Juliol 2020
Publicitat
../ad-63/
ACTUALITAT D'ACCIONS AL PARC NATURAL DE MONDRAGÓ (2-C)

ACTUALITAT D'ACCIONS AL PARC NATURAL DE MONDRAGÓ (2-C)

A continuació us farem un resum de les actuacions més importants que s'han dut a terme des de la Conselleria de Medi Ambient del Govern, que cuida el Parc Natural de Mondragó, en els darrers mesos, fins a l'estiu.

Per E.H/A.T.
Presentat  el nou itinerari de s’Hort d’en Metge, en el parc natural de Mondragó

El nou itinerari habilitat que té una longitud aproximada de 1.050 m i un nivell de dificultat baix, parteix i acaba a la platja de s’Amarador i recorre les finques públiques de s’Hort d’en Metge, Can Biga i Can Parra, finques que compten amb una important diversitat d’ambients tant agrícoles com naturals, els quals ofereixen unes condicions òptimes per al refugi i l’alimentació de nombroses espècies animals. Hi trobam des d’espècies típiques d’espais oberts com la titina d’estiu (Anthus campestris), el sebel·lí (Burhinus oedicnemus) o la cucullada (Galeria theklae), fins a fauna pròpiament forestal com el pinçà (Fringilla coelebs), el ferrerico (Parus major) o el trencapinyons (Loxia curvirostra). A més a més, al llarg del recorregut també trobam elements etnològics d’interès com marges de paret seca, sínies, casetes de roter o barraques de curucull.

Les tasques de condicionament del nou itinerari han estat realitzades per l’Associació Pro Salut Mental Estel de Llevant i han comptat amb un pressupost de 36.300 euros. Cada brigada estava formada per un monitor o capatàs i quatre persones amb risc d’exclusió social. Puntualment han fet feina en aquest projecte dues i fins a tres brigades al mateix temps. Per tant, hi han participat fins a 12 persones en risc d’exclusió social. Aquestes brigades, a més de les tasques de condicionament i senyalització de l’itinerari, han duit a terme altres tasques pròpies de l’espai natural protegit en les parcel·les públiques per on passa el traçat (treballs silvícoles i de reforestació, manteniment de les repoblacions agrícoles, recuperació d’elements etnològics, etc.).

La presidenta del Govern ha agraït a la conselleria i l'Obra Social la Caixa la feina conjunta que han dut a terme per habilitar aquest nou itinerari, dins el marc del conveni que “any rere any el Govern signa amb l'entitat i que permet realitzar importants inversions en medi ambient, al temps que contribueix a promoure l'ocupació de les persones més vulnerables”. 

Per la seva banda, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,Vicenç Vidal ha mostrat la seva satisfacció per poder oferir al públic un itinerari circular que permet acostar la natura i conèixer aquest espai tan emblemàtic com Mondragó. L’itinerari formarà part de l’oferta de les cinc rutes que es poden trobar en el mateix parc i així poder gaudir de la natura d’una forma ordenada i respectuosa amb l’entorn.

Principals actuacions que s’han executat amb aquest projecte:


Tasques de condicionament de l’itinerari
:

- Instal·lació de 17 senyals: 1 d’inici i fi d’itinerari, 4 senyals direccionals, 9 fites i 3 panells interpretatius. També s’han redissenyat i instal·lat 3 senyals amb la 

- cartografia general del parc, incloent el nou itinerari.

- Instal·lació d’una taula de fusta al costat de la barraca de Can Biga.

- Neteja de la vegetació que envaïa la sínia de s’Hort d’en Metge i instal·lació d’un tancament amb pals de fusta i reixa. 

- Neteja de la vegetació excessiva en un tram del nou itinerari.

- Obertura d’una escala de pedra al costat de la sínia per facilitar el pas dels excursionistes.


 Actuacions de recuperació del patrimoni etnològic:

- Restauració de 152 m2 de paret seca a les finques de s’Hort d’en Metge i de Can Biga.

- Recuperació d’una barraca de pedra situada al costat de l’itinerari.

- Neteja d’una part de la canal que hi ha devora la caseta de s’Hort d’en Metge.


Tasques forestals: 

- Retirada de 110 pins caiguts i/o morts a les finques de Can Parra i de Can Biga. 

- Repoblació de les zones més esclarissades de dins el pinar amb un total de 180 plantes (pins, mates, ullastres, lavandes, aladerns de fulla estreta, romanins i alzines). 


Tasques de manteniment agrícola: 

- Treballs de poda de garrovers, ametllers i figueres de les finques públiques dels voltants de l’itinerari. 

- Retirada d’arbres morts o caiguts de les finques agrícoles i col·locació o substitució de tutors i protectors. 

- Sembra d’arbres fruiters a la finca de s’Hort d’en Metge.

Gràcies a aquest projecte s’han creat nous llocs de feina per a persones amb risc d’exclusió social alhora que es realitzava un treball de millora i preservació d’un espai natural protegit de les Illes Balears, lligant així objectius socials i ambientals. 

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat