Agost 2019
Publicitat

LA SERRA DE TRAMUNTANA DE MALLORCA (1): ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 2018/2019

L'oferta oberta a tots els centres educatius pel nou curs de l'IBANAT (Institut Balear de la Natura) d'activitas en aquest espai protegit de Mallorca

EL PARATGE NATURAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA


El Paratge Natural de la Serra de Tramuntana és un dels espais protegits més grans de les Illes Balears, i també el que conté una concentració més gran de valors excepcionals.

S’hi troben les altituds més importants de tot l’arxipèlag, la qual cosa origina una gran varietat de condicions climàtiques. Les seves formacions d’origencàrstic (canons, rasclers, dolines, cavitats subterrànies, etc.) són d’unes dimensions considerables.

La vegetació és un extens mosaic de grans boscs d’alzines o de pins, extenses carritxeres i, a les zones més altes, la garriga de muntanya, on viuen moltes plantes endèmiques. La fauna inclou espècies representatives i amenaçades,
com el ferreret o el voltor negre.

L’ocupació humana, amb restes testimonials molt antigues i aprofitaments tradicionals ben adaptats al medi, ha influït de manera evident en el paisatge.


ACTIVITATS QUE S'OFEREIXEN (PRIMERA PART)


*Centre d’Educació Ambiental de Binifaldó

El Centre d’Educació Ambiental de Binifaldó, situat al peu del
puig Tomir, en el cor del Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana, ofereix activitats educatives i estades gratuïtes
als centres educatius de les Illes Balears.

Itineraris:

–Itinerari interpretatiu a la cometa dels Morts.
–Itinerari interpretatiu als Pixarells.
–Itinerari interpretatiu a la bassa de Binifaldó.
–El camí Vell de Pollença.
–La volta a la moleta de Binifaldó.
–Visita al Centre d’Interpretació de Ca s’Amitger.
–Taller d’alimentació saludable.

Nivell educatiu: infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.
Capacitat: 30 alumnes.
Lloc: Centre d’Educació Ambiental de Binifaldó (Escorca)
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: estades i activitats gratuïtes.


*Anem a la muntanya

L’àrea recreativa dels Fornassos, al peu de la serra de
Tramuntana, és l’entorn on s’esdevé aquesta activitat. El
descobriment del paisatge, del bosc i del poble de muntanya
són els punts d’interès d’aquest itinerari.

Objectius:

–Identificar el bosc i el poble com a elements que integren el paisatge de muntanya.
–Establir relacions entre els diversos components del paisatge: plantes, animals i persones.
–Despertar l’interès i la curiositat.
–Promoure actituds de respecte envers la conservació del medi.


Nivell educatiu: infantil, 1r i 2n de primària.
Capacitat: 60 alumnes.
Lloc: aparcament del centre etnològic de Caimari.
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima.


*Conta-contes

Aquesta activitat vol ser una eina didàctica per apropar els
infants a un millor coneixement del medi natural i dels
elements que formen part del Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana.


Objectius:

– Formar actituds positives envers la natura.
– Acostar els infants, a través d’un conte, al coneixement de la serra de Tramuntana.
– Convidar els infants a participar en el medi natural i a gaudir-ne.

Nivell educatiu: infantil, 1r a 4t de primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: centre educatiu.
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Durada: una hora.


*La vall de Sant Miquel i les fonts Ufanes

Les fonts Ufanes foren declarades monument natural l’any
2001. Situades prop de l’oratori de Sant Miquel de Campanet,
a la finca pública de Gabellí Petit, constitueixen un fenomen
hidrogeològic excepcional i de gran bellesa.

Objectius:

–Comprendre formes de vida del passat llunyà i recent, i els canvis dels dos darrers segles.
–Interessar-se per la descoberta dels boscos i les activitats tradicionals.
–Comprendre el funcionament de les fonts Ufanes.
–Valorar la importància de l’aigua com un recurs escàs i necessari per a la vida.
–Valorar la conservació i la protecció dels espais naturals.
–Manifestar actituds i comportaments que afavoreixen el respecte i la conservació del medi.


Nivell educatiu: a partir de 2n d’infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: 60 persones.
Lloc: aparcament de les coves de Campanet.
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur quadern de camp.


*El bosc i la costa a Cala Sant Vicenç

L’activitat educativa ens ofereix, a través dels sentits, un
recorregut curt però amb una gran varietat d’ambients. El
món rural, el bosc i la vida a la mar seran el fil conductor per
descobrir les plantes i animals propis d’aquests espais, així
com els oficis d’ahir i d’avui.


Objectius:

–Descobrir com és la vida a la pagesia i l’ofici de pagès.
–Conèixer alguns arbres cultivats de secà i de regadiu.
–Conèixer un torrent de muntanya.
–Descobrir les plantes silvestres i els animals del bosc.
–Diferenciar les plantes cultivades de les plantes silvestres i els animals salvatges dels animals domèstics.
–Descobrir com és la vida a la costa: els éssers vius i els oficis vinculats a la mar.


Nivell educatiu: tercer d’infantil (5 anys) i primer i segon de primària.
Capacitat: 60 persones.
Lloc: aparcament de les coves de s’Alzinaret. Cala Sant Vicenç. Pollença.
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima.


*Les coves de s’Alzinaret i la costa de Cala Sant Vicenç

L’activitat educativa ens ofereix un viatge des del passat al
nostres dies. Ens endinsarem a la prehistòria amb la visita a la cova de s’Alzinaret i des d’aquí pel camí de Can Botana,
descobrirem la vida i els oficis de la pagesia. En arribar a la
mar ens espera la bellesa de la costa nord, cales i penyasegats ens convidaran a conèixer com es viu a vorera de mar i com s’ha transformat el litoral.


Objectius:

–Descobrir alguns aspectes de la prehistòria a través de les coves d’enterrament d’època pretalaiòtica.
–Interessar-se per la vida a la pagesia i descobrir alguns oficis dels passat.
–Conèixer algunes plantes cultivades de secà i regadiu.
–Descobrir les característiques de l’alzinar i del bosc de ribera.
–Observar el paisatge de la costa, identificar les transformacions del litoral i conèixer els oficis vinculats.
–Descobrir la vida a les platges i a les tenasses.


Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària.
Capacitat: 60 persones.
Lloc: aparcament de les coves de s’Alzinaret.Cala Sant Vicenç. Pollença.
Horari: entre les 8.30 i les 14.00 h.
Observacions: dificultat mínima. Dur llanternes i quadern de camp.


*Passat i present d’un port de la serra de Tramuntana

El port de Sóller ha sofert importants transformacions amb el
pas del temps. Molts dels oficis d’avui poc tenen a veure amb
el passat, i el turisme s’ha convertit en el sector econòmic
dominant. Durant l’itinerari identificarem els elements
representatius de la costa de Sóller i reflexionarem sobre els
canvis produïts.


Objectius:

–Identificar els elements del paisatge litoral i el tipus de costa de Sóller.
–Descobrir els oficis del passat, identificar els oficis d’avui i la seva relació amb els sectors econòmics.
–Establir diferències entre les activitats del passat i del present i deduir el perquè d’aquests canvis.
–Conèixer els diferents tipus de ports (pesquer, recreatiu, militar) i reflexionar sobre el port dominant.
–Conèixer el passat i el present del barri mariner de Santa Catalina.
–Descobrir històries, llegendes i tradicions de la mar.


Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, 1r i 2n de secundària.
Capacitat: 60 alumnes.
Lloc: aparcament del Port de Sóller.
Horari: entre les 8.30 h i les 14.00 h.
Observacions: Sense dificultat. Dur quadern de camp.
Contacte per a informació i reserves:
Centre d’Informació de la Serra de
Tramuntana (Ca s’Amitger, Lluc).
Tel.: 971 51 70 83 /971 51 70 74 / 619 40 57 54.
Fax: 971 51 70 84
Publicitat