Desembre 2022
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 2021-2022 ALS ESPAIS PROTEGITS DE MALLORCA  (3): S'ALBUFERETA

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 2021-2022 ALS ESPAIS PROTEGITS DE MALLORCA (3): S'ALBUFERETA

Seguim publicant l'oferta d'activitats de la Conselleria de Medi Ambient i Territori per al nou curs 2021-2022 en els diferents espais naturals de les Illes Balears

Per E.H./A.T./C.M.A.T (IBANAT)
El Servei d'Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori ofereix, un any més, la GUIA D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL (2021/2022), on presenta activitats i recursos d'educació ambiental que ofereixen diverses institucions i entitats de les Illes Balears.

Segons s'explica:  La Guia de recursos i activitats d'educació ambiental per al curs 2021-2022 s'elabora amb l'objectiu de donar suport als centres educatius i altres col·lectius interessats en la programació d'activitats ambientals. En aquesta guia podeu trobar l'oferta de diferents administracions i entitats. Totes les activitats són GRATUÏTES, tot i que no inclouen el transport quan duen implicat un desplaçament.
Continuam exposant i difonent algunes d'aquestes activitats educatives que s'ofereixen. Vàrem començar per les que es proposen als ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE MALLORCA I EL PARC NACIONAL DE CABRERA, oferides per l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), organisme de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. Aquí teniu les de la:
RESERVA NATURAL DE S'ALBUFERETA

S'Albufereta, ubicada en el sector sud-occidental de la badia de Pollença, entre aquest municipi i el d'Alcúdia, és una de les zones humides més importants i de major interès natural de l'illa a causa de l'elevat grau de conservació dels sistemes naturals, la notable biodiversitat i la particular riquesa de l'avifauna i la flora.

Els tamarellars del Rec, es Grau i la platja, les plenes dels estanys i torrents, els ambients variables segons les estacions, la llum a trenc d'alba o a posta de sol... atorguen a aquesta reserva natural una categoria especial entre les àrees protegides de les Illes Balears.

A l'entorn, els paisatges agrícoles i ramaders presenten un gran atractiu cultural i etnològic, resultat de la varietat dels aprofitaments dels recursos en el transcurs del temps.

Apropar-se a les llacunes o caminar a l'ombra dels tamarells serà una bona oportunitat per observar les aus, i endinsar-se en el medi rural que envolta les zones inundades ens permetrà conèixer com s'han relacionat els pobladors d'aquest lloc amb la zona humida i com han gaudit dels seus recursos i els han aprofitat.


TENIU AQUESTS 5 ACTIVITATS (organitzades per l'IBANAT de la Conselleria de Medi Ambient..):

*Vet aquí què he trobat!

*Descobreix les plantes de la sal i els ocells de l'aigua.

*S’Albufereta amb bicicleta.

* Els fons marins de posidònia.

* Què ens expliquen les plomes?

Enguany us continuam oferint materials digitals per treballar dins l’aula, per si resulta complicat fer activitats a fora, podeu dur la Reserva Natural a l’escola.
Esperam que us animeu!

INFORMACIÓ:

*Vet aquí què he trobat!

L'activitat es farà a la platja de sa Marina, on investigarem, a través dels sentits, quins són els animals i les plantes que donen vida a aquest entorn. El tiruril·lo, que viu a la platja, us demanarà ajut per conservar el seu hàbitat.

Objectius:

 –Comprendre què és un espai natural protegit.
 –Adquirir hàbits d'observació i d'estudi de l'entorn i dels éssers vius.
 –Fomentar actituds i comportaments respectuosos amb el medi.
–Familiaritzar-se amb el material òptic (lupes).
Nivells educatius: infantil: 1r i 2n de primària.
Capacitat: dos grups classe.
Lloc: sa Marina. Reserva Natural de s'Albufereta.
Horari: entre les 9.00 i les 14.00 h. 
Durada: dues hores i mitja.

Contacte per a informació i reserves: Tel: 971 89 22 50, reserva.albufereta@gmail.com

* Els fons marins de posidònia.

Proposta d’activitats d’investigació al laboratori, centrada en els fons marins de Posidonia oceanica, la seva rica biodiversitat i la seva enorme importància en la formació i conservació de les platges.
Objectius:

– Comprendre la relació entre els fons marins, les platges i les zones humides litorals.
– Valorar la importància de les praderies de Posidonia per la conservació del medi marí i llistar els beneficis que aporten.
–Comprendre la influència de les activitats humanes sobre les espècies i els ecosistemes. –Adquirir hàbits d’observació i d’estudi de l’entorn i dels éssers vius.
–Adquirir hàbits d’observació i d’estudi de l’entorn i dels éssers vius.
–Fomentar actituds i comportaments respectuosos amb el medi natural.

Nivells educatius: primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i adults.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: a l'aula.
Durada: dues hores.

Observacions: els recursos estaran disponibles per al segon trimestre, i us oferirem pautes i assessorament per a treballar-los a classe o amb modalitat no presencial.

Contacte per a informació i reserves: Tel: 971 89 22 50, reserva.albufereta@gmail.com


*Descobreix les plantes de la sal i els ocells de l'aigua.

Només algunes plantes poden viure a la vorera de la mar i amb aigües salabroses. En aquest itinerari coneixereu el salobrar, el tamarellar i la vegetació dunar. Amb un poc de sort, també observareu alguns dels ocells que necessiten llocs amb aigua com s'Albufereta per poder viure.

Objectius:
–Comprendre què és un espai natural protegit.
–Fomentar actituds i comportaments respectuosos amb el     medi.
–Adquirir hàbits d'observació i d'estudi de l'entorn i els éssers   vius i familiaritzar-se amb l'ús del material òptic (prismàtics).
–Comprendre el valor actual de les zones humides.
–Conèixer la gestió que es fa a la Reserva (a partir de secundària).

Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.
Capacitat: dos grups classe. 
Lloc: Reserva Natural de s'Albufereta. 
Horari: entre les 9.00 i les 14.00 h.
Durada: tres hores i mitja.

Contacte per a informació i reserves: Tel: 971 89 22 50, reserva.albufereta@gmail.com

* Què ens expliquen les plomes?

De tothom és sabut que les plomes de les aus els serveixen per volar. Ara bé, és aquesta la seva única funció? De què estan fetes les plomes? Com és que n’hi ha de tantes formes i colors diferents? La resposta a totes aquestes qüestions es podrà resoldre amb exercicis pràctics, que ens ajudaran a endinsar-nos més en el món de les aus.

Objectius:

–Conèixer la varietat i les funcions de les plomes.
–Adquirir hàbits d’observació i d’estudi de l’entorn i dels éssers vius.
–Despertar l’interès pel coneixement del món de les aus.

Nivells educatius: 2n cicle de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i adults.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: a l'aula.
Durada: dues hores.

Observacions: els recursos estaran disponibles per al segon trimestre, i us oferirem pautes i assessorament per a treballar-los a classe o amb modalitat no presencial.

Contacte per a informació i reserves: Tel: 971 89 22 50, reserva.albufereta@gmail.com

*S’Albufereta amb bicicleta.

En una volta amb bicicleta a la Reserva tindreu una visió de conjunt de s'Albufereta dins l'entorn de la badia de Pollença. Fàcilment podreu imaginar quina ha estat la importància d'aquesta zona humida en el transcurs del temps i per què.

Objectius:

– Comprendre el concepte d’espai natural protegit.
–Adquirir hàbits d’observació i d’estudi de l’entorn i dels éssers vius.
–Fomentar actituds i comportaments respectuosos amb el medi natural.
–Comprendre els canvis que l’ésser humà ha generat en el paisatge en el curs de la història.

Nivells educatius: secundària, batxillerat, cicles formatius i adults.
Capacitat: dos grups classe.
Lloc: Reserva Natural de s’Albufereta.
Horari: entre les 9.00 i les 14.00 h.
Durada: tres hores i mitja.
Observacions: els participants han de dur el seu casc i la seva bicicleta.

Contacte per a informació i reserves: Tel: 971 89 22 50, reserva.albufereta@gmail.com
medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/