Agost 2022

RAONS PER A CONSUMIR PRODUCTES ECOLÒGICS

Per V.S./E.H./A.T.

En els últims anys ha crescut la compra dels productes ecològics, degut sobretot al canvi de mentalitat de la societat, més preocupada per la salut i el medi ambient. Us donem 7 bones raons per a consumir-los.

1. Són saludables: tenen més nutrients per l'ús de fertilitzants naturals, amb més presència de vitamines, minerals i antioxidants.

2. No contenen pesticides: els quals deixen restes de residus tòxics perjudicials per a la nostra salut en els aliments.

3. Sense antibiòtics: la legislació sobre productes ecològics impedeix l'ús d'antibiòtics en el tractament d’animals, evitant conseqüències negatives en el consumidor.

4. Sostenibles amb el medi ambient: l'agricultura ecològica fertilitza la terra i redueix la contaminació de l'aigua i aire.

5. Més qualitat: les empreses oficials de control garanteixen que tots els processos compleixin amb els estàndards de qualitat, que són més nombrosos i més exigents que en altres productes alimentaris.

6. Són respectuosos amb els animals: la ramaderia ecològica els permet viure en condicions de major llibertat perquè tinguin un desenvolupament normal i gaudeixin de millor salut.

7. Més sabor: Els productes ecològics conserven el seu sabor pel fet que s'han respectat els cicles de creixement que la planta necessita per a completar la seva maduresa, aportant al producte qualitat en nutrients i sabor.

Publicitat