Desembre 2022
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 2021/2022 A MENORCA: S'ALBUFERA DES GRAU

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 2021/2022 A MENORCA: S'ALBUFERA DES GRAU

La nova oferta d'activitats que presenta l'IBANAT als espais naturals protegits, oberta a tots els centres educatius

Per E.H./A.T./C.M.A.T (IBANAT)
EL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DES GRAU

El Parc Natural de s’Albufera des Grau està situat al nord-est de l’illa de Menorca. S’estén pels termes municipals de Maó i es Mercadal, amb una extensió total de 5.067 hectàrees, de les quals 1.745 ha són marines i 3.438 ha són terrestres.
S’Albufera des Grau és una extensa zona humida on es troba tot un gradient ambiental, des de l’estreta gola oberta a la mar fins a les parts més interiors, amb les ribes ocupades per joncs, canyet, salicòrnies i tamarells.
L’ecosistema aquàtic és d’una diversitat destacable, i hostatja grans concentracions d’ocells aquàtics.
Els voltants d’aquesta albufera inclouen una gran varietat d’ecosistemes: zones humides, terres de pastures i cultius, boscos, dunes i platges.El litoral fins al cap de Favàritx és una successió de cales verges i penya-segats amb un interès paisatgístic i biològic excepcional.
L’illa d’en Colom, separada per un freu poc profund de la costa menorquina, és la llar de comunitats vegetals i animals úniques en el món.

ACTIVITATS QUE S'OFEREIXEN:

L'IBANAT (Institut Balear de la Natura de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, que entre altres funcions, gestiona la conservació dels espais naturals protegits de les Illes Balears), ha publicat una nova Guia de recursos i activitats d'educació ambiental, elaborada amb l'objectiu de donar suport als centres educatius i altres col·lectius interessats en la programació d'activitats ambientals. Les activitats són GRATUÏTES.

*Qui viu a s’Albufera?

El conte de titelles d’en Xoc, una fotja, servirà d’introducció a l’activitat. L’objectiu de la sortida és veure aquest animal i observar-lo amb el telescopi alhora que descobrim l’entorn natural a partir d’un joc d’endevinalles.

Objectius:–Identificar, localitzar i observar elements naturals.–Fomentar actituds respectuoses amb el medi natural.–Gaudir del medi natural.

Nivells educatius: 2n de segon cicle d’educació infantil.Capacitat: un grup classe.Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.Itinerari de sa Gola (platja des Grau).Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 a 15.00 h.Durada: dues hores i mitja.Observacions: disponible a partir de mitjan octubre.

*Els exploradors de la natura

En aquesta activitat els fillets es converteixen en exploradors de la natura. Fer silenci, anar a poc a poc, escoltar, ensumar, observar aus amb el telescopi o seguir tots sols un itinerari curt seran alguns dels requisits per aconseguir el diploma d’exploradors.

Objectius:–Utilitzar els sentits per percebre l’entorn natural.–Observar les aus amb telescopi.–Adquirir hàbits de respecte a la natura.

Nivells educatius: 2n de primària.Capacitat: un grup/classe.Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 h a 15.00 h.Durada: tres hores.Observacions: comença a mitjans d’octubre fins a febrer.

*La mar

El joc de la tortuga de la mar ens servirà per acostar-nos a conèixer aquest animal i els impactes ambientals quel’afecten. Observarem i classificarem el que trobem damunt l’arena, i construirem una xarxa tròfica marina en la qual cada alumne serà un dels organismes que la formen.

Objectius:–Entendre la necessitat de protegir les zones marines.–Conèixer alguns dels impactes ambientals que afecten les espècies marines.–Veure la interconnexió entre els diferents organismes.

Nivells educatius: 3r i 4t de primària.Capacitat: un grup/ classe.Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 h a 15.00 h.Durada: tres hores i quinze minuts.Observacions: disponible tot l’any.

*S’Albufera des Grau

En aquesta activitat observarem aus amb un telescopi iconeixerem les característiques de la duna mòbil, la duna fixa i els elements que configuren s’Albufera des Grau.

Objectius:–Donar a conèixer el Parc Natural i la importància de conservar-lo.–Conèixer diferents ecosistemes de la zona: la llacuna, la duna fixa i la duna mòbil.–Identificar i conèixer les característiques de la flora i la fauna de la zona.

Nivells educatius: 5è i 6è de primària.Capacitat: un grup/classe.Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 h a 15.00 h.Durada: tres hores i quinze minuts.Observacions: disponible de novembre a febrer.

*Les aus de les zones humides

A més de l’observació directa d’aus a s’Albufera, en aquesta activitat tractarem de conèixer diferents aspectes de les aus i el seu comportament: la morfologia, les migracions i també com els afecten els impactes ambientals.
Objectius:–Conèixer els impactes ambientals que afecten les zones humides i les aus que hi viuen.–Valorar la funció de les zones humides i la importància d’aquestes per a les aus.–Adquirir hàbits d’observació i estudi dels éssers vius.

Nivells educatius: secundària.Capacitat: un grup/classe.Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 h a 15.00 h.Durada: tres hores i mitja.Observacions: disponible de novembre a febrer.


*S’Albufera des Grau; gestió de l’aigua

Xerrada sobre l'ecologia de s'Albufera al llarg de l'any(paràmetres fisicoquímics, vegetació, nutrients...), i la gestió ambiental que se’n fa des del Parc Natural. Visita a la zona de la paret mestra i les comportes de s'Albufera des Grau.

Objectius:–Entendre la dinàmica ecològica de s’Albufera i quins són i com actuen els factors que la determinen.–Conèixer la gestió ambiental que se’n fa des del Parc Natural.–Posar en valor els ecosistemes aquàtics i la necessitat de protegir-los.–Entendre que l’aigua és un bé escàs i la importància de fer-ne un ús raonable.

Nivells educatius: 4t d’ESO i batxillerat.Capacitat: un grup classe.Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 a 15.00 h.Durada: tres hores.Observacions: tot l’any.


PER TOTES LES ACTIVITATS
Contacte per a informació i reserves:A/e: educacioambientalesgrau@gmail.comTel.: 971 17 77 05 / 609 60 12 49
medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/