Maig 2020
Publicitat
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL (8): XARXA FORESTAL DE MALLORCA CURS 2019/2020

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL (8): XARXA FORESTAL DE MALLORCA CURS 2019/2020

Per E.H/A.T./C,M.A.P.

La Xarxa Forestal promou activitats per fomentar la prevenció d'incendis forestals i sensibilitzar en els valors i la importància dels boscos. Aquestes iniciatives s'impulsen des del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl i de l'Ibanat, amb el suport dels agents de medi ambient, afavorint la transmissió de coneixements i experiències sobre els espais forestals (alzinars, pinars, ullastrars, garrigues...) i recolzant iniciatives de defensa del patrimoni forestal.


ACTIVITATS


*Xerrades i tallers forestals
*Visites forestals
*Menut: centre forestal de les Illes Balears
*Repoblacions i jardins forestals


*Xerrades i tallers forestals

Les xerrades tracten de diferents aspectes dels nostres

boscos (valors i funcions, incendis, erosió, sanitat forestal,

etc.) i temes forestals d’actualitat, acompanyades per

imatges.

Els tallers són activitats pràctiques (identificació i reproducció

de plantes forestals, secrets dels troncs, sons del bosc, llavors i mecanismes de dispersió, etc.) adaptables a cada grup.


Objectiumillorar la relació de les persones

amb el seu entorn forestal.

Nivells educatius: primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i adults.
Capacitat: un grup/classe.
Lloc: centre educatiu.
Durada: 55 min.
Observacions: preferentment centres educatius situats en comarques forestals.

Per a més informació:
https://www.facebook.com/bosqueta.foresta
Reserves d’activitats:*Visites forestals

Les visites forestals es realitzen en zones de bosc properes a

l’entorn del grup que sol·licita l’activitat o bé a les bases dels

mitjans d’extinció d’incendis (Son Bonet a Mallorca, sa Coma a Eivissa, o s’Arangí a Menorca).


Objectius: millorar la relació de les persones

amb el seu entorn forestal.

Nivells educatius: primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i adults.

Capacitat: 50 persones com a màxim.

Lloc: depèn de la visita.

Durada: dues hores com a mínim.

Observacions: preferentment centres educatius situats en comarques forestals.


Per a més informació:
https://www.facebook.com/bosqueta.foresta

Reserves d’activitats:


*Menut: centre forestal de les Illes Balears


A la finca pública de Menut es troba el Centre Forestal de les

Illes Balears, que conté un conjunt d’instal·lacions preparades

per produir plantes forestals autòctones de les Illes Balears.

El centre està format per un banc de llavors, línies de sembra,

horts llavorers, etc. També hi ha la caseta del bosc i un alzinar

per fer descobertes forestals.


Objectius: dur a terme activitats de

sensibilització envers els nostres boscos en

un entorn estratègic.

Nivells educatius: especial, 3r d’infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, adults i escoles taller.

Capacitat: dos grups classe.

Lloc: finca pública de Menut (Escorca).

Durada: d’una a tres hores segons l’activitat.

Observacions: són deu activitats diferents repartides entre la caseta del bosc i el viver forestal.Per a més informació:
https://www.facebook.com/bosqueta.foresta

Reserves d’activitats:

*Repoblacions i jardins forestals


Les repoblacions amb plantes autòctones contribueixen a la

creació o millora de les masses forestals amb una presa de

consciència davant els incendis forestals. També hi ha la

possibilitat de realitzar jardins d’espècies autòctones a zones

públiques o a centres escolars.


Objectius: millorar la relació de les persones amb el seu entorn forestal.

Nivells educatius: primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i adults.

Capacitat: dos grups classe.

Lloc: espai forestal o centre educatiu.

Durada: tres hores.

Observacions: preferentment centres educatius situats en comarques forestals.Per a més informació:
https://www.facebook.com/bosqueta.foresta

Reserves d’activitats:Les activitats de la Xarxa Forestal són gratuïtes... Es demana a canvi que cada grup que participa adquireixi el compromís de fer difusió de les accions forestals

que ha realitzat per tal de sensibilitzar a la població per a la defensa del patrimoni forestal.


Com? Hi ha moltes possibilitats: realitzar una campanya publicitària municipal sobre prevenció d’incendis forestals, participar en programes de ràdio, exposar treballs, dibuixar cartells per penjar als comerços locals, enviar postals, fer adhesius, utilitzar les xarxes socials, etc.

I recordau:


1 de maig a 15 d’octubre


Època de màxim risc d’incendi


Ni 1 foc al bosc

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/