Agost 2022

LLUITA CONTRA LA INCITACIÓ A L'ODI A LA XARXA

La col·laboració entre la Comissió Europea i les plataformes de xarxes socials dóna resultats positius

Per E.H./A.T./CUIDA'T

Fa un any, la Comissió Europea i quatre grans plataformes de xarxes socials van anunciar un codi de conducta per lluitar contra la incitació il·legal a l'odi a la xarxa 
 
El codi incloïa un seguit de compromisos de Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft per combatre la propagació de continguts d'aquest tipus a Europa. Coincidint amb el primer aniversari de l'adopció d'aquest codi, s'ha publicat una  avaluació realitzada  per ONG's i organismes públics a 24 estats membres que indica que s'han fet progressos importants en el compliment d'aquests compromisos.
 
Andrus Ansip, visepresident de la Comissió Europea i responsable del Mercat Únic Digital, ha mostrat la seva satisfacció: "l'estreta col·laboració amb el sector privat i la societat civil per lluitar contra la incitació il·legal a l'odi ja està donant fruits i a partir d'ara incrementarem els nostres esforços conjunts. Ara treballem per garantir una coordinació més estreta entre les diferents iniciatives i fòrums que hem posat en marxa conjuntament amb les plataformes online. També volem que els procediments de notificació i acció per eliminar els continguts il·legals de la xarxa siguin més clars, que es pugui fer de manera més eficient i que es faci, és clar, respectant la llibertat d'expressió"
 
Vĕra Jourová, comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, ha declarat: "les conclusions de la segona avaluació del codi de conducta són esperançadores. Les empreses estan eliminant en aquest moment el doble de continguts que promouen la incitació il·legal a l'odi i ho fan a un ritme més ràpid que fa sis mesos. Es tracta d'un pas important i en la direcció correcta que demostra que l'autoregulació pot funcionar si totes les parts compleixen els compromisos que han adquirit. Alhora, les empreses tenen una gran responsabilitat i han de seguir progressant per complir tots els seus compromisos. Penso que també és important que les empreses de tecnologia de la informació (IT) donin més informació sobre l'avaluació de les notificacions de continguts d'incitació a l'odi a aquelles persones que les hagin fet"
 
La Unió Europea es fonamenta en els valors de respecte a la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, estat de dret i drets fonamentals. La UE i els seus estats membres, juntament amb les empreses de xarxes socials i altres plataformes, tenen la responsabilitat d'actuar perquè internet no es converteixi en un refugi per a la violència i la incitació il·legal a l'odi.
 
En el moment en què van subscriure el codi de conducta, les  empreses es van comprometre a examinar les notificacions vàlides que denunciessin incitació il·legal a l'odi en menys de 24 hores i a eliminar aquests continguts o desactivar-ne l'accés, si així procedeix, d'acord amb la legislació nacional de transposició del dret europeu. Un any després de l'adopció del codi de conducta, s'han registrat avanços importants, però encara persisteixen algunes dificultats.

  • De mitjana, les empreses IT han donat resposta a un 59% de les notificacions relatives a la incitació il·legal a l'odi eliminant-ne el contingut. Un percentatge que doble el registrat fa sis mesos i que era del 28%.
  • El número de notificacions examinades en un termini de 24 hores ha passat del 40% al 51% en el mateix període de sis mesos. No obstant, Facebook és l'única plataforma que compleix plenament l'objectiu d'examinar la majoria de les notificacions el mateix dia.
  • Si comparem la situació actual amb la de fa sis mesos, les empreses han millorat a l'hora de donar el mateix tracte a les notificacions que reben directament dels ciutadans que a aquelles que reben de les organitzacions que fan servir canals d'informació de confiança. Tot i així, encara hi ha algunes diferències entre unes peticions i les altres i  els percentatges d'eliminació globals segueixen sent més baixos per a les notificacions fetes pels mateixos ciutadans.
  • Finalment, l'avaluació indica que, mentre que Facebook envia sistemàticament als usuaris informació sobre com s'han valorat les seves notificacions, aquestes pràctiques varien molt segons les empreses. La qualitat de la  informació sobre la valoració de les notificacions podria millorar
 
Millora del tractament de les denúncies fetes pels usuaris i cooperació amb la societat civil 
Durant el darrer any, les empreses IT han reforçat i simplificat els seus sistemes de notificació de continguts que continguin incitació a l'odi. Han format el seu personal i han intensificat la cooperació amb la societat civil. L'aplicació del codi de conducta ha ampliat i consolidat la xarxa d'informadors de confiança d'aquestes empreses a tot Europa.
 
Gràcies a la intensa cooperació amb les organitzacions de la societat civil, han millorat la qualitat de les notificacions, els terminis per tractar-les i els resultats a l'hora de reaccionar.
 
Rerefons 
La Decisió Marc relativa a la lluita contra el racisme i la xenofòbia prohibeix expressament la incitació pública i intencionada a la violència o a l'odi contra un grup de persones o a un membre d'aquest grup, definit en la relació de raça, color, religió, ascendència o origen nacional o ètnic.
 
La incitació a l'odi, tal com es defineix en aquesta Decisió Marc, també és un delicte quan es produeix online.
 
Una enquesta publicada recentment indica que el 75% dels que segueixen o participen en debats a la xarxa ha assistit a episodis d'abusos, amenaces o incitació a l'odi. Gairebé la meitat d'aquestes persones declara que això els ha dissuadit de tornar a participar-hi. La UE, els seus estats membres i les empreses de xarxes socials i altres plataformes comparteixen la responsabilitat de fomentar i facilitar la llibertat d'expressió a les xares socials. Alhora, totes les parts també tenen la responsabilitat de vetllar perquè internet no es converteixi en un refugi per a l'odi i la violència.
 
Per resoldre aquest problema, cada vegada més gran, de la incitació il·legal a l'odi a les xarxes, la Comissió Europea  juntament amb Facebook, Microsoft, Twitter i Youtube) van presentar el 31 de maig del 2016 un Codi de conducta sobre la incitació a l'odi a les xarxes. El 7 de desembre del 2016, la Comissió va presentar les conclusions de la primera avaluació de l'aplicació d'aquest codi de conducta.
 
Publicitat