Juliol 2020
Publicitat
../ad-63/
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL (2019/2020) ALS ESPAIS PROTEGITS DE MALLORCA (2): S'ALBUFERA

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL (2019/2020) ALS ESPAIS PROTEGITS DE MALLORCA (2): S'ALBUFERA

Seguim publicant l'oferta d'activitats de la Conselleria de Medi Ambient i Territori per al nou curs 2019-2020 en els diferents espais naturals de les Illes Balears

Per E.H./A.T./C.M.A.T (IBANAT)

El Servei d'Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori ofereix, un any més, la GUIA D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL (2019/2020), on, presenta activitats i recursos d'educació ambiental que ofereixen diverses institucions i entitats de les Illes Balears.


Segons s'explica:  La Guia de recursos i activitats d'educació ambiental per al curs 2019-2020 s'elabora amb l'objectiu de donar suport als centres educatius i altres col·lectius interessats en la programació d'activitats ambientals. En aquesta guia podeu trobar l'oferta de diferents administracions i entitats. Totes les activitats són GRATUÏTES, tot i que no inclouen el transport quan duen implicat un desplaçament.

Continuam exposant i difonent algunes d'aquestes activitats educatives que s'ofereixen. Hem començat per les que es proposen als ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE MALLORCA I EL PARC NACIONAL DE CABRERA, oferides per l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), organisme de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. Aquí teniu les del:


PARC NATURAL DE S'ALBUFERA  DE MALLORCA


S'Albufera de Mallorca és una gran zona humida amb ambients diversos, des dels boscs de ribera i els canyissars fins als canals i les llacunes, on l'aigua és un dels elements primordials que configura el paisatge i determina la vegetació i la fauna de cada indret. L'aigua, que sustenta la vida, fa de s'Albufera un dels espais amb major biodiversitat de les Illes Balears i un lloc d'especial interès per als amants de la natura en general i de les aus en especial.

Un ambient de s'Albufera que destaca de la resta per la seva singularitat és el sistema dunar des Comú de Muro, un gran arenal que ocupa bona part de la badia d'Alcúdia, fixat per la vegetació pròpia d'aquests tipus d'ecosistemes litorals.

La presència humana en el transcurs dels segles es fa evident quan s'observen els dics, les séquies, els ponts i els topònims, que formen part de la història encara recent d'aquest espai.


ACTIVITATS QUE S'OFEREIXEN:

*S'Albufera és viva.
*Què mengen els ocells? (activitat a l'aula).
* Becs i cames (taller a l'aula).
* S'Albufera amb bicicleta.
* L'anguila del fang a la xarxa.
* Les dunes des Comú.
* L'aigua que dóna vida a s'Albufera (taller al Parc).


*S'Albufera és viva

Aquest itinerari interpretatiu ens permetrà conèixer la gran

diversitat delements naturals i culturals que configuren

sAlbufera de Mallorca. Mitjançant diverses activitats podrem

conèixer el paisatge, la vegetació, la fauna i els aspectes

històrics i humans daquest espai humit.


Objectius:


–Identificar els elements que modelen el paisatge, els éssers vius que l'habiten i les seves interrelacions.


–Comprendre la interacció constant entre el medi i l'activitat humana i valorar-ne les repercussions.


–Adquirir tècniques d'observació, recollida i interpretació de dades.


Nivell educatiu: infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats. Capacitat: 50 alumnes.

Lloc de trobada: pont dels Anglesos.

Horari: entre les 9.00 h i les 14.00 h.

Durada: quatre hores.

Observacions: es recomana dur repel·lent de moscards, crema solar i capell.


Contacte per a informació i reserves: Tel.: 971 89 22 50 parc.albufera2@gmail.com
*Què mengen els ocells? (activitat a l'aula).


Activitat d'aula per fomentar l'observació dels més petits. Compararem diferents tipus de becs d'ocells i aprendrem a relacionar-ho amb un tipus d'alimentació (carn, peix, insectes, llavors). Es mostrarà com es fa una menjadora per a ocells casolana per posar al jardí o al balcó de casa; en prepararem una i sortirem al pati a penjar-la perquè els ocells hi vagin a menjar i poder-los observar.


Objectius:


 –Despertar la curiositat dels infants.


 –Aprendre a observar. –Conèixer s'Albufera i alguns dels ocells que l'habiten.


 –Comprendre que la forma del bec està relacionada amb l'alimentació i el lloc on viuen.


 Nivell educatiu: educació infantil (3, 4 i 5 anys).

 Capacitat: un grup/classe.

 Lloc: aula. Horari: entre les 9.00 h i les 14.00 h.

 Durada: una hora.

 Observacions: es requereixen un ordinador i un canó de projecció.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 89 22 50

parc.albufera2@gmail.com
* Becs i cames (taller a l'aula).


L’aspecte dels ocells és ben especial: n’hi ha amb becs curts,

llargs, punxeguts, aplanats; n’hi ha amb cames curtes,

llargues, fines, gruixades, vermelles, grogues o negres...

Mirarem d’explicar aquesta varietat de formes i colors en un

taller que combina l’observació, la imaginació i les habilitats

artístiques dels infants.


Objectius:


–Conèixer com és el Parc Natural de

s’Albufera de Mallorca i alguns dels ocells

més comuns que l’habiten.


–Comprendre que la forma del cos dels

ocells té molta relació amb el lloc on viuen i

amb la seva alimentació (les adaptacions).


–Posar en pràctica habilitats per pintar,

retallar o aferrar.


Nivell educatiu: 1r, 2n i 3r de primària.

Capacitat: un grup/classe.

Lloc: aula.

Horari: entre les 9.00 h i les 14.00 h.

Durada: dues hores.

Observacions: consta de material

fotocopiat. Es requereixen un ordinador i un

canó de projecció.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 89 22 50

parc.albufera2@gmail.com

* S'Albufera amb bicicleta.


Amb les bicicletes descobrirem de manera lúdica i àmplia els valors naturals i culturals de l'espai protegit i la seva gestió. L'itinerari farà entre 5 i 11 km, segons el lloc de partida, l'edat dels alumnes i les capacitats del grup.Objectius:


–Entendre s’Albufera com un espai viu.


–Entendre la importància de s’Albufera dins

el context de la Mediterrània.


–Reconèixer la varietat d’ambients de

s’Albufera, identificant els components

naturals i culturals propis i diferenciadors de

cada espai.


–Valorar la importància de la protecció dels

espais naturals.


Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària,

secundària, batxillerat, cicles formatius,

adults i grups organitzats.

Capacitat: 50 alumnes.

Lloc de trobada: depèn de la procedència

del grup.

Horari: entre les 9.00 h i les 14.00 h.

Durada: quatre hores.

Observacions: els participants han de dur la

seva bicicleta.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 89 22 50

parc.albufera2@gmail.com

* L'anguila del fang a la xarxa.


Taller d'activitats referides a diferents aspectes de la naturalesa de l'anguila, una espècie emblemàtica al Parc, que ens aproximarà a entendre com és, com viu, com l'aprofita l'ésser humà i quins problemes presenten les seves poblacions.Objectius:


–Conèixer aspectes rellevants sobre la

naturalesa, el cicle biològic i el

comportament de l’anguila.


–Investigar, comprendre i valorar de manera

crítica les relacions entre les persones i el

medi en el curs de la història.


–Reconèixer i entendre la necessitat de

protegir el patrimoni natural i cultural.


Nivell educatiu: 4t, 5è i 6è de primària.

Capacitat: un grup/classe.

Lloc: centre de recepció (sa Roca).

Horari: entre les 9.00 h i les 14.00 h.

Durada: quatre hores.

Observacions: disponible els mesos de

gener i febrer. Consta de quadern

d’activitats per als alumnes i guia per als

professors per poder treballar a l’aula.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 89 22 50

parc.albufera2@gmail.com

* Les dunes des Comú.


Aquest itinerari ens apropa al coneixement del sistema platja

 • duna i la seva dinàmica, alhora que ens ajuda a comprendre la importància ecològica i sociocultural d'aquests ecosistemes costaners.
  Objectius:


  –Entendre la dinàmica de l’ecosistema

  dunar, com el resultat d’una interacció

  contínua amb diferents elements.


  –Observar les principals espècies que hi

  trobam i les seves adaptacions.


  –Identificar els principals problemes

  ambientals derivats de l’activitat humana i

  proposar mesures preventives i correctores

  per a la conservació de l’ecosistema dunar.


  –Saber aplicar procediments i tècniques

  d’observació i anàlisi de l’entorn.  Nivell educatiu: secundària, batxillerat,

  cicles formatius, adults i grups organitzats.

  Capacitat: 50 alumnes.

  Lloc de trobada: entrada a la platja del

  Comú de Muro per les Casetes dels

  Capellans.

  Horari: entre les 9.00 h i les 14.00 h.

  Durada: quatre hores.Observacions: els alumnes han de dur quadern i llapis.


  Contacte per a informació i reserves:

  Tel.: 971 89 22 50

  parc.albufera2@gmail.com

  * L'aigua que dóna vida a s'Albufera (taller al Parc).


  Proposta amb un seguit d’exercicis pràctics basats en

  l’element essencial i configurador del paisatge de s’Albufera,

  l’aigua. L’experimentació directa permetrà a l’alumnat

  aproximar-se a l’estudi de la qualitat de les aigües i

  comprendre certs processos d’interacció entre l’activitat

  humana i el medi natural a s’Albufera, amb la finalitat

  d’arribar a un millor coneixement d’aquest territori i alhora

  promoure la participació per a la conservació del medi.  Objectius:


  –Comprendre la importància de la qualitat

  de les aigües sobre el medi de s’Albufera.


  –Avaluar la qualitat de les aigües del Parc

  mitjançant paràmetres i mètodes senzills.


  –Reconèixer els impactes ambientals de

  l’entorn.


  Nivell educatiu: 3r i 4t de secundària.

  Capacitat: un grup/classe.

  Lloc de realització: sa Roca, Laboratori

  Dennis Bishop.

  Horari: entre les 8.30 h i les 15.00 h.

  Durada: quatre hores.

  Observacions: vinculat a les àrees de

  ciències naturals i ciències socials.


  Contacte per a informació i reserves:

  Tel.: 971 89 22 50

  parc.albufera2@gmail.com

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/