Octubre 2022
 222 MILIONS D'EUROS EUROPEUS EN PROJECTES DE MEDI AMBIENT, NATURA I ACCIÓ CLIMÀTICA

222 MILIONS D'EUROS EUROPEUS EN PROJECTES DE MEDI AMBIENT, NATURA I ACCIÓ CLIMÀTICA

A Espanya es finançaran 44 projectes, 11 dels quals són de Catalunya i les Illes Balears

Per E.H/A.T.
La Comissió Europea ha aprovat un paquet financer de 222 milions d'euros del pressupost de la Unió per impulsar projectes que contribueixin a preservar el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic. En total, es fianançaran 139 projectes en 20 estats membres de la UE, sota una nova convocatòria del programa LIFE. D'aquests, Espanya és un dels països amb més projectes finançats, un total de 44. La llista inclou un projecte per recuperar les poblacions d'àliga cuabarrada en zones diverses zones del mediterrani occidental, entre les quals les Illes Balears. També hi ha 10 projectes amb participació d'empreses, institucions o centres de recerca de Catalunya, que rebran un finançament de prop de 9,5 milions d'euros de la UE. 

El comisari de Medi Ambient, Assumptes Martítims i Pesca, Karmenu Vella, ha declarat: "En el seu 25è aniversari, el programa LIFE continua invertint en projectes innovadors amb un alt grau de contingut social, empresarial i ambiental. Estic entusiasmat de veure com el programa transforma technologies orientades al mercat en noves empreses verdes.”

El comissari d'Acció Climàtica i Energia Miguel Arias Cañete ha afegit que "l'històric Tractat de París sobre el canvi climatic ha donat encara més impuls a les inversions amb un enfocament  climatic intelligent". "Amb aquests projectes fem servir uns fons públics limitats de manera catalitzadora: desbloquegem el finançament privat per protegir l'entorn, lluitar contra el canvi climatic i proporcionar energia més neta a la nostra ciutadania. Són aquesta mena d'inversions les que tenen una importància crítica si volem convertir les nostres aspiracions en acció", ha explicat el comissari

Finançar un futur circular amb menys emissions de CO2
181.9 milions d'euros aniran destinats a projectes de l'àmbit del medi ambient i l'ús eficaç dels recursos, la protecció de la natura i la biodiversitat, així com la gobernança ambiental i la informació.

En la línia del pla de l'economia circular de la Comissió Europea, els projectes ajudaran als Estats membres en la seva transició a formes d'economia circulars. Alguns exemples d'aquests projectes són les proves amb un prototip italià que podria convertir cotxes de petroli en vehicles híbrids amb criteris d'eficiència de costos; com també la creació de productes biòtics a partir d'aigues residuals als Països baixos o l'aplicació de nous tractaments biològics per eliminar pesticides i nitrats de l'aigua al sud d'Espanya. Altres projectes impulsaran el Pla d'acció per la Natura de la Comissió i, particularment, la gestió de la xarxa Natura 2000.

Una altra de les àrees d'actuació del program és la protecció d' espècies, amb exemples com el del projecte de la zona fronterera d'Eslovènia per ajudar a la supervivencia de l'espècie linx dels Alps, actualment en perill d'extinció.

A l'àrea de l'acció climàtica, la Unió Europea invertirà 40.2 milions d'euros en donar suport a l'adaptació al canvi climàtic, així com la seva mitigació, gobernança i campanyes d'informació. Els projectes seleccionats s'adrecen a aconseguir els objectius de reducció de les emissions d'efecte hivernacle, fixats en com a mínim un 40% respecte els nivells de 1990. El finançament LIFE també ajudarà a millorar la resiliència d'una de les vies navegables més utilitzades, la Scheldt Estuary a Bèlgica, per desenvolupar les eines per preveure les tempestes de sorra del desert i contrarestar l'anomenat 'efecte illa de calor' a les ciutats.
  • 59 projectes LIFE de Medi ambient i eficiència dels recursos mobilitzaran 134.6 milions d'euros, dels quals la Unió Europea n'aportarà 73 milions. Aquests projectes cobreixen accions de 5 àrees temàtiques: aire, medi ambient i salut, eficiència de recursos, residus i aigua. Els 15 projectes per l'eficiència de recursos suposen un total de 37.9 milions d'euros per ajudar a Europa en la transició cap a una economia cada cop més circular.
  • 39 projectes LIFE de Natura i Biodiversitat donen suport a la implementació del Pla d'Acció per la Natura i el pla europeu per la Biodiversitat pel 2020. Tenen un total de 135.5 milions d'euros de pressupost amb una la inversió de la UE que puja a 90.9 milions d'euros.
  • 14 projectes LIFE de Governança mediambiental i informació conscienciaran a la ciutadania en assumptes mediambientals. Tenen un total de 30.2 milions d'euros de pressupost, dels qual la UE n'aportarà 18 milions d'euros.
  • 12 projectes LIFE d'Adaptació al canvi climàtic mobilitzaran 42.6 milions d'euros, dels quals 20,6 surten del pressupost de la Unió. Aquestes subvencions estan distribuides en projectes de sis àrees temàtiques: adaptació a l'ecosistma, salut i benestar, àrees de muntanya o illes i la seva adaptació, en particular del sector agrícola, adaptació urbana i gestió, vulnerabilitat dels assentaments/estratègies adaptatives i aigua (incloent-hi gestió d'inundacions, àrees costaneres i desertificació).
  • 9 projectes LIFE de Mitigació del canvi climatic tenen un pressupost total de 25.7 milions d'euros, dels quals 13.6 seran aportats per la Unió Europea. Aquesta acció de subvencions s'atorga a la millor pràctica, pilotatge i procediment de projectes en tres àrees temàtiques: indústria, comptabilitat/ informe sobre gasos d'efecte hivernacle i ús del sòl/silvicultura/agricultura.
  • 6 projectes LIFE en governança climàtica i informació milloraran la gestió i consciència de la lluita contra el canvi climatic. Tenen un pressupost total de 10.4 milions d'euros, dels quals 6 milions són aportats per la Unió Europea.
 
Informació de context

El programa LIFE és un dels instruments de finançament de la UE pel medi ambient i l'acció climàtica. És operatiu des del 1992 i ha co-finançat més de 4.500 projectes arreu d'Europa i estats tercers, amb unf inaçament directe de 4.000 milions d'euros que han mobilitzat, en total, 9.000 milions. Actualment hi ha més de 1100 projectes LIFE en marxa. El pressupost del programa de 2014-2020 compta amb 3.4000 milions  en preus estimats actuals.
 

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/