Setembre 2019
Publicitat
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL  A MALLORCA (4): L'AULA DE LA MAR

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL A MALLORCA (4): L'AULA DE LA MAR

Tallers sobre la mar, a l'equipament des Portitxol (Palma)

Per E.H/A.T./IBANAT
L'AULA DE LA MAR

L'Aula de la Mar -sa Petrolera
  • és un centre d'interpretació del medi marí que posa a l'abast dels alumnes i professors de les Illes, i també del públic en general, un conjunt d'elements interpretatius i activitats de contacte amb el medi marí. L'Aula de la Mar disposa de laboratori, sala d'audiovisuals, material didàctic de suport i bibliografia. Els centres de la Part Forana poden gaudir de transport gratuït fins a l'Aula de la Mar, gràcies al conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i Red Eléctrica de España. El centre esta situat al carrer Francesc Femenias 1 de Palma (Es Portitxol) 971 17 66 87.

ACTIVITATS

*Taller de restes d’arribada
*Taller de posidònia
*Taller de plàncton
*Taller “Vine i coneix la mar"


*Taller de restes d’arribada

Les restes que trobam a la costa permeten entendre molts

d’aspectes del funcionament de l’ecosistema marí i de

l’impacte humà sobre el litoral. En aquest taller els alumnes

tendran accés als recursos necessaris per analitzar aquests

processos.


Objectius:


–Identificar les restes naturals i no naturals a

la costa.


–Adquirir coneixements bàsics sobre el medi

marí.


–Prendre consciència de l’impacte de les

activitats humanes sobre el litoral.


Nivells educatius: secundària, batxillerat i

cicles formatius.

Capacitat: 30 alumnes com a màxim (no

s’admetran grups de més de 30 alumnes).

Lloc: Aula de la Mar. Sa Petrolera (es

Portitxol, Palma).

Horari: de 9.30 a 13.30 h (fins a quatre

hores).

Observacions: s’ha de dur roba i calçat

adequats a l’època de l’any. Si fa mal temps,

l’activitat se suspèn o es redueix.


Contacte de l’Aula per reservar tallers:

tel. 971.17.66.87, auladelamar@gmail.com

Sol·licitud de transport gratuït a REE

(només Part Forana, mínim una setmana

d’antelació): boalvarez@ree.es i

ree@viajeseci.es*Taller de posidònia


En aquest taller els alumnes coneixeran les característiques

de la Posidonia oceanica i entendran l’important paper que

representa en el funcionament de l’ecosistema marí a les

nostres illes i a la mar Mediterrània.Objectius:


–Reconèixer la Posidonia oceanica i la seva

distribució.


–Identificar els epífits i els organismes

relacionats amb les praderies de posidònia.


–Conèixer la importància de la posidònia

dins els ecosistemes de la Mediterrània.


Nivells educatius: 3r i 4t ESO, batxillerat i

cicles formatius.

Capacitat: 30 alumnes com a màxim (no

s’admetran grups de més de 30 alumnes).

Lloc: Aula de la Mar. Sa Petrolera (es

Portitxol, Palma).

Horari: de 9.30 a 13.30 h (fins a quatre

hores).

Observacions: s’ha de dur roba i calçat

adequats a l’època de l’any. Si fa mal temps

l’activitat se suspèn o es redueix.


Contacte de l’Aula per reservar tallers:

tel. 971.17.66.87, auladelamar@gmail.com

Sol·licitud de transport gratuït a REE

(només Part Forana, mínim una setmana

d’antelació): boalvarez@ree.es i

ree@viajeseci.es*Taller de plàncton


La recerca sobre el plàncton ajuda a entendre molts aspectes

de la biodiversitat i del funcionament de l’ecosistema marí. Els

alumnes pescaran plàncton al port i l’estudiaran al laboratori

de manera senzilla.


Objectius:


–Aprendre les tècniques de captura de

plàncton.


–Identificar el plàncton capturat pel grup.


–Reconèixer la importància del plàncton dins

l’ecosistema marí.


–Prendre consciència de la sensibilitat del

plàncton als contaminants.


Nivells educatius: 3r i 4t d’ESO, batxillerat i

cicles formatius.

Capacitat: 30 alumnes com a màxim (no

s’admetran grups de més de 30 alumnes).

Lloc: Aula de la Mar. Sa Petrolera (es

Portitxol, Palma).

Horari: de 9.30 a 13.30 h (fins a quatre

hores).

Observacions: s’ha de dur roba i calçat

adequats a l’època de l’any. Si fa mal temps

l’activitat se suspèn o es redueix.


Contacte de l’Aula per reservar tallers:

tel. 971.17.66.87, auladelamar@gmail.com

Sol·licitud de transport gratuït a REE

(només Part Forana, mínim una setmana

d’antelació): boalvarez@ree.es i

ree@viajeseci.es*Taller “Vine i coneix la mar"


Els visitants aprofundiran en el coneixement de les

característiques, les particularitats i el funcionament de la

mar Mediterrània d’una manera senzilla.


Objectius:


–Conèixer millor el medi marí balear.


–Desenvolupar actituds i valors positius

envers el medi marí i prendre consciència

dels problemes que l’afecten.


–Aproximar-se a la ciència del mar. Valorar el

mètode científic i la importància del

coneixement en la protecció de la

naturalesa.


–Conèixer la història d’un lloc emblemàtic

com el Portitxol i la seva relació amb el mar.


Nivell educatiu: grups d’adults, associacions,

col·lectius, brigades de neteja del litoral, etc.

Capacitat: 15 persones com a màxim.

Lloc: Aula de la Mar. Sa Petrolera (es

Portitxol, Palma).

Durada: entre una i tres hores (els matins).

Observacions: part de l’activitat es pot dur a

terme a la platja o al port. En el cas que sigui

així, s’ha de portar roba i calçat adequats a

l’època de l’any.


Contacte de l’Aula per reservar tallers:

tel. 971.17.66.87, auladelamar@gmail.com

Sol·licitud de transport gratuït a REE (només

Part Forana, mínim una setmana d’antelació):

boalvarez@ree.es i ree@viajeseci.es


Publicitat
../ad-20/