Desembre 2021

LES 7 MILLORS APPS PER A EMPRENEDORS

Per Tecnonews / AMIC / E.H./A./T.

La crisi econòmica va ser el desencadenant per a moltes persones que van decidir emprendre com a sortida a la situació laboral i econòmica en què es trobaven. De fet, el Gabinet d'Estudis Econòmics d'Axesor assenyala que des de 2008 fins a febrer d'aquest any s'han creat més de 844.000 societats mercantils a Espanya, el que equival a una mitjana de 370 noves empreses en cada jornada laboral.

Per a tots aquests emprenedors, hi ha una sèrie d'eines imprescindibles per optimitzar els processos de negoci i portar un control de les diferents àrees d'una companyia.

Trello
El primer pas a l'hora de posar en marxa un negoci està en esbossar i posar en ordre les idees del projecte. Eines com Trello ajuden a organitzar i gestionar tot el que es tingui en ment, així com d'un projecte concret. A més el sistema ajuda a l'equip a treballar de manera col·laborativa ja que es pot compartir la informació amb qualsevol membre de Trello. A més, els documents queden guardats en el núvol perquè l'usuari pugui revisar-los en qualsevol moment i lloc, tant des de la versió app com a web del sistema.

Mailchimp
Donar a conèixer la marca del negoci és vital per a la seva supervivència, i les accions de màrqueting potencien el posicionament d'una companyia en el mercat. Actualment internet ofereix gran quantitat d'opcions amb independència del pressupost, per dur a terme l'assentament del nom de marca d'una empresa. Mailchimp permet dissenyar, realitzar i llançar campanyes de mailing de tal manera, que el nom i conceptes de la companyia es vagin distribuint entre els que reben els impactes. Així mateix aquesta eina ajuda a fer un seguiment de l'acció per aprendre de les diferents campanyes i millorar en futures accions.

Signaturit
La signatura i gestió de contractes és una de les tasques que sovint resulta més complexa de gestionar per als que emprenen un nou negoci. Signaturit permet centralitzar i signar documents de caràcter oficial a través d'aplicació mòbil, així com el lliurament i certificació electrònica de tots els teus documents. Les transaccions digitals compten amb total seguretat jurídica atès que compleixen amb la regulació més exigent de la Unió Europea
 • Reglament (UE) Nº 910/2014.

  Coverfy
  L'àrea de les assegurances és imprescindible en qualsevol negoci. A més dels clàssics s'uneixen ara un altre tipus d'assegurances associades amb les noves tecnologies. Dels ciberatacs atesos per l'Institut Nacional de Seguretat en 2016, set de cada 10 ho van patir les petites empreses. Coverfy, l'app per a la gestió d'assegurances, que permet optimitzar preus i cobertures, ajuda a les empreses a estar cobertes davant de determinats imprevistos, com per exemple, els danys que un producte o servei pugui fer a un tercer estaran coberts per l'assegurança de responsabilitat civil, si es treballen amb bases de dades hi ha una assegurança de responsabilitat civil LOPD dóna suport davant de qualsevol problema relacionat amb el contingut de la base de dades, o la RC per Atac de Virus IT per donar empara a l'entitat davant de qualsevol imprevist vinculat a la xarxa.

  Holded
  Es tracta d'un programari dirigit a la gestió de negocis que permet integrar les diferents solucions en el núvol. Des control de facturació, CRMs, projectes, necessitats de l'equip humà, passant per l'inventari o el catàleg, des d'un centre de comandament que permet integració amb eines com amazon, Shopify, google apps, mailchimps, Salesforce, paypal o stripe. Un dels grans plusos de Holded és que es té la informació del balanç financer, sempre actualitzat.

  Dropbox Bussiness
  La forma de treballar canvia constantment, i els processos de negoci són cada vegada més digitals, per millorar l'eficiència tant d'aquests com dels empleats. L'objectiu de moltes companyies és reduir el temps que passem administrant la nostra feina i augmentar el temps que els empleats són productius. Per a això, eines com Dropbox Business suposa un sistema col·laboratiu, en què les diferents àrees poden compartir informació, augmentant el rendiment i l'eficàcia. Simplificar la gestió d'arxius i l'intercanvi de documents.

  Slack
  L'ús del paper o del correu electrònic és una cosa que s'ha deixat enrere, donant pas a sistemes que centralitzen les converses, arxius, trucades o missatges de diferents canals en un mateix sistema. Eines de comunicació interna com Slack ajuda a integrar les comunicacions així com la informació procedent d'altres apps i serveis, canalitzant dades d'aquests sistemes per agilitzar i optimitzar el procés d'informació.

  Apostar per eines tecnològiques que ajudin a digitalitzar els diferents processos o tasques que es desenvolupen en un negoci permet transformar a les companyies en més competitives i capaços d'afrontar els diferents repte.

Publicitat