els canvis dels dos darrers segles.
–Interessar-se per la descoberta dels boscos i les activitats tradicionals.
–Comprendre el funcionament de les fonts Ufanes.
–Valorar la importància de l’aigua com un recurs escàs i necessari per a la vida.
–Valorar la conservació i la protecció dels espais naturals.
–Manifestar actituds i comportaments que afavoreixen el respecte i la conservació del medi.
Nivell educatiu: a partir de 2n d’infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament de les coves de Campanet.
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur quadern de camp.

*El bosc i la costa a Cala Sant Vicenç
L’activitat educativa ens ofereix, a través dels sentits, un
recorregut curt pel camí de Can Botana però amb una gran varietat d’ambients. El món rural, el bosc i la vida a la mar seran el fil conductor per descobrir les plantes i animals propis d’aquests espais, així com els oficis d’ahir i d’avui.
Objectius:
–Descobrir com és la vida a la pagesia i l’ofici de pagès.
–Conèixer alguns arbres cultivats de secà i de regadiu.
–Conèixer un torrent de muntanya.
–Descobrir les plantes silvestres i els animals del bosc.
–Diferenciar les plantes cultivades de les plantes silvestres i els animals salvatges dels animals domèstics.
–Descobrir com és la vida a la costa: els éssers vius i els oficis vinculats a la mar.
Nivell educatiu: tercer d’infantil (5 anys) i primer i segon de primària.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament de les coves de s’Alzinaret. Cala Sant Vicenç. Pollença.
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima.

*Als peus de la moleta de Pastorix
L’itinerari interpretatiu s’inicia al poble de Valldemossa en direcció cap a la possessió de sa Coma per un antic camí de muntanya que ens mostrarà la bellesa del PN de la Serra de Tramuntana.
Durant el recorregut coneixerem la torre de defensa de Son Gual i la seva funció, el torrent de Valldemossa, com era la vida a la possessió de sa Coma i les feines de camp que es realitzaven, especialment a l’olivar i identificarem els elements que formen el paisatge de la moleta de Pastoritx.
Objectius:
–Comprendre la funció de les torres defensives.
–Conèixer les característiques dels torrents i la relació amb el clima Mediterrani. –Descobrir com era la vida a una possessió de muntanya.
–Conèixer el cultiu de l’olivera i la feina de les collidores d’oliva.
–Identificar alguns components del paisatge. –Comprendre la importància de la conservació de la natura i del món rural.
Nivell educatiu: de 1er a 4art de primària
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament de l’autobús de línia de Valldemossa.
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h. Observacions: dificultat mínima. Dur quadern de camp.

*Les coves de s’Alzinaret i la costa de Cala Sant Vicenç
L’activitat educativa ens ofereix un viatge des del passat als nostres dies. Ens endinsarem a la prehistòria amb la visita a la cova de s’Alzinaret i des d’aquí pel camí de Can Botana, descobrirem la vida i els oficis de la pagesia. En arribar a la mar ens espera la bellesa de la costa nord, cales i penya-segats ens convidaran a conèixer com es viu a vorera de mar i com s’ha transformat el litoral.
Objectius:
–Descobrir alguns aspectes de la prehistòria a través de les coves d’enterrament d’època pretalaiòtica.
–Interessar-se per la vida a la pagesia i descobrir alguns oficis del passat.
–Conèixer algunes plantes cultivades de secà i regadiu.
–Descobrir les característiques de l’alzinar i del bosc de ribera.
–Observar el paisatge de la costa, identificar les transformacions del litoral i conèixer els oficis vinculats.
–Descobrir la vida a les platges i a les tenasses.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament de les coves de s’Alzinaret.Cala Sant Vicenç. Pollença.
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur llanternes i quadern de camp.

*Passat i present d’un port de la serra de Tramuntana
El port de Sóller ha sofert importants transformacions amb el pas del temps. Molts dels oficis d’avui poc tenen a veure amb el passat, i el turisme s’ha convertit en el sector econòmic dominant. Durant l’itinerari identificarem els elements representatius de la costa de Sóller i reflexionarem sobre els canvis produïts.
Objectius:
–Identificar els elements del paisatge litoral i el tipus de costa de Sóller.
–Descobrir els oficis del passat, identificar els oficis d’avui i la seva relació amb els sectors econòmics.
–Establir diferències entre les activitats del passat i del present i deduir el perquè d’aquests canvis.
–Conèixer els diferents tipus de ports (pesquer, recreatiu, militar) i reflexionar sobre el port dominant.
–Conèixer el passat i el present del barri mariner de Santa Catalina (Port de Sóller)
–Descobrir històries, llegendes i tradicions de la mar.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, 1r i 2n de secundària.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament del Port de Sóller.
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: Sense dificultat. Dur quadern de camp.

*Sa cometa des Morts i el Centre d'Interpretació i Informació del P.N. de la Serra de Tramuntana
Aquest itinerari ens permet descobrir els valors naturals, paisatgístics i culturals del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. També guaitarem a la prehistòria de la nostra illa, visitant una cova d’enterrament talaiòtica (mentre durin les mesures de la pandèmia no es podrà visitar la cova)
Objectius:
–Visitar el Centre d’Interpretació i Informació de Ca s’Amitger.
–Descobrir les principals característiques físiques de la Serra.
–Descobrir el modelat de la Serra i la importància dels processos naturals en la formació i la transformació del paisatge.
–Valorar la importància de les nostres accions per a la conservació del patrimoni natural.
–Gaudir de l’ambient propi d’una zona boscosa.
–Conèixer el patrimoni arqueològic i cultural de la Serra.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults
i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: Ca s’Amitger, Lluc.
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h. Observacions: dificultat mínima. Dur llanternes i quadern de camp.

*Sa bassa de Binifaldó
Itinerari per la finca pública de Binifaldó que ens acosta les principals característiques físiques, naturals i etnològiques de la serra de Tramuntana. Coneixerem també l’àrea recreativa de Menut i observarem un petit ecosistema aquàtic a sa Bassa.
Objectius:
–Conèixer els valors naturals i patrimonials del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
–Identificar les comunitats vegetals de l’alzinar i la garriga, i les espècies més representatives.
–Descobrir la vida a una bassa.
–Conèixer l’antic ofici dels carboners.
–Entendre la importància de l’aprofitament de l’aigua.
–Relacionar la dinàmica dels torrents amb el clima mediterrani.
–Participar en una experiència de descoberta de la natura.
Nivell educatiu: a partir de 3r de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: àrea recreativa de Menut (Escorca).
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur quadern de camp.


*El camí de cala Bóquer
Començarem l’activitat amb una interpretació del paisatge davant les cases de Bóquer, una possessió tradicional de muntanya just a la vora d’un nucli turístic com és el port de Pollença, i a continuació realitzarem un itinerari interpretatiu fins a cala Bóquer, amb l’objectiu d’afavorir la descoberta del patrimoni natural, cultural i paisatgístic d’aquesta zona de la serra de Tramuntana.
Objectius:
–Conèixer el paisatge costaner del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
–Descobrir alguns dels elements naturals que fan de la península de Formentor un autèntic tresor en l'àmbit ecològic.
–Entendre la importància de la climatologia i de l’activitat humana sobre la configuració del paisatge mediterrani.
–Descobrir alguns elements de la prehistòria i del patrimoni cultural de la Serra.
–Valorar la importància d’una actitud responsable i compromesa per a la conservació d’aquest espai natural.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 alumnes en 2 grups.
Lloc: Al Port de Pollença.
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur quadern de camp.

*El camí des Correu
El camí des Correu és un antic camí reial que permetia lacomunicació i el transport de mercaderies i dels treballadors d'aquesta comarca de la serra de Tramuntana com carboners, calciners i collidores d'oliva entre Banyalbufar i Esporles, i després cap a Palma. Actualment aquest camí de carro forma part del GR (gran recorregut) que ens permetrà gaudir d'uns paratges magnífics tant de la muntanya com de la costa nord de la nostra illa.
Objectius:
–Descobrir el paisatge humanitzat de la muntanya mallorquina i els elements més característics de la pedra en sec.
–Conèixer els oficis antics destinats a aprofitar els recursos forestals (carboners i calciners).
–Observar la garriga i l'alzinar i les seves diferències.
–Entendre el problema dels incendis forestals i la seva relació amb la vegetació mediterrània.
–Gaudir d’un dels paisatges més representatius de la costa nord de Mallorca.
–Valorar la figura de l'Arxiduc Lluís Salvador, els seus camins i miradors, i la seva influència sobre el paisatge de la Serra de Tramuntana.
Nivell educatiu: de 3r de primària a adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 alumnes en 2 grups.
Lloc: trobada amb l’autocar al km 1,9 de la ctra d'Esporles a Banyalbufar.
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: Dur quadern de camp.

*El paisatge del P.N. de la Serra de Tramuntana des del teu municipi
El paisatge és el resultat de l’evolució natural però sobretot de la relació de les persones amb el medi al llarg de la història. Durant l’activitat coneixerem quins són els elements que constitueixen el paisatge, les transformacions produïdes degut a l’activitat humana i alguns dels problemes ambientals que ha generat, així com comprendre la importància de la conservació del medi per a la vida.
Objectius:
–Descobrir el paisatge del PN de la Serra de Tramuntana.
–Saber quins elements modelen el paisatge. –Conèixer i identificar els components del paisatge.
–Identificar els accidents geogràfics del relleu. –Identificar els ecosistemes naturals i humanitzats.
–Entendre la relació entre la transformació del paisatge i les activitats humanes.
–Indagar en alguns problemes ambientals del paisatge.
–Entendre la importància de la protecció dels espais naturals, i del medi en general.
Nivell educatiu: de 3er a 6è de primària, secundària, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: en funció del municipi.
Horari: entre les 9.30 i les 12.30 h. Observacions: Dur quadern de camp i llapis.

*D'Esporles a Son Malfertit
L’itinerari interpretatiu s’inicia al poble d’Esporles i des d’aquí per antics camins empedrats arribarem a la possessió de Son Malferit. Durant el recorregut descobrirem el paisatge de muntanya, l’ecosistema natural de la garriga de pins, els ecosistemes humanitzats marjats i com era la vida a la possessió de Son Malferit.
Objectius:
–Comprendre la importància del la conservació dels espais naturals i el món rural.
–Conèixer els ecosistemes naturals i humanitzats.
–Identificar els components del paisatge i entendre com les activitats econòmiques transformen el paisatge.
–Descobrir com vivia la gent de la pagesia a la muntanya.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament de la ctra. Esporles a Banyalbufar (davant CEIP Miquel Comes).
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: dificultat baixa. Dur quadern de camp.

*Sa Comuna de Bunyola
L’itinerari interpretatiu s’inicia al poble de Bunyola i des d’aquí pel camí des Grau arribarem a la seva Comuna, un espai públic forestal on podrem valorar tot allò que fa possible la seva conservació, a més de permetre a l’alumnat una experiència de contacte amb el medi natural i una experiència sensitiva amb el bosc de la Serra de Tramuntana. També descobrirem com era la vida a la muntanya a través de les restes etnològiques dels carboners i calciners, i com es va treure històricament profit dels seus recursos.
Objectius:
–Conèixer Bunyola i la seva Comuna.
–Identificar els elements propis del paisatge de muntanya i les seves transformacions. –Descobrir com era en el passat l’activitat a la muntanya mallorquina i l’aprofitament dels seus recursos forestals.
–Conèixer l’alzinar i els beneficis del bosc. –Realitzar una experiència sensitiva del bosc i apropar a l’alumnat a un major contacte amb el medi natural.
–Entendre la importància del nostre comportament per a la conservació de la natura. Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament de l’autobús de línia a la plaça de Bunyola.
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur quadern de camp.

*La font de s’Obi
La font de s’Obi està situada a la finca pública de Planícia (Banyalbufar). Aquest itinerari ens permetrà descobrir elpaisatge i l’aprofitament dels recursos naturals, agrícoles i forestals d’aquesta finca tradicional del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
Objectius:
–Descobrir els valors paisatgístics, naturals i patrimonials del Paratge.
–Conèixer una explotació olivarera tradicional.
–Identificar les conseqüències de l’abandonament del món rural.
–Identificar els ecosistemes.
–Valorar la protecció dels espais naturals.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament de davant l’entrada de la finca pública de Planícia (ctra. de Banyalbufar-Estellencs).
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur quadern de camp.

*Els Pixarells
Aquest itinerari interpretatiu ens permet descobrir l’ús públic de les àrees recreatives, l’alzinar i les seves amenaces, l’antic ofici dels carboners, el paisatge de muntanya, el modelatge de les seves roques i la cova dels Pixarells.
Objectius:
–Conèixer els valors naturals i patrimonials del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
–Descobrir els elements que configuren el paisatge i les seves relacions.
–Entendre l’evolució del paisatge de la Serra com a resultat de la transformació de l’activitat humana.
–Observar el modelatge de les roques calcàries.
–Conèixer l’ofici tradicional dels carboners.
–Promoure actituds de respecte i de conservació del medi.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: segons l’itinerari (Lluc-Escorca).
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur llanternes i quadern de camp.

*Volta a sa moleta de Binifaldó
Itinerari pel Bosc Gran, un vell alzinar on encara són visibles les empremtes d’antics oficis com el de carboner o de calciner. Durant el recorregut també podrem observar el paisatge de la vall de Lluc i coneixerem les finques públiques de Menut i Binifaldó.
Objectius:
–Descobrir els elements més característics del paisatge de la vall de Lluc.
–Conèixer les principals característiques físiques de la Serra.
–Reconèixer la influència humana en la muntanya mallorquina.
–Conèixer algunes de les finques públiques de la Serra.
–Descobrir els aprofitaments dels recursos naturals del bosc.
–Fomentar actituds responsables i compromeses amb l’espai natural.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius , adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: segons l’itinerari (Lluc-Escorca).
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima; el desnivell és moderat. Dur quadern de camp.

*Banyalbufar, un poble entre la mar i la muntanya
Itinerari en què podem descobrir un poble situat entre la mar i la muntanya, especialment el seu paisatge marjal d’hortes i olivars, les construccions vinculades als aprofitaments hídrics, l’arquitectura tradicional i la bellesa del paisatge costaner.
Objectius:
–Descobrir els valors paisatgístics, naturals i patrimonials del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
–Identificar alguns elements del patrimoni de Banyalbufar per entendre la declaració de la Serra Patrimoni Cultural de la Humanitat.
–Conèixer l’arquitectura tradicional de muntanya vinculada al clima mediterrani i la tècnica constructiva de la pedra en sec.
–Entendre la importància de l’aprofitament de l’aigua i identificar algunes construccions.
–Conèixer la importància de la posidònia.
–Conèixer com es forma una cala de còdols.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament a la sortida de Banyalbufar.
Horari: entre les 8.30 h i les 15.00 h.
Observacions: no presenta cap dificultat. Dur
quadern de camp.

*El camí de Binibassí
Fornalutx és el punt de partida d’aquest itinerari, que ens
permetrà gaudir de la bellesa paisatgística d’aquesta vall de la serra de Tramuntana. Travessarem el poble, conjunt indiscutible d’interès paisatgístic i arquitectònic, juntament amb l’entorn, i, seguint el camí de Binibassí, arribarem fins a l’horta de la vall de Sóller.
Objectius:
–Conèixer el poble de Fornalutx.
–Relacionar els llogarets de l’entorn amb l’època musulmana.
–Identificar algunes construccions amb la tècnica de la pedra en sec.
–Identificar els elements propis del paisatge de muntanya.
–Descobrir els aprofitaments hídrics de la Serra.
–Identificar l’olivar i l’horta com a cultius representatius de la vall de Sóller.
–Promoure actituds i comportaments respectuosos amb el medi.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament dels autocars (Fornalutx).
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur quadern de camp.

*Valldemossa i l’ermita de la Trinitat
L’activitat comença amb un petit itinerari històric i paisatgístic per Valldemossa, poble representatiu de la Serra, i es completa amb la descoberta de l’ermita de la Trinitat, lloc de gran bellesa i espiritualitat eremítica. En el trajecte ens acompanyaran personatges destacats com Ramon Llull o l’arxiduc Lluís Salvador.
Objectius:
–Comprendre alguns fets i personatges rellevants de la història de Mallorca a través del patrimoni natural i cultural de Valldemossa.
–Conèixer un poble de muntanya, el paisatge i les tradicions.
–Descobrir la vida dels ermitans.
–Valorar el patrimoni com a senya d’identitat.
–Valorar la declaració del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament dels autocars (Valldemossa).
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur quadern de camp.

*La comuna de Valldemossa
Itinerari interpretatiu per la comuna de Valldemossa que ens revelarà la conservació de la Serra, el paisatge de muntanya, les comunitats vegetals de la garriga i l’alzinar, l’aprofitament tradicional del bosc (carboners, calciners, nevaters, colls de caçadors), la ramaderia, els recursos hídrics i la ruta de la pedra en sec. Cal tenir en compte que l'itinerari transcorr per una finca privada amb autorització del propietari.
Objectius:
–Descobrir els valors del Paratge Natural.
–Identificar els elements que conformen el paisatge de muntanya i les seves transformacions.
–Identificar la comunitat vegetal de la garriga i l’alzinar.
–Identificar els vestigis dels antics oficis de muntanya.
–Conèixer alguns processos erosius.
–Descobrir alguns aprofitaments hídrics de la Serra.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament dels autocars (Valldemossa).
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima o moderada, segons el nivell educatiu. Dur quadern de camp.

*El camí Vell de Pollença
Seguirem un dels tradicionals camins de pelegrinatge,
gaudint d’unes magnífiques vistes panoràmiques de l’extrem nord de la Serra i de la badia de Pollença. Coneixerem la finca pública de Binifaldó, la lluita contra els incendis forestals, les comunitats vegetals, l’arquitectura hidràulica i les activitats tradicionals.
Objectius:
–Conèixer la importància dels camins de muntanya.
–Relacionar el clima mediterrani amb els aprofitaments hídrics.
–Entendre l’organització econòmica i social d’una possessió de muntanya.
–Conèixer l’explotació olivarera de la Serra.
–Identificar els elements que conformen el paisatge de muntanya.
–Identificar els trets del paisatge càrstic.
–Identificar la comunitat de l’alzinar i les adaptacions al medi.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: segons l’itinerari.
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur quadern de camp.

*El camí de Solleric
El camí entre olivars al peu del puig d’Alaró i del puig de
l’Alcadena ens permetrà descobrir un món rural gairebé
desaparegut. La possessió de Solleric, les cases de pagès o la diversitat de construccions de pedra en sec són alguns dels elements que ens captivaran d’aquest interessant paisatge de muntanya.
Objectius:
–Descobrir els valors del Paratge Natural.
–Despertar l’interès per la història, la cultura i les rondalles de Mallorca.
–Relacionar la dinàmica hídrica dels torrents amb el clima mediterrani.
–Identificar algunes construccions de pedra en sec.
–Identificar l’arquitectura tradicional.
–Descobrir la funció econòmica i social de les possessions de muntanya.
–Identificar els elements característics del paisatge de muntanya.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: ctra. d’Alaró-Orient, km 18 (Alaró).
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur quadern de camp.

*Del camí de Sa Vinyeta a la mar
Deià és el punt on comença aquest itinerari. Descobrirem les espectaculars vistes a la costa de Tramuntana que han estat motiu d’inspiració artística. L’arquitectura tradicional, l’olivar, les marjades, l’horta, les possessions, les torres de defensa i vigilància, la costa i els oficis de la mar són els llocs d’interès d’aquesta activitat.
Objectius:
–Conèixer Deià, les feines de pagès i pescador.
–Descobrir la figura de l’arxiduc Lluís Salvador i dels artistes que han contribuït a difondre aquest esplèndid paisatge.
–Conèixer els antics perills de la costa de Tramuntana.
–Identificar els elements propis del paisatge de muntanya i els valors naturals i patrimonials del Paratge Natural.
–Entendre algunes de les relacions entre el medi físic i humà amb la configuració del paisatge propi d’un poble de muntanya.
–Relacionar els oficis d’antany amb la vida i els costums propis d’una població rural.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc de trobada: parada de l’autobús públic, sortida de Deià.
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur quadern

*De Mancor de la Vall al llogaret de Biniarroi
El llogaret de Biniarroi es localitza al terme municipal de Mancor de la Vall, a la vessant sud del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, a mig camí entre la Serra i el Pla. Aquesta localització ens permetrà gaudir d’una vista privilegiada del Raiguer, de la Serra de Llevant i de la badia d’Alcúdia. També constitueix un indret representatiu del Paratge Natural des del punt de vista paisatgístic, orogràfic i també per un fet històric com la gran esllavissada de 1721, un dels desastres naturals més espectaculars que s’han donat a les Illes Balears.
Objectius:
–Conèixer Mancor de la Vall i Biniarroi.
–Conèixer l’arquitectura tradicional i la tècnica constructiva de la pedra en sec com a patrimoni cultural de la S. de Tramuntana. 
–Entendre el paisatge de l’olivar com a resultat de l’activitat humana tradicional i les perspectives de futur del sector agrícola. 
–Entendre el concepte de risc natural i la vinculació amb la climatologia mediterrània. 
–Observar les formes de relleu i el modelat de la Serra de Tramuntana.
Nivell educatiu: 5è i 6è de primària, secundària, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament de l’autobús de línia de Mancor de la Vall.
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h. Observacions: dificultat mínima. Dur quadern de camp.

*El camí dels Presos de Coves Blanques
El camí ens ofereix descobrir el litoral més abrupte de la costa de Mallorca amb penya-segats de més de 200 m d’altitud, cales de còdols i comunitats vegetals com la garriga i el carritxar, però sense dubte és el camí dels Presos el que ens durà a conèixer uns dels episodis més recents de la nostra història. A pocs metres del camí ens endinsarem dins la prehistòria per conèixer la necròpoli de Cala Sant Vicenç.
Objectius:
–Descobrir el litoral de penya-segats i la seva formació geològica.
–Entendre la relació entre el tipus de litoral i el desenvolupament turístic i urbanístic.
–Conèixer les comunitats vegetals de la garriga i les carritxeres.
–Relacionar la comunitat vegetal de carritxeres i els incendis forestals.
–Conèixer un episodi recent de la nostra història a partir de la construcció del camí.
–Descobrir alguns aspectes de la prehistòria a través de les coves d’enterrament d’època pretalaiòtica.
Nivell educatiu: secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament de cala Barques. Cala Sant Vicenç, Pollença.
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur quadern de camp.

*Les voltes d'en Galileu
Itinerari per un antic camí de nevaters de la finca pública de Son Macip, al municipi d’Escorca, al llarg del qual descobrirem les transformacions paisatgístiques de la serra de Tramuntana com a conseqüència de l’aprofitament dels recursos naturals, i la distribució de la vegetació segons l'altitud.
Objectius:
–Interpretar el paisatge de l’alta muntanya mallorquina des del cim del Galileu.
–Conèixer el microclima de la serra de Tramuntana.
–Conèixer el treball dels nevaters i la importància de la recuperació del camí d’en Galileu per a l’actual ruta de la pedra en sec.
–Descobrir la importància de l’altitud en la distribució de la vegetació.
–Valorar la importància d’una actitud responsable i compromesa en la conservació d’aquest espai natural.
Nivell educatiu:  secundària, batxillerat, cicles educatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: finca pública de Son Macip (ctra. de Lluc a Sóller)
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: dificultat moderada; el pendent implica un cert esforç físic. Dur quadern de camp.

*D’un port pesquer a un port turístic
El port de Sóller ha sofert importants transformacions a les darreres dècades degudes al canvi de model econòmic. Amb el turisme com a sector dominant, hi ha hagut un abandonament progressiu de les activitats tradicionals per a convertir-se en un port quasi exclusivament recreatiu, on l’especulació turística del sòl posa en qüestió la disponibilitat d’habitatge per a la població local.
Objectius:
–Identificar els diferents tipus de ports (pesquer, recreatiu i militar), analitzar i reflexionar sobre el pes econòmic d’aquests.
–Entendre el perquè de la desaparició del port comercial i de passatgers en relació a l’economia local i l’emigració.
–Conèixer el passat i el present del barri mariner de Santa Catalina (Port de Sóller).
–Reflexionar sobre les transformacions i els impactes del Port de Sóller.
–Conèixer un dels episodis de la nostra història recent: el camp de concentració del port, el camí de Muleta i la base naval.
–Descobrir històries, llegendes i tradicions de la mar.
Nivell educatiu: 3r i 4t d’ESO, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 30 participants en 2 grups.
Lloc: aparcament del Port de Sóller.
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: Sense dificultat. Dur quadern de camp

*La Serra a l’escola (xerrades ambientals)
Apropam la serra de Tramuntana al vostre centre educatiu. Amb un seguit de xerrades ambientals traslladarem el paisatge de la Serra i els seus valors naturals i patrimonials a les aules del vostre centre educatiu.
Xerrades ambientals:
–El paisatge costaner de la Serra.
–Valldemossa, una mirada a la història de Mallorca.
–El monument natural de les fonts Ufanes.
–La serra de Tramuntana: Paratge Natural i Patrimoni de la Humanitat.
–L’alimentació saludable.
Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
Capacitat: un grup/classe.
Lloc: centre educatiu.
Durada: una hora.


Contacte per a informació i reserves:
Centre d’Informació de la Serra de
Tramuntana (Ca s’Amitger, Lluc).
Tel.: 971 51 70 83 /971 51 70 74 / 608 73 21 45.
Publicitat