Agost 2022

RESPECTEM EL MEDI AMBIENT: LA QUALITAT DE L'AIRE

Més mesures per protegir els ciutadans de la contaminació atmosfèrica

Per C.E./AMIC/E.H./A.T

La Comissió Europea ofereix als agents nacionals, regionals i locals assistència pràctica per millorar la qualitat de l'aire a Europa i intensifica les accions contra set estats membres que han infringit la normativa de la UE sobre els límits de la contaminació atmosfèrica i l'homologació de tipus dels vehicles.

Segons ha declarat aquests dies el comissari de Medi Ambient, Karmenu Vella: «La decisió de portar els estats membres davant el Tribunal de Justícia de la UE ha estat adoptada en nom de tots els ciutadans europeus. Hem deixat clar sovint que aquesta Comissió vol protegir els ciutadans. La nostra decisió es basa en aquesta afirmació. Aquests últims deu anys els estats membres ja han rebut prous ultimàtums perquè milloressin la situació. Estic convençut que la decisió que avui prenem millorarà la vida dels ciutadans a curt termini. Tot i així, les accions judicials no resoldran el problema pelles mateixes. És per això que oferim ajuda pràctica a les administracions nacionals per poder gaudir d'una atmosfera més neta a les localitats europees».

«Només podrem vèncer la batalla contra la contaminació atmosfèrica urbana si el sector de l'automòbil també hi posa el coll. Els vehicles del futur són els vehicles amb zero emissions. Mentrestant, cal complir la legislació sobre les emissions contaminants. Els fabricants que continuïn incomplint la legislació hauran d'assumir les conseqüències de les seves males pràctiques», ha declarat també recentment la comissària del Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i Pimes, Elżbieta Bieńkowska.
En la comunicació titulada «Una Europa que protegeix: aire pur per a tothom», que s'ha aprovat fa uns dies, la Comissió explica les mesures previstes per ajudar els estats membres a lluitar contra la contaminació atmosfèrica. A més, la Comissió hi subratlla la necessitat d'intensificar la col·laboració amb les administracions nacionals establint un seguit de «diàlegs sobre l'aire pur» i fent servir els fons europeus previstos per millorar la qualitat de l'aire.

A més, la Comissió porta avui davant el Tribunal de Justícia de la UE Alemanya, França, Hongria, Itàlia, Romania i el Regne Unit per no haver respectat els valors límit de qualitat de l'aire pactats i per no haver pres les mesures necessàries per reduir al màxim els períodes de superació. D'altra banda, la Comissió també ha decidit enviar més cartes d'advertiment a Alemanya, Itàlia, Luxemburg i el Regne Unit per no haver respectat la normativa sobre l'homologació de tipus dels vehicles de la UE.

MESURES DE LLUITA CONTRA LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Les mesures que va proposar aprovar la Comissió Europea es basen en tres pilars principals: la normativa sobre la qualitat de l'aire, els objectius nacionals de reducció d'emissions i la normativa sobre les emissions de les principals fonts de contaminació, des de la dels vehicles o vaixells a les del sector energètic o del sector industrial.

Per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics provinents del trànsit, la Comissió vol intensificar la seva col·laboració amb les administracions nacionals, regionals i locals al voltant d'una política comuna en matèria d'accés dels vehicles a les zones urbanes d'acord amb l'agenda urbana de la UE.

A més, la Comissió ha dut a terme una profunda reforma per garantir que les emissions de contaminants atmosfèrics provinents dels vehicles es mesurin en condicions reals de conducció.

Més control
Sis estats membres denunciats davant el Tribunal
La Comissió està prenent mesures per fer front a les greus i persistents superacions dels valors límit dels dos principals agents contaminants que tenen repercussions per a la salut: el diòxid de nitrogen, que generen sobretot el trànsit de vehicles i el sector industrial, i les partícules provinents principalment del sector industrial, les calefaccions domèstiques, el trànsit i l'agricultura.

La Comissió ha decidit portar França, Alemanya i el Regne Unit davant el Tribunal de Justícia de la UE per no haver respectat els valors límit de diòxid de nitrogen (NO2) i no haver pres les mesures necessàries per reduir al màxim els períodes de superació. Hongria, Itàlia i Romania també han estat denunciades al Tribunal de Justícia a causa dels seus nivells elevats de partícules contaminants (PM10). Els límits que estableix la legislació de la UE sobre la qualitat de l'aire ambient s'havien d'haver respectat el 2010 i el 2005, respectivament.

Aquestes mesures arriben arran de la cimera ministerial sobre la qualitat de l'aire convocada el 30 de gener del 2018 pel comissari Vella en un últim esforç per trobar solucions al greu problema de la contaminació atmosfèrica que pateixen nou estats membres. Els sis estats membres en qüestió no han presentat mesures creïbles, eficaces ni oportunes per reduir la contaminació com més aviat millor d'acord amb els límits pactats i d'acord amb la legislació de la Unió. Vet aquí per què la Comissió ha decidit tirar endavant l'acció en justícia.

Pel que fa a la República Txeca, Eslovàquia i Espanya, val a dir que les mesures que s'hi estan aplicant o que s'hi ha previst a jutjar per les mesures notificades a la Comissió arran de la cimera ministerial sobre la qualitat de l'aire semblen ser capaces si s'apliquen correctament de fer front de manera adequada a les deficiències detectades. Per tant, la Comissió seguirà de molt a prop la seva aplicació i la seva eficàcia.

Més procediments d'infracció contra quatre estats membres
La Comissió continua tirant endavant els procediments d'infracció endegats contra quatre estats membres per no haver respectat la normativa d'homologació de tipus de la UE. Avui la Comissió ha decidit enviar un cop més cartes d'advertiment aAlemanya, Itàlia, Luxemburg i el Regne Unit.

La legislació de la UE en matèria d'homologació de tipus exigeix que els estats membres disposin de sistemes de sancions eficaços, proporcionats i dissuasius per evitar que els fabricants d'automòbils incompleixin la normativa. En cas d'infracció, per exemple mitjançant l'ús de dispositius de desactivació que redueixin l'efectivitat dels sistemes de control de les emissions contaminants, cal adoptar mesures correctores, com ara la retirada, i cal aplicar-hi sancions.

El mes de desembre de 2016 la Comissió va iniciar un procediment d'infracció contra Alemanya, Luxemburg i el Regne Unit en relació amb el Grup Volkswagen i va enviar cartes d'advertiment complementàries el mes de juliol del 2017 demanant aclariments.

Actualment, la Comissió està enviant més cartes d'advertiment per demanar més informació sobre les investigacions nacionals i els procediments judicials corresponents. D'altra banda, arran de la descoberta de més casos d'irregularitats en el sistema de gestió del motor de diversos automòbils dièsel (Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg i alguns vehicles Audi A6 i A7), la Comissió ha demanat a Alemanya i Luxemburg quines mesures correctores i quines sancions hi ha previst. A més, la Comissió també ha demanat aclariments al Regne Unit sobre la legislació nacional prevista.

El mes de maig del 2017 a Comissió va iniciar un procediment d'infracció contra
 Italia.


Rerefons
En general, la qualitat de l'aire a la Unió Europea ha millorat força aquestes últimes dècades gràcies als esforços de la UE i les administracions nacionals, regionals i locals. Tot i així, la qualitat de vida òptima de molts ciutadans europeus continua estant en perill. La contaminació atmosfèrica és la causant directa de moltes malalties greus i cròniques com ara l'asma, els problemes cardiovasculars o el càncer de pulmó.
Els casos que hem esmentat avui fan referència a la superació dels límits establerts per la normativa pel que fa a la qualitat de l'aire:
Diòxid de nitrogen (NO2):

  • Alemanya: a 26 zones de qualitat de l'aire, entre elles Berlín, Colònia, Hamburg i Munich; les concentracions anuals notificades el 2016 pujaven fins als 82 µg/m³ per damunt del valor límit dels 40 µg/m³ (a Stuttgart);
  • França: a 12 zones de qualitat de l'aire, entre elles Lió, Marsella i París; les concentracions anuals notificades el 2016 pujaven fins als 96 µg/m³ (a París);
  • Regne Unit: a 16 zones de qualitat de l'aire, inclosos Londres, Birmingham, Leeds, i Glasgow; les concentracions anuals notificades el 2016 pujaven fins als 102 µg/m³ (a Londres).
En total, hi ha tretze casos d'infracció pendents contra els estats membres (Àustria, Bèlgica, la República Txeca, Alemanya, Dinamarca, Espanya, França, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Polònia, Portugal i el Regne Unit).
La decisió adoptada avui en relació amb Alemanya, França i el Regne Unit són les primeres que s'han presentat al Tribunal de Justícia; els tres casos es basen en tres dictàmens motivats comunicats el mes de febrer del 2017.
Partícules (PM10):
  • Itàlia: a 28 zones de qualitat de l'aire, inclòs el territori de les regions de la Llombardia, el Piemont, el Vèneto i el Laci els valors límit diaris s'han superat de manera reiterada 89 dies;
  • Hongria: a 3 zones de qualitat de l'aire, incloses Budapest, Pécs i la vall del Sajó els valors límit diaris s'han superat de manera reiterada 76 dies durant el 2016;
  • Romania: a l'aglomeració de Bucarest els valors límit diaris s'han superat de manera reiterada 38 dies durant el 2016.
En total, hi ha setze casos d'infracció pendents contra els estats membres (Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Alemanya, Grècia, Espanya, França, Hongria, Itàlia, Letònia, Polònia, Portugal, Romania, Suècia, Eslovàquia i Eslovènia). El Tribunal de Justícia Europeu de la UE va concloure que Bulgària i Polònia no havien respectat la legislació de la UE el 5 d'abril del 2017 i el 22 de febrer del 2018, respectivament.

La decisió d'avui es basa en un dictamen motivat que es va enviar a Itàlia el mes d'abril del 2017, en un dictamen motivat addicional enviat a Romania el mes de setembre del 2014 i en un dictamen motivat addicional enviat a Hongria el mes març del 2014.
En tots els casos de superació dels valors límit establerts per la legislació de la UE relativa a la qualitat de l'aire ambient, els estats membres han d'adoptar plans de qualitat de l'aire i vetllar perquè aquests plans incorporin mesures adequades perquè el període de superació sigui com més breu millor. Sobre la base del principi de subsidiarietat, la legislació de la UE deixa als estats membres l'opció d'adoptar els mitjans  necessaris per fer respectar els valors límit
Publicitat