Juliol 2020
Publicitat
../ad-63/
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL A MENORCA (2019/2020): S'ALBUFERA DES GRAU

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL A MENORCA (2019/2020): S'ALBUFERA DES GRAU

La nova oferta d'activitats que presenta l'IBANAT als espais naturals protegits, oberta a tots els centres educatius

Per E.H./A.T./C.M.A.T (IBANAT)

EL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DES GRAU


El Parc Natural de s’Albufera des Grau està situat al nord-est de l’illa de Menorca. S’estén pels termes municipals de Maó i es Mercadal, amb una extensió total de 5.067 hectàrees, de les quals 1.745 ha són marines i 3.438 ha són terrestres.

S’Albufera des Grau és una extensa zona humida on es troba tot un gradient ambiental, des de l’estreta gola oberta a la mar fins a les parts més interiors, amb les ribes ocupades per joncs, canyet, salicòrnies i tamarells.

L’ecosistema aquàtic és d’una diversitat destacable, i hostatja grans concentracions d’ocells aquàtics.
Els voltants d’aquesta albufera inclouen una gran varietat d’ecosistemes: zones humides, terres de pastures i cultius, boscos, dunes i platges.

El litoral fins al cap de Favàritx és una successió de cales verges i penya-segats amb un interès paisatgístic i biològic excepcional.

L’illa d’en Colom, separada per un freu poc profund de la costa menorquina, és la llar de comunitats vegetals i animals úniques en el món.

ACTIVITATS QUE S'OFEREIXEN

L'IBANAT (Institut Balear de la Natura de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, que entre altres funcions, gestiona la conservació dels espais naturals protegits de les Illes Balears), ha publicat una nova Guia de recursos i activitats d'educació ambiental, elaborada amb l'objectiu de donar suport als centres educatius i altres col·lectius interessats en la programació d'activitats ambientals. Les activitats són GRATUÏTES.

*Qui viu a s’Albufera?

El conte de titelles d’en Xoc, una fotja, servirà d’introducció a l’activitat. L’objectiu de la sortida és veure aquest animal i observar-lo amb el telescopi alhora que descobrim l’entorn natural a partir d’un joc d’endevinalles.

Objectius:
–Identificar, localitzar i observar elements naturals.
–Fomentar actituds respectuoses amb el medi natural.
–Gaudir del medi natural.

Nivells educatius: 2n de segon cicle d’educació infantil.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Itinerari de sa Gola (platja des Grau).
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 a 15.00 h.
Durada: dues hores i mitja.
Observacions: disponible a partir de mitjan octubre.

*Els exploradors de la natura

En aquesta activitat els fillets es converteixen en exploradors de la natura. Fer silenci, anar a poc a poc, escoltar, ensumar, observar aus amb el telescopi o seguir tots sols un itinerari curt seran alguns dels requisits per aconseguir el diploma d’exploradors.

Objectius:
–Utilitzar els sentits per percebre l’entorn natural.
–Observar les aus amb telescopi.
–Adquirir hàbits de respecte a la natura.

Nivells educatius: 2n de primària.
Capacitat: un grup/classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 h a 15.00 h.
Durada: tres hores.
Observacions: comença a mitjans d’octubre fins a febrer.

*La mar

El joc de la tortuga de la mar ens servirà per acostar-nos a conèixer aquest animal i els impactes ambientals que
l’afecten. Observarem i classificarem el que trobem damunt l’arena, i construirem una xarxa tròfica marina en la qual cada alumne serà un dels organismes que la formen.

Objectius:
–Entendre la necessitat de protegir les zones marines.
–Conèixer alguns dels impactes ambientals que afecten les espècies marines.
–Veure la interconnexió entre els diferents organismes.

Nivells educatius: 3r i 4t de primària.
Capacitat: un grup/ classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 h a 15.00 h.
Durada: tres hores i quinze minuts.
Observacions: disponible tot l’any.

*Taller d’aromes

Les plantes aromàtiques que trobam al Parc Natural i les
seves qualitats seran el punt de partida d’aquest taller. Els fillets coneixeran algunes d’aquestes plantes, experimentaran amb les essències que se’n poden extreure i les utilitzaran per elaborar un cosmètic natural.

Objectius:
–Reconèixer algunes plantes aromàtiques.
–Elaborar un producte de manera artesanal.
–Posar en valor els recursos naturals.

Nivells educatius: 4t de primària.
Capacitat: un grup/classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 h a 15.00 h.
Durada: tres hores i quinze minuts
Observacions: disponible tot l’any.

*S’Albufera des Grau

En aquesta activitat observarem aus amb un telescopi i
coneixerem les característiques de la duna mòbil, la duna fixa i els elements que configuren s’Albufera des Grau.

Objectius:
–Donar a conèixer el Parc Natural i la importància de conservar-lo.
–Conèixer diferents ecosistemes de la zona: la llacuna, la duna fixa i la duna mòbil.
–Identificar i conèixer les característiques de la flora i la fauna de la zona.

Nivells educatius: 5è i 6è de primària.
Capacitat: un grup/classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 h a 15.00 h.
Durada: tres hores i quinze minuts.
Observacions: disponible de novembre a febrer.

*El far de Favàritx

Per què serveixen els fars, com funcionen avui en dia, i quina era la feina dels farolers antigament seran algunes de les coses que descobriran els alumnes en aquesta activitat Guiats pel propi faroler visitaran l’exposició de peces antigues i pujaran al far.

Objectius:
–Reconèixer i valorar la singularitat de la costa nord de Menorca, els elements que la caracteritzen i els agents que la configuren.
–Valorar la importància i funció dels espais naturals protegits.
–Conèixer la història i funció de patrimoni emblemàtic de la zona: el far

Nivells educatius: 5è i 6è de primària.
Capacitat: un grup/ classe.
Lloc: Far de Favàritx.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 h a 15.00 h.
Durada: tres hores .
Observacions: tot l'any.

*Les aus de les zones humides

A més de l’observació directa d’aus a s’Albufera, en aquesta activitat tractarem de conèixer diferents aspectes de les aus i el seu comportament: la morfologia, les migracions i també com els afecten els impactes ambientals.

Objectius:
–Conèixer els impactes ambientals que afecten les zones humides i les aus que hi viuen.
–Valorar la funció de les zones humides i la importància d’aquestes per a les aus.
–Adquirir hàbits d’observació i estudi dels éssers vius.

Nivells educatius: secundària.
Capacitat: un grup/classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 h a 15.00 h.
Durada: tres hores i mitja.
Observacions: disponible de novembre a febrer.


*S’Albufera des Grau; gestió de l’aigua

Xerrada sobre l'ecologia de s'Albufera al llarg de l'any
(paràmetres fisicoquímics, vegetació, nutrients...), i la gestió ambiental que se’n fa des del Parc Natural. Visita a la zona de la paret mestra i les comportes de s'Albufera des Grau.

Objectius:
–Entendre la dinàmica ecològica de s’Albufera i quins són i com actuen els factors que la determinen.
–Conèixer la gestió ambiental que se’n fa des del Parc Natural.
–Posar en valor els ecosistemes aquàtics i la necessitat de protegir-los.
–Entendre que l’aigua és un bé escàs i la importància de fer-ne un ús raonable.

Nivells educatius: 4t d’ESO i batxillerat.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 a 15.00 h.
Durada: tres hores.
Observacions: tot l’any.


PER TOTES LES ACTIVITATS

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 77 05 / 609 60 12 49
medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/