Octubre 2022
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL (2021/2022) ALS ESPAIS PROTEGITS DE MALLORCA (1): S'ALBUFERA

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL (2021/2022) ALS ESPAIS PROTEGITS DE MALLORCA (1): S'ALBUFERA

Anirem publicant l'oferta d'activitats de la Conselleria de Medi Ambient i Territori per al nou curs 2021/2022, començant per la que es fa en els diferents espais naturals de les Illes Balears

Per E.H./A.T./C.M.A.T (IBANAT)
El Servei d'Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori ofereix, un any més, la GUIA D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL (2021/2022), on, presenta activitats i recursos d'educació ambiental que ofereixen diverses institucions i entitats de les Illes Balears.

Segons s'explica:  La Guia de recursos i activitats d'educació ambiental per al curs 2020-2021 s'elabora amb l'objectiu de donar suport als centres educatius i altres col·lectius interessats en la programació d'activitats ambientals. En aquesta guia podeu trobar l'oferta de diferents administracions i entitats. Totes les activitats són GRATUÏTES, tot i que no inclouen el transport quan duen implicat un desplaçament.

Començarem per les que es proposen als ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE MALLORCA I EL PARC NACIONAL DE CABRERA, oferides per l'Institut Balear de la Natura (IBANAT), organisme de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. Aquí teniu les del:

PARC NATURAL DE S'ALBUFERA  DE MALLORCA

S'Albufera de Mallorca és una gran zona humida amb ambients diversos, des dels boscs de ribera i els canyissars fins als canals i les llacunes, on l'aigua és un dels elements primordials que configura el paisatge i determina la vegetació i la fauna de cada indret. L'aigua, que sustenta la vida, fa de s'Albufera un dels espais amb major biodiversitat de les Illes Balears i un lloc d'especial interès per als amants de la natura en general i de les aus en especial.

Un ambient de s'Albufera que destaca de la resta per la seva singularitat és el sistema dunar des Comú de Muro, un gran arenal que ocupa bona part de la badia d'Alcúdia, fixat per la vegetació pròpia d'aquests tipus d'ecosistemes litorals.

La presència humana en el transcurs dels segles es fa evident quan s'observen els dics, les séquies, els ponts i els topònims, que formen part de la història encara recent d'aquest espai.

Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 89 22 50

parc.albufera2@gmail.com 


Enguany s'oferixen algunes novetats. Davant la reorganització dels centres el curs passat, va resultar més complicat fer activitats fora de l’aula, per això també ara duen el Parc Natural a l’escola adaptant algunes activitats en format digital perquè les pugueu fer dins l’aula. Esperam que us animeu!


ACTIVITATS QUE S'OFEREIXEN:

*S'Albufera és viva

Aquest itinerari interpretatiu ens permetrà conèixer la gran

diversitat delements naturals i culturals que configuren

sAlbufera de Mallorca. Mitjançant diverses activitats podrem

conèixer el paisatge, la vegetació, la fauna i els aspectes

històrics i humans daquest espai humit.


Objectius:


–Identificar els elements que modelen el paisatge, els éssers vius que l'habiten i les seves interrelacions.


–Comprendre la interacció constant entre el medi i l'activitat humana i valorar-ne les repercussions.


–Adquirir tècniques d'observació, recollida i interpretació de dades.


Nivell educatiu: infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i grups organitzats.

Lloc de trobada: pont dels Anglesos.

Horari: entre les 9.00 h i les 14.00 h.

Capacitat: dos grups classe

Durada: quatre hores.

Observacions: es recomana dur repel·lent de moscards, crema solar i capell.


* S'Albufera amb bicicleta.


Amb les bicicletes descobrirem de manera lúdica i àmplia els valors naturals i culturals de l'espai protegit i la seva gestió. L'itinerari farà entre 5 i 11 km, segons el lloc de partida, l'edat dels alumnes i les capacitats del grup.


Objectius:


–Entendre s’Albufera com un espai viu.


–Entendre la importància de s’Albufera dins

el context de la Mediterrània.


–Reconèixer la varietat d’ambients de

s’Albufera, identificant els components

naturals i culturals propis i diferenciadors de

cada espai.


–Valorar la importància de la protecció dels

espais naturals.


Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària,

secundària, batxillerat, cicles formatius,

adults i grups organitzats.

Capacitat: dos grups classe

Lloc de trobada: depèn de la procedència

del grup.

Horari: entre les 9.00 h i les 14.00 h.

Durada: quatre hores.

Observacions: els participants han de dur la

seva bicicleta.


* Les dunes des Comú.


Aquest itinerari ens apropa al coneixement del sistema platja

 • duna i la seva dinàmica, alhora que ens ajuda a comprendre la importància ecològica i sociocultural d'aquests ecosistemes costaners.


  Objectius:


  –Entendre la dinàmica de l’ecosistema

  dunar, com el resultat d’una interacció

  contínua amb diferents elements.


  –Observar les principals espècies que hi

  trobam i les seves adaptacions.


  –Identificar els principals problemes

  ambientals derivats de l’activitat humana i

  proposar mesures preventives i correctores

  per a la conservació de l’ecosistema dunar.


  –Saber aplicar procediments i tècniques

  d’observació i anàlisi de l’entorn.  Nivell educatiu: secundària, batxillerat,

  cicles formatius, adults i grups organitzats.

  Capacitat: dos grups classe.

  Lloc de trobada: entrada a la platja del

  Comú de Muro per les Casetes dels

  Capellans.

  Horari: entre les 9.00 h i les 14.00 h.

  Durada: quatre hores.

  Observacions: els alumnes han de dur quadern i llapis.


  *Què mengen els ocells? (recursos digitals).


  Activitat d'aula per fomentar l'observació dels més petits. Compararem diferents tipus de becs d'ocells i aprendrem a relacionar-ho amb un tipus d'alimentació (carn, peix, insectes, llavors). Es mostrarà com es fa una menjadora per a ocells casolana per posar al jardí o al balcó de casa; en prepararem una i sortirem al pati a penjar-la perquè els ocells hi vagin a menjar i poder-los observar.


  Objectius:


   –Despertar la curiositat dels infants.

   –Aprendre a observar.

   –Conèixer s'Albufera i alguns dels ocells que l'habiten.

   –Comprendre que la forma del bec està relacionada amb l'alimentació i el lloc on viuen.


   Nivell educatiu: educació infantil (3, 4 i 5 anys).

   Capacitat: un grup/classe.

   Lloc: l' aula i al pati. 

   Durada: una hora i mitja..

   Observacions: us oferirem pautes i assessorament per a treballar-los a classe o amb modalitat no presencial.


  * Becs i cames (recursos digitals).


  L’aspecte dels ocells és ben especial: n’hi ha amb becs curts,

  llargs, punxeguts, aplanats; n’hi ha amb cames curtes,

  llargues, fines, gruixades, vermelles, grogues o negres...

  Mirarem d’explicar aquesta varietat de formes i colors en un

  taller que combina l’observació, la imaginació i les habilitats

  artístiques dels infants.


  Objectius:


  –Conèixer com és el Parc Natural de

  s’Albufera de Mallorca i alguns dels ocells

  més comuns que l’habiten.


  –Comprendre que la forma del cos dels

  ocells té molta relació amb el lloc on viuen i

  amb la seva alimentació (les adaptacions).


  –Posar en pràctica habilitats per pintar,

  retallar o aferrar.


  Nivell educatiu: 1r, 2n i 3r de primària.

  Capacitat: un grup/classe.

  Lloc: a l'aula.

  Durada: dues hores.

  Observacions: us oferirem pautes i assessorament per a treballar-los a classe o amb modalitat no presencial.


  * L'anguila del fang a la xarxa. (taller al parc)


  Taller d'activitats referides a diferents aspectes de la naturalesa de l'anguila, una espècie emblemàtica al Parc, que ens aproximarà a entendre com és, com viu, com l'aprofita l'ésser humà i quins problemes presenten les seves poblacions.  Objectius:


  –Conèixer aspectes rellevants sobre la

  naturalesa, el cicle biològic i el

  comportament de l’anguila.


  –Investigar, comprendre i valorar de manera

  crítica les relacions entre les persones i el

  medi en el curs de la història.


  –Reconèixer i entendre la necessitat de

  protegir el patrimoni natural i cultural.


  Nivell educatiu: 4t, 5è i 6è de primària.

  Capacitat: un grup/classe.

  Lloc: al parc

  Horari: entre les 9.00 h i les 14.00 h.

  Durada: dues  hores.

  Observacions: disponible els mesos de

  gener i febrer. Consta de quadern

  d’activitats per als alumnes i guia per als

  professors per poder treballar a l’aula.


  * Les espècies invasores a s'Albufera (recursos digitals)


  Un dels majors problemes que trobam al medi natural és

  l’aparició d’espècies exòtiques invasores. Aquestes arriben

  normalment de manera accidental, alterant el funcionament dels ecosistemes, competint i depredant sobre espècies autòctones, arribant a provocar, fins i tot, la seva extinció. En el cas de les illes, és especialment greu la seva presència, degut a l’elevat nombre d’endemismes que hi trobam i a la manca de depredadors que poden controlar aquestes espècies invasores. Amb aquest taller coneixerem quines espècies exòtiques s’han trobat a s’Albufera i què feim per resoldre el problema.


  Objectius:


  –Enumerar i conèixer les espècies invasores que s'han trobat al Parc de s'Albufera.


  –Reconèixer els impactes que prodeixen sobre l'entorn i les espècies autòctones.


  –Conèixer les actuacions que es realitzen per minimitzar els problemes.


  Nivell educatiu: primària, secundària, batxillerat, cicles formatius.

  Capacitat: un grup/classe.

  Lloc: a l'aula

  Durada: dues  hores.

  Observacions: us oferirem pautes i assessorament per a treballar-los a classe o amb modalitat no presencial.


  *Sa Marjal en bicicleta( per a centres de la comarca)


  Amb les bicicletes descobrirem, de manera lúdica, l’espai agrari que envolta el parc natural, els valors naturals i culturals de l’espai protegit i la seva gestió. L’itinerari té un recorregut aproximat d’uns 10 km, en funció del lloc de partida, l’edat dels alumnes i les capacitats del grup.


  Objectius: 


  –Conèixer l’espai agrari de Sa Marjal, la seva història i el seu funcionament 

  –Reconèixer les transformacions humanes de canalització i dessecació dels prats. 

  –Identificar els components naturals i culturals (patrimonials-etnològics). 

  –Identificar els diferents éssers vius de cada un dels hàbitats i les seves interaccions. 

  –Valorar la importància de la protecció dels espais naturals. 

  –Reconèixer els impactes en qualitat de l’aigua. 


  Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, i grups organitzats.

  Capacitat: un grup classe

  Lloc de trobada: depèn de la procedència del grup. 

  Horari: entre les 9.00 h i les 14.00 h. 

  Durada: quatre hores. 

  Observacions: els participants han de dur el seu casc i la seva bicicleta.


  *Les simfonies de s'Albufera (itinerari guiat)


  Els paisatges sonors es poden utilitzar per detectar patrons i canvis en el comportament dels animals, per estudiar la biodiversitat i conèixer les condicions ambientals d’un hàbitat natural. Afecten la comunicació i el comportament dels animals i també són sensibles a l’acció i a la contaminació humana.

  Proposta per treballar conjuntament des de les àrees de ciències naturals i educació musical, sota el prisma de l’ecologia del paisatge sonor.  Objectius:

  –Conèixer i apreciar la riquesa sonora dels espais naturals.

  –Identificar el paisatge sonor com un recurs natural i patrimonial, amb tots els beneficis i valors associats que comporta.

  –Emprar el so i el paisatge sonor com a eix vertebrador per afavorir i desenvolupar l'hàbit de l'escolta activa.

  Nivell educatiu: primària.

  Capacitat: un grup classe.

  Lloc: al Parc.

  Durada: tres hores i mitja.

  Observacions: és necessària la implicació del professorat d’educació musical, que disposarà d’una guia didàctica.

  Contacte per a informació i reserves:

  Tel.: 971 89 22 50

  parc.albufera2@gmail.com


medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/