Juliol 2020
Publicitat
../ad-63/
ACTUALITAT D'ACCIONS AL PARC NATURAL DE MONDRAGÓ (2-B)

ACTUALITAT D'ACCIONS AL PARC NATURAL DE MONDRAGÓ (2-B)

A continuació us farem un resum de les actuacions més importants que s'han dut a terme des de la Conselleria de Medi Ambient del Govern, que cuida el Parc Natural de Mondragó, en els darrers mesos, fins a l'estiu.

Per E.H/A.T.
Entre els mesos de gener i març d’enguany s’han retirat espècies al·lòctones de flora que tenen un comportament invasor o potencialment invasor de la zona de ses Fonts de n’Alis i del caló des Burgit, al Parc Natural de Mondragó, amb l’objectiu d’eliminar-les o reduir-ne al mínim possible la presència. Les tasques les ha duit a terme una brigada de l’Institut Balear de la Natura (Ibanat), que ha aportat també la maquinària necessària per transportar les restes vegetals. S’ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santanyí i d’una brigada de l’associació s’Estel de Llevant. 

A la zona litoral del caló des Burgit, dins el domini públic maritimoterrestre, s’han retirat petits nuclis poblacionals d’espècies del gènere Carpobrotus i Aptenia. A la zona de ses Fonts de n’Alis, s’ha actuat a les proximitats de Can Cano, a la part més propera a la costa, i a la zona de s’Hort des Tarongers, més a l’interior. Aquí els esforços s’han centrat principalment en l’erradicació local de Senecio angulatus, espècie inclosa en el Catàleg de les espècies de plantes introduïdes a les Illes Balears. Es calcula que s’ha retirat aproximadament una superfície d’uns 200 m2 d’aquesta planta. En aquests moments, Senecio angulatus és una de les espècies invasores més problemàtiques de l’espai natural protegit perquè és de creixement ràpid i s’estén a través del brancam de les espècies arbòries i arbustives dels voltants, fet que n’ha dificultat la retirada. 

L’elevada proliferació detectada al medi natural ha fet necessari establir mesures urgents d’erradicació i control. Així mateix, en les mateixes tasques s’han eliminat exemplars d’altres espècies al·lòctones com Aloe arborescens, Aloe maculata, Asparagus asparagoides, Austrocylindropuntia subulata, Myoporum tenuifolium, Hylocereus undatus, Opuntia ammophila, Opuntia maxima i Opuntia subulata. 

La proliferació de plantes al·lòctones invasores i potencialment invasores es deu, en gran part, al fet que en aquestes zones del parc hi ha jardins privats on se’n fa un ús generalitzat. Per això, a part de les tasques d’erradicació també s’han fet tasques de conscienciació als propietaris d’algunes parcel·les privades sobre els problemes que generen les espècies de flora al·lòctona, i també se’ls ha informat de les alternatives a aquestes espècies per a jardineria. En aquest sentit, alguns propietaris les han substituït per espècies pròpies de l’hàbitat, com savines (Juniperus phoenicea spp. turbinata), pins (Pinus halepensis), aladerns (Phillyrea angustifolia), mates (Pistacia lentiscus), romaní (Rosmarinus officinalis) o estepes (Cistus albidus), entre d’altres.

Les actuacions duites a terme estan previstes en el Programa Anual d’Execució del Parc Natural de Mondragó corresponent a 2017 i també en les mesures executives previstes per a cada un dels hàbitats en el Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 de Mondragó.

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat