Juliol 2019
Publicitat
ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALS ESPAIS PROTEGITS DE MALLORCA (7): MONDRAGÓ

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL ALS ESPAIS PROTEGITS DE MALLORCA (7): MONDRAGÓ

Per E.H/A.T./IBANAT
PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

Les marines del migjorn mallorquí conformen un paisatge representatiu del litoral balear, on es troben, en un territori reduït, ambients diversos com estanys, platges, garrigues, rotes, penya-segats i tenasses, de biodiversitats ben diferents i de gran interès.

Juntament amb els valors naturals, els vessants històric i social d’aquests paisatges són molt rellevants, atès que són l’escenari on s’han succeït activitats humanes com la pesca, l’agricultura, el contraban i, més recentment, el turisme i la mateixa conservació de l’àrea. Algunes d’aquestes activitats han deixat interessants testimoniatges en l’arquitectura popular, com ara els escars, les barraques de roter, les cisternes o les parets seques.

Mondragó i els seus voltants constitueixen un dels millors i més ben conservats exemples d’aquest tipus d’ambients. En una àrea reduïda es concentren valors naturals i culturals de gran nivell, una ocupació humana harmoniosa, una tradició literària remarcable i un paradigma dels esforços per conservar el patrimoni de les Illes Balears.

ACTIVITATS QIE S'OFEREIXEN

*Descobrir Mondragó amb na Monda
*Ornaments nadalencs amb motius de la natura
*Descobrim s’Amarador
*Paisatge de marina
*Un mosaic d’ambients
*Taller de torró d'ametla (taller de sostenibilitat)
*Els fòssils ens expliquen el passat
*El llegat dels nostres padrins
*Investigam la biodiversitat
*El litoral de Mondragó


*Descobrir Mondragó amb na Monda

A na Monda, la nostra tortuga amiga, li agrada caminar per

Mondragó i sap moltes històries d’aquest lloc. Na Monda ens

mostrarà els camps de conreu, la garriga, la platja... Què? Us

hi animau?


Objectius:


–Conèixer el mosaic de paisatges del Parc

(camps de conreu, garriga i platja).


–Conèixer els problemes que pateixen les

tortugues (incendis i extracció del medi).


–Desenvolupar hàbits d’autonomia personal.


–Promoure actituds i comportaments

favorables al medi.


–Fomentar l’atenció a través dels sentits.


Nivell educatiu: infantil.

Capacitat: 50 infants.

Lloc de trobada: centre d’informació.

Horari: entre les 9.30 h i les 13.30 h.

Durada: dues hores.

Observacions: dificultat baixa.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 64 20 67

A/e: parcmondrago@gmail.com*Ornaments nadalencs amb motius de la natura


Taller de postals o mòbils amb dibuixos danimals, plantes i

elements etnològics del Parc Natural de Mondragó.Objectius:


–Valorar el patrimoni del Parc introduint-lo

en la decoració, les felicitacions i els

ornaments.


–Gaudir de la bellesa de la natura.


Nivell educatiu: infantil.

Capacitat: un grup classe.

Lloc: centre educatiu.

Horari: entre les 9 i les 13.30 h.

Durada: d’una a dues hores.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 64 20 67

A/e: parcmondrago@gmail.com*Descobrim s’Amarador


És un itinerari amb el qual farem una volta per la zona de

s’Amarador, descobrint oficis antics, la fauna i la flora del

Parc.


Objectius:


–Mostrar els testimonis d’alguns oficis

antics ja perduts.


–Conèixer la flora i la fauna de s’Amarador.


–Veure els paisatges del Parc.


Nivell educatiu: primer i segon de primària.

Capacitat: 50 alumnes.

Horari: de les 9 fins a les 14h.

Durada: unes dues hores.

Lloc de trobada: aparcament de

s’Amarador.

Observacions: no presenta cap dificultat.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 64 20 67

A/e: parcmondrago@gmail.com*Paisatge de marina


Aquest itinerari permet descobrir la gran diversitat

d’elements naturals i humans que configuren Mondragó.

Durant el recorregut podrem interpretar els elements més

rellevants de la geologia, la flora i la fauna, i també la petjada

humana sobre l’entorn.


Objectius:


–Afavorir actituds positives cap a la

conservació dels espais naturals.


–Millorar els coneixements sobre les

marines.


–Ajudar a entendre els problemes associats

a aquest medi.


Nivell educatiu: primària, secundària,

batxillerat, cicles formatius, adults i grups

organitzats.

Capacitat: 50 persones.

Lloc de trobada: centre d’informació.

Horari: entre les 9 i les 14 h.

Durada: tres hores.

Observacions: no presenta cap dificultat;

l’itinerari fa prop de 2 km.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 64 20 67

A/e: parcmondrago@gmail.com*Un mosaic d’ambients


Amb aquest itinerari feim un repàs als ambients que trobam

a la zona de s’Amarador, passant pels camps de reguiu, de

secà, els ambients més ombrívols amb alzinar, les garrigues i

ambients costaners del parc.


Objectius:


–Descobrir els valors paisatgístics, naturals i

patrimonials del Parc Natural de Mondragó.


–Valorar la influència humana sobre aquesta

zona al llarg del temps.


–Valorar la diversitat d’espècies i ambients

del Parc.


–Entendre la importància de la seva

conservació.


Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària,

secundària, batxillerat, cicles formatius,

adults i grups organitzats.

Capacitat: 50 persones.

Lloc de trobada: Aparcament de

s’Amarador.

Horari: entre les 9 i les 14 h.

Durada: tres hores.

Observacions: no presenta cap dificultat;

l’itinerari fa prop de 2 km.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 64 20 67

A/e: parcmondrago@gmail.com*Taller de torró d'ametla (taller de sostenibilitat)


Presentam als alumnes la varietat de plantes autòctones

conrades des de fa segles a Mallorca, centrant-nos en

lametler, i laprofitament tradicional de lametla per fer

torró.


Objectius:


–Divulgar l’agricultura tradicional, i en

concret els cultius de secà.


–Difondre els valors etnoculturals dels

ametlers i dels seus productes derivats.


Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària.

Capacitat: un grup classe (25 alumnes).

Lloc: centre educatiu.

Horari: entre les 9 i les 14 h.

Durada: tres hores.

Observacions: disponible els mesos de

novembre i desembre.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 64 20 67

A/e: parcmondrago@gmail.com
*Els fòssils ens expliquen el passatTaller que consta duna manualitat i un itinerari pel Parc

Natural de Mondragó per conèixer els fòssils i el seu

significat.


Objectius:


–Divulgar l’agricultura tradicional, i en

concret els cultius de secà.


–Difondre els valors etnoculturals dels

ametlers i dels seus productes derivats.


Nivell educatiu: de 3r a 6è de primària.

Capacitat: un grup classe (25 alumnes).

Lloc: centre educatiu.

Horari: entre les 9 i les 14 h.

Durada: tres hores.

Observacions: disponible els mesos de

novembre i desembre.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 64 20 67

A/e: parcmondrago@gmail.com*El llegat dels nostres padrins


Aquest itinerari interior posa lèmfasi en el patrimoni cultural

del Parc. Veurem barraques de roters, sínies, sitges, forns de

calç... i parlarem de la toponímia, la pesca, el contraban, etc.


Objectius:


–Donar a conèixer el patrimoni etnològic del

Parc Natural de Mondragó.


–Apropar el Parc Natural de Mondragó a la

població.


–Promoure actituds i comportaments

favorables a la conservació dels espais

naturals.Nivell educatiu: 5è i 6è de primària i 1r i 2n

de secundària.

Capacitat: 50 persones.

Lloc de trobada: aparcament de

s’Amarador.

Horari: entre les 9 i les 14 h.

Durada: tres hores.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 64 20 67

A/e: parcmondrago@gmail.com*Investigam la biodiversitat


Taller en què treballam el concepte de diversitat biològica de

manera pràctica aprofitant el mosaic dambients del Parc

Natural de Mondragó i tècniques científiques de camp.


Objectius:


–Treballar el concepte de biodiversitat.


–Investigar diferents ambients presents al

Parc: garriga, zones humides, platja-duna,

etc.


–Gaudir de l’espai.


Nivell educatiu: secundària.

Capacitat: 30 persones.

Lloc de trobada: centre d’informació.

Horari: entre les 9 i les 14 h.

Durada: tres hores.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 64 20 67

A/e: parcmondrago@gmail.com*El litoral de Mondragó


Coneixerem el mosaic del litoral del migjorn mallorquí a

partir de les característiques geològiques, biològiques i

geogràfiques, i de lactivitat humana en aquesta zona.


Objectius:


–Treballar el concepte de biodiversitat.


–Investigar diferents ambients presents al

Parc: garriga, zones humides, platja-duna,

etc.


–Gaudir de l’espai.


Nivell educatiu: secundària.

Capacitat: 30 persones.

Lloc de trobada: centre d’informació.

Horari: entre les 9 i les 14 h.

Durada: tres hores.


Contacte per a informació i reserves:

Tel.: 971 64 20 67

A/e: parcmondrago@gmail.com

Publicitat
../ad-20/