Octubre 2022
2 NOVES ESPÈCIES MICOLÒGIQUES TROBADES A 3 ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS

2 NOVES ESPÈCIES MICOLÒGIQUES TROBADES A 3 ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS

Amb aquesta troballa es reivindica la importància que agafen aquests espais com a reserves de biodiversitat

Per CMMAP/EH
Josep Lleonard Siquier i Joan Carles Salom, micòlegs d'àmplia trajectòria a les Illes Balears, han publicat a la Rivista di Micologia de l'Associació Micològica de Bresadola (Itàlia) el descobriment d'una nova espècie de fong. Es tracta de Pholiotina mediterrania, recol·lectada per ells per primera vegada al Parc Natural de Mondragó, l'any 2004, a la zona de s'Amarador i retrobada posteriorment el 2015 a es Comú de Baix, al Parc Natural de s'Albufera, així com en altres localitats de les illes d'Eivissa i Formentera.

Els experts expliquen que, "es tracta d'un bolet esvelt, fràgil, de mida petita, amb làmines, de colors marronosos i encaramel·lats, i peu llarg i fibrós, proveït d'un anell persistent i estriat en la part superior, espores el·lipsoidals amb porus germinatiu evident i pèls de l'aresta de les làmines i del peu, vistos al microscopi, amb forma d'ampolla amb colls alts”. A més, els micòlegs apunten que "aquest bolet fructifica sobre molses xeròfiles, en comunitats vegetals mediterrànies, tant a dunes consolidades com a garrigues”.

La biologia molecular ha estat determinant per identificar-los com a espècie nova: s'ha extret l'ADN de totes les mostres estudiades per ordenar-lo i comparar-lo amb altres seqüències incloses en el Genbank i, finalment, s'ha creat un arbre filogenètic, que demostra que totes les mostres recollides se situen en el mateix clade i separades de les altres espècies de Pholiotina conegudes. D'aquesta manera, s’ha conclòs que som davant una nova espècie, encara no descrita. De moment, es desconeix si és comestible, però com que es tracta d'una Pholiotina, el més segur és que sigui bastant tòxica i fins i tot mortífera, si es consumís en grans quantitats.

Així mateix, Joan Carles Salom, juntament amb els micòlegs valencians Rafael Mahiques i Isaac Garrido Benavent, el català Josep Ballarà i el francès Jean-Michael Bellanguer, aquest mes d'abril, han publicat a la Revista Mycological Progress una altra nova espècie de fong.

Es tracta de Cortinarius ortegae, trobada per primera vegada el 2008 a l'alzinar de Gabellí Petit, que forma part del monument natural de les Fonts Ufanes i dedicada en memòria del micòleg andalús i amic comú Antonio Ortega, gran expert d'aquest tipus de fongs.

Segons Salom, "en aquest cas es tracta d'un bolet robust, marró-ocrós, amb tints ataronjats, làmines rosades i liles, peu curt amb un bulb basal evident, presència de cortina (pròpia d'aquest tipus de bolets) i espores amb forma d'ametlla, ornamentades amb berrugues. Encara que és carnosa, el més segur és que, com que es tracta d'una mena de Cortinarius, no sigui comestible i fins i tot tòxica".

Fins el dia d’avui només se n’han trobat a la finca de Gabellí Petit, a Mallorca, i l’any 2015 al Racó de les Pereres de València, també en un altre alzinar, ja que es tracta d'un fong que s'associa amb les arrels de les alzines. En aquest sentit, Salom apunta que "com que és un Cortinarius de la secció Calochroi, també ha estat imprescindible realitzar-hi les proves de biologia molecular comentades anteriorment per poder discernir que es tractava d'una nova espècie".

Amb la troballa de dues espècies noves per a la ciència en tres espais naturals protegits de les Illes Balears, es reivindica la importància que tenen aquests espais com a reserves de biodiversitat.
medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat